Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Vážná hudba


Vážná hudba

 

Wikipedie

 

Vážná hudba je široké a značně nespolehlivé označení pro evropskou hudební tradici a hudební formy z ní odvozené, za nímž je v dnešní době považováno zejména období renesance, baroka, klasicismu a romantismu. Moderní vážná hudba se vyznačuje nepřístupností a nabouráváním klasických schémat.

Dějiny a vývoj vážné hudby

 

Renesance


Z hudby mizí disonance a stoupá důraz na harmonii. Umělecké dílo není a nemůže být shlukem dílčích detailů, ale musí tvořit komplexní propracovaný celek, jehož části se navzájem doplňují, vytvářejí rovnováhu, harmonii. Pro renesanční hudbu je charakteristická konsonatnost, vzájemný vztah všech částí díla.


Baroko


Barokní hudba je charakteristická polaritou hlasů a vrcholnou nástrojovou i pěveckou virtuozitou v rychlých částech v kontrastu s melodikou volných vět. Hlasy provádějí základní melodii v kontrapunktu a ostatní hlasy slouží jako harmonická výplň. Pro barokní hudbu je typická dramatičnost (vliv Třicetileté války), velkolepost (náboženství a prostory barokních chrámů) zpěvnost, zcela záměrná líbivost a emocionální působivost – hlavním úkolem barokní hudby je přenášet pocity na posluchače.


Významní skladatelé


Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676)
Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
[editovat]Klasicismus
[editovat]Významní skladatelé
Joseph Haydn (1732 – 1809)
Leopold Mozart (1719 – 1787)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Johan Nepomuk Hummel

 

Romantismus

 

[editovat]Významní skladatelé
Franz Schubert (1797 – 1828)
Frederik Chopin (1810 – 1849)
Richard Wagner (1813 – 1883)
Bedřich Smetana (1824 – 1884)
Antonín Dvořák (1841 – 1904)


Impresionismus


Impresionističtí skladatelé se podobně jako impresionističtí malíři pokoušeli svým dílem zachytit prchavé pocity.
[editovat]Významní skladatelé
Claude Debussy (1862 – 1918)
Maurice Ravel (1875 – 1937)


Moderna


Významní skladatelé


Dmitrij Šostakovič (1906 – 1975)
Erik Satie (1866 – 1925)


Serialismus


Serialismus je kompoziční technika, založená na uspořádání (zvaném řada nebo serie) výšek, délek, stupňů dynamiky, barev, způsobů hry, rytmické struktury apod. Uspořádání podle serijních pravidel má vést ke konsistenci a vnitřnímu řádu kompozice.


Významní skladatelé


Arnold Schönberg (1874 – 1951)

 

Avantgarda


Hudební avantgarda je podobně jako ostatní avantgardy charakteristická revoltou proti tradičním postupům a hledánímo odvážných nových forem. Americký skladatel John Cage například napsal skladbu 4'33", která za dobu čtyř a půl minuty nabídne posluchači tři části, v nichž nezazní jediná nota, jediný zvuk. Hudba Maďara György Ligetiho je velice známá díky filmu Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná odysea, ve kterém byla použita.

 

Významní skladatelé

 

John Cage (1912 – 1992)
György Ligeti (1923 – 2006)
Pierre Boulez (* 1925)


Minimalismus


Pojem „minimalismus“ zavedl na konci šedesátých let Michael Nyman, tehdy hudební kritik, později jeden ze známých minimalistických skladatelů. Označuje hudbu vyznačující se nápadným opakováním jednoduchých základních motivů. Ačkoliv byla minimalistická hudba původně jednou z nejtvrdších odnoží avantgardy a tudíž také zasvěcena jen nejzatvrzelejším fanouškům moderních stylů klasické hudby, postupně se zejména díky práci skladatelů jako je Philip Glass a hudebních těles jako Kronos Quartet dostala do popředí zájmu širší veřejnosti. Minimalistické kompozice dnes otevřeně citovány a užívány v populárním umění (např. film Truman show nebo seriál Battlestar Galactica).


Významní skladatelé

 

Raní „minimalisté“: Erik Satie (1866 – 1925)
Klasičtí američtí minimalisté: Philip Glass (* 1937), La Monte Young (* 1935), Terry Riley (* 1935), Steve Reich (* 1936), John Adams (* 1947)
Spirituální minimalismus: Arvo Pärt (* 1935), Henryk Górecki (* 1933)
Filmová hudba: Michael Nyman (* 1944)
Další současní: Wim Mertens (* 1953)


Soudobá vážná hudba


Tento termín zahrnuje vážnou hudbu vytvořenou v několika posledních dekádách minulého století a na začátku století současného. Vzhledem k její roztříštěnosti je velice těžká jakákoliv její charakterizace.


Významní skladatelé


Alfred Schnittke (1934 – 1998)

 

Vážná hudba - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče