Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Obchodní podmínky

Termíny dodání.

Hudebniny domácího původu expedujeme obvykle do 2 až 4 pracovnch dnů po datu objednání. V případě zahraničních titulů, včetně dárkových předmětů, obvykle do 5-10 pracovních dnů.xx

Způsob platby a doručení.

Bez poštovného při ceně nákupu nad 1999 Kč (Česko)

  • Česká republika.


Není-li u konkrétního produktu výslovně uvedeno jinak, zboží dodáváme standardně na dobírku formou doporučené zásilky České pošty za poplatek +99 Kč k ceně zboží (alternativně lze také zvolit dodání prostřednictvím služby PPL za +99 Kč). 

  • Slovensko

Bez poštovného při ceně nákupu nad 3998 Kč (Slovensko)

Cena poštovného včetně dobírky je +180 Kč (Prostřednictvím kurýrní služby DHL). Zákazník platí dobírku v domácí měně (EUR).

Upozornění: Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží, či zboží opakovaně vrací.

Reklamace vadného zboží.

Před zpětným zasláním reklamovaného zboží nás předem písemně informujte, abychom Vám mohli zaslat identifikační číslo, které musíte uvést na obal zásilky pod adresou. Zásilky bez tohoto čísla budou odmítnuty a vrátí se zpět k odesílateli. Reklamované zboží (spolu s fakturou a písemnou reklamací, která musí obsahovat číslo bankovního spojení, popis reklamovaných závad a žádost o výměnu zboží či vrácení peněz) kupující poštou (ne dobírkou) na adresu prodávajícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Záruka vrácení zboží a peněz.

Není-li u konkrétního produktu výslovně uvedeno jinak, kupující (neplatí pro osoby, které při uzavírání smlouvy jednaly v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění a vrátit zboží, které na základě smlouvy obdržel. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Nárok na vrácení zboží nevzniká u produtků označených jako SPECIÁLNÍ OBJEDNÁVKA (na tuto skutečnost je kupující upozorněn již při prokliknutí v popisku takto označeného produktu).

Před zpětným zasláním nás předem písemně informujte, abychom Vám mohli zaslat identifikační číslo, které musíte uvést na obal zásilky pod adresou. Zásilky bez tohoto čísla budou odmítnuty a vrátí se zpět k odesílateli. Vrácené zboží (spolu s fakturou a žádostí o vrácení zboží a zaplacené částky, která musí obsahovat číslo bankovního spojení) kupující doručí doporučenou poštou (ne dobírkou) na adresu prodávajícího. 

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U audio a videonahrávek (ať už jsou prodávané jako součástí knih či samostatně) nesmí být porušen jejich originální obal. U knih a dalších produktů jejich součástí je možnost stažení online softwaru, audia či videa s pomocí jedinečného kódu, nesmí být zaznamenáno žádné stažení z internetu na tento jedinečný kód. Podobně to platí i pro software dodáný na datovém nosiči, jež musí být vrácen v zapečetěném obalu.

Peníze za vrácené zboží prodávající zasílá pouze bankovním převodem. Bez uvedeného čísla bankovního spojení nelze vrácené zboží dobropisovat.

V případě, že zásilka s vráceným zbožím nebude splňovat některý z výše uvedených požadavků, bude automaticky vrácena zpět na náklady adresáta.

Upozornění: V případě opakovaného vracení zakoupeného zboží od stejného kupujícího si prodávající vyhrazuje právo další objednávky odmítnout. 

Z hygienických důvodů se záruka vrácení peněz nevztahuje na dechové nástroje a podobné výrobky, u kterých může dojít k přenosu chorob z důvodů používání (například kuchyňské potřeby).

Ochrana osobních údajů.

Veškeré údaje, které poskytnete při nakupování jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.

Mimosoudní soudní řešení sporu.

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.