Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Housle (5)

Houslová knížka pro radost


Eva Bublová - Houslová knížka pro radost

Houslová knížka pro radost 1 aneb začínáme ve 3. poloze

 

Druh publikace: pedagogická hudebnina
Nástrojová skupina: HOUSLE
Obsazení / žánr: housle sólo
Jazyk publikace: cz.

 

Většina houslových škol pro začátečníky se po značnou dobu omezuje na 1. polohu v přesvědčení, že je výhodné všechny prvky hry zvládnout nejprve v ní. Materiál shrnutý v houslových knížkách Evy Bublové, sestavený během mnoha let intenzivní práce autorky s malými houslisty, nabízí obohacení výuky o důležitý článek, kterým je osvojování hry ve 3. poloze od samého počátku studia. Tento metodický postup je z mnoha hledisek (zejména anatomického, motorického a psychomotorického) přirozenější a zdravější cestou k mnoha prvkům houslové techniky.

 

Houslové knížky jsou rozvrženy do pěti dílů, u původního nakladatele byla vydána prozatím pouze první knížka. Ta je - stejně jako plánovaný druhý díl řady - koncipována tak, aby mohla být použita jak pro úplné začátečníky (pak může po určitou dobu plnit funkci jediného notového materiálu), tak pro děti, které již hrají v 1. poloze (v tomto případě slouží jako doplňující materiál v kombinaci s jakoukoli školou).

 

Výhled: Knížka 2 - počátky hry ve 3. poloze (pokračování)
Knížka 3 - koncertní repertoár ve 3. poloze
Knížka 4 - malé a ještě menší etudy pro malé a ještě menší houslisty (1.-2.-3. poloha)
Knížka 5 - malé a ještě menší etudy pro malé a ještě menší houslisty (1.-5. poloha)

 

Eva Bublová působí pedagogicky v Hudební škole hlavního města Prahy a na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Je absolventkou Pražské konzervatoře (třída prof. Dr. Josefa Micky) a Akademie múzických umění (prof. Václav Snítil) a kurzů Michaila Vajmana a Zachara Brona. K celoživotním tématům její pedagogické práce patří především úsilí o komplexnost hudebního vývoje dítěte, o sepětí nástrojové praxe a hudební teorie a snaha o stálou přítomnost a soulad emocionální a racionální složky při hře (práce s krásou zvuku, s frázováním, dynamikou, stylem). 

 

HOUSLOVÉ KNÍŽKY

Převážná většina houslových škol pro začátečníky se po značnou dobu omezuje na 1. polohu v přesvědčení, že je výhodné všechny prvky hry zvládnout nejprve v ní. Materiál shrnutý v Houslových knížkách 1–5, který vznikal během mnoha let intenzivní práce autorky s malými houslisty, nabízí variantu – doplňuje výuku o důležitý článek, kterým je osvojování hry ve 3. poloze od samého počátku studia. Tento metodický postup je z řady hledisek (zejména anatomického, motorického a psychomotorického) přirozenější a zdravější cestou k mnoha prvkům houslové techniky. Houslové knížky jsou rozvrženy do pěti dílů. Jsou koncipovány tak, aby mohly být použity jak pro úplné začátečníky (v tom případě plní po určitou dobu funkci elementární „houslové školičky”), tak pro děti, které již hrají v 1. poloze (v tomto případě slouží jako doplňující materiál, a to v kombinaci s jakoukoli školou).

V prodeji:
H 8008 | Knížka 1 – počátky hry ve 3. poloze
H 8009 | Knížka 2 – počátky hry ve 3. poloze (pokračování)
H 8010 | Knížka 3 – přednesové skladby ve 3. poloze (spoluautor Vladimír Roubal)
H 8010b | Knížka 3 – samostaný sešit klavírních doprovodů

Plánujeme:
Knížka 4 – nejmenší etudy pro malé a ještě menší houslisty (nácvik výměn 1.–3. polohy)
Knížka 5 – nejmenší etudy pro malé a ještě menší houslisty (1.–5. poloha)

 

KNÍŽKA 1 a 2 si klade následující cíle:

 

Nejmenší hudební formu (rozsah písně) uplatňovat po mnohem delší období studia než jen pro „přípravkové” – jakožto ideální pro hru zpaměti, pro udržení pozornosti ke konkrétnímu úkolu, pro úsporné a o to intenzivnější domácí cvičení, u větších dětí pak jako vítané zpestření práce na delších etudách a skladbách. Píseň jako takovou povýšit v dětské interpretaci na malý hudební klenot, kromě dovedností čistě technických, intonačních a zvukových položit základy k cítění fráze a dynamiky, rozvíjet emocionální složku dětského projevu, probouzet fantazii, a vést tak i k hlubšímu vztahu k lidovému hudebnímu i slovesnému umění. Důsledným řazením kapitol po intervalech umožnit od počátku ideální propojování praktické hry s osvojováním teoretického minima, jímž je pro houslistu zajisté znalost základních intervalů a notace. Právě píseň nevelkého intervalového a melodického rozpětí umožňuje časově nenáročný, ale neustále a průběžně kladený požadavek zpěvu, a to jak na texty písní, tak hlavně na jména not (= boj s „hudební negramotností”!). Ve spolupráci s ilustrátorkou dát dětem do rukou nejen „noty na hraní”, ale i přívětivou inspiraci k hovorům o hudbě a o hraní na housle, k přemýšlení, k otázkám a hledání odpovědí, k cestě k poezii i k humoru v hudbě i v životě. KNÍŽKA 3 (spoluautor Vladimír Roubal) Obsahuje přednesový repertoár s klavírem – pouze ve 3. poloze bez výměn – vhodný pro první pódiové zkušenosti. Čtyři oddíly – ve stylu folklóru, baroka, klasicismu, romantismu – zahrnují 14 skladbiček, seřazených od nejsnazších po náročnější. Stručné doprovodné texty rozšiřují obzory v oblasti hudební historie a teorie (formy, názvosloví, skladatelé atd.). Je rozšířena o samostatný sešit klavírních doprovodů. KNÍŽKY 4–5 přinesou: Nácvik výměn poloh (1.-5. poloha). 

 

Eva Bublová - Houslová knížka pro radost

Houslová knížka pro radost 1 aneb začínáme ve 3. poloze

 

Druh publikace: pedagogická hudebnina
Nástrojová skupina: HOUSLE
Obsazení / žánr: housle sólo
Jazyk publikace: cz.

 

Většina houslových škol pro začátečníky se po značnou dobu omezuje na 1. polohu v přesvědčení, že je výhodné všechny prvky hry zvládnout nejprve v ní. Materiál shrnutý v houslových knížkách Evy Bublové, sestavený během mnoha let intenzivní práce autorky s malými houslisty, nabízí obohacení výuky o důležitý článek, kterým je osvojování hry ve 3. poloze od samého počátku studia. Tento metodický postup je z mnoha hledisek (zejména anatomického, motorického a psychomotorického) přirozenější a zdravější cestou k mnoha prvkům houslové techniky.

 

Houslové knížky jsou rozvrženy do pěti dílů, u původního nakladatele byla vydána prozatím pouze první knížka. Ta je - stejně jako plánovaný druhý díl řady - koncipována tak, aby mohla být použita jak pro úplné začátečníky (pak může po určitou dobu plnit funkci jediného notového materiálu), tak pro děti, které již hrají v 1. poloze (v tomto případě slouží jako doplňující materiál v kombinaci s jakoukoli školou).

 

Výhled: Knížka 2 - počátky hry ve 3. poloze (pokračování)
Knížka 3 - koncertní repertoár ve 3. poloze
Knížka 4 - malé a ještě menší etudy pro malé a ještě menší houslisty (1.-2.-3. poloha)
Knížka 5 - malé a ještě menší etudy pro malé a ještě menší houslisty (1.-5. poloha)

 

Eva Bublová působí pedagogicky v Hudební škole hlavního města Prahy a na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Je absolventkou Pražské konzervatoře (třída prof. Dr. Josefa Micky) a Akademie múzických umění (prof. Václav Snítil) a kurzů Michaila Vajmana a Zachara Brona. K celoživotním tématům její pedagogické práce patří především úsilí o komplexnost hudebního vývoje dítěte, o sepětí nástrojové praxe a hudební teorie a snaha o stálou přítomnost a soulad emocionální a racionální složky při hře (práce s krásou zvuku, s frázováním, dynamikou, stylem). 

 

HOUSLOVÉ KNÍŽKY

Převážná většina houslových škol pro začátečníky se po značnou dobu omezuje na 1. polohu v přesvědčení, že je výhodné všechny prvky hry zvládnout nejprve v ní. Materiál shrnutý v Houslových knížkách 1–5, který vznikal během mnoha let intenzivní práce autorky s malými houslisty, nabízí variantu – doplňuje výuku o důležitý článek, kterým je osvojování hry ve 3. poloze od samého počátku studia. Tento metodický postup je z řady hledisek (zejména anatomického, motorického a psychomotorického) přirozenější a zdravější cestou k mnoha prvkům houslové techniky. Houslové knížky jsou rozvrženy do pěti dílů. Jsou koncipovány tak, aby mohly být použity jak pro úplné začátečníky (v tom případě plní po určitou dobu funkci elementární „houslové školičky”), tak pro děti, které již hrají v 1. poloze (v tomto případě slouží jako doplňující materiál, a to v kombinaci s jakoukoli školou).

V prodeji:
H 8008 | Knížka 1 – počátky hry ve 3. poloze
H 8009 | Knížka 2 – počátky hry ve 3. poloze (pokračování)
H 8010 | Knížka 3 – přednesové skladby ve 3. poloze (spoluautor Vladimír Roubal)
H 8010b | Knížka 3 – samostaný sešit klavírních doprovodů

Plánujeme:
Knížka 4 – nejmenší etudy pro malé a ještě menší houslisty (nácvik výměn 1.–3. polohy)
Knížka 5 – nejmenší etudy pro malé a ještě menší houslisty (1.–5. poloha)

 

KNÍŽKA 1 a 2 si klade následující cíle:

 

Nejmenší hudební formu (rozsah písně) uplatňovat po mnohem delší období studia než jen pro „přípravkové” – jakožto ideální pro hru zpaměti, pro udržení pozornosti ke konkrétnímu úkolu, pro úsporné a o to intenzivnější domácí cvičení, u větších dětí pak jako vítané zpestření práce na delších etudách a skladbách. Píseň jako takovou povýšit v dětské interpretaci na malý hudební klenot, kromě dovedností čistě technických, intonačních a zvukových položit základy k cítění fráze a dynamiky, rozvíjet emocionální složku dětského projevu, probouzet fantazii, a vést tak i k hlubšímu vztahu k lidovému hudebnímu i slovesnému umění. Důsledným řazením kapitol po intervalech umožnit od počátku ideální propojování praktické hry s osvojováním teoretického minima, jímž je pro houslistu zajisté znalost základních intervalů a notace. Právě píseň nevelkého intervalového a melodického rozpětí umožňuje časově nenáročný, ale neustále a průběžně kladený požadavek zpěvu, a to jak na texty písní, tak hlavně na jména not (= boj s „hudební negramotností”!). Ve spolupráci s ilustrátorkou dát dětem do rukou nejen „noty na hraní”, ale i přívětivou inspiraci k hovorům o hudbě a o hraní na housle, k přemýšlení, k otázkám a hledání odpovědí, k cestě k poezii i k humoru v hudbě i v životě. KNÍŽKA 3 (spoluautor Vladimír Roubal) Obsahuje přednesový repertoár s klavírem – pouze ve 3. poloze bez výměn – vhodný pro první pódiové zkušenosti. Čtyři oddíly – ve stylu folklóru, baroka, klasicismu, romantismu – zahrnují 14 skladbiček, seřazených od nejsnazších po náročnější. Stručné doprovodné texty rozšiřují obzory v oblasti hudební historie a teorie (formy, názvosloví, skladatelé atd.). Je rozšířena o samostatný sešit klavírních doprovodů. KNÍŽKY 4–5 přinesou: Nácvik výměn poloh (1.-5. poloha). 

 

Eva Bublová: Houslová knižka pro radost

Eva Bublová: Houslová knižka pro radost

Eva Bublová - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče

Eva Bublová - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče