Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Flétna zobcová (10)

Knihy o hudbě (12)

Zpěv (1)

Ladislav Daniel


www.ceskyhudebnislovnik.cz

 

Daniel, Ladislav, hudební pedagog, amatérský nástrojař a hudebník, narozen 29. 5. 1922, Kolín.Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Angličtina-Hudební výchova (1945–50). Studium dokončil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Disertační práci psal na téma Tonální metoda písňová jako poslední stadium intonačních metod (CSc.). Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého byl jmenován docentem (1968) a v roce 1992 profesorem.


V letech 1949–50 vyučoval angličtinu na Obchodní akademii v Přerově, na Fučíkově pedagogické škole v Olomouci pak hudební výchovu (1950–60). V letech 1961–70 působil jako vedoucí katedry hudební výchovy na Pedagogickém institutu, později fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1972 byl z politických důvodů vedení zbaven.


Přednášel a publikoval v sedmi světových jazycích, německy na Pedagogickém institutu v Halle (1964), dánsky na konzervatoři v Alborgu (1970), účastnil se kongresů ISME v Budapešti (1964), Dijonu, Bristolu, Varšavě a Moskvě atp.Svou činností ovlivnil vývoj hudební pedagogiky a praxi hudební výchovy u nás i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější počiny patří navržení, prosazení, zřízení a vedení základní školy s rozšířenou hudební výchovou (ZŠ Třída Svornosti v Olomouci, 1966–2004; 2004 přeložena na ZŠ Stupkova a ZŠ Tererova v Olomouci). V roce 1987 došlo k rozhodnutí ministerstva školství o zavedení tzv. olomouckého modelu na těch školách, kde pro to budou vhodné podmínky. Podle tohoto modelu u nás pak vznikaly další základní školy s rozšířenou hudební výchovou.


Do oblasti intonačních metod přispěl svou koncepcí úspěšné Tonální metody písňové (1951), ve které při výuce zpěvu používá opěrných (lidových) písní na místo solmizačních slabik (Intonační cvičení I., II.; Intonace a sluchová výchova I., II.). Později navrhl software výuky zpěvu z not na počítači (viz. přehled literatury) a je autorem první programované učebnice nauky o intervalech v Evropě Intervall-Lehre.


Didakticky propracoval problematiku elementární nástrojové výuky vytvořením škol pro nejrůznější hudební nástroje (trubka, klarinet, baryton, dudy, kontrabas, cimbál atd.), inicioval vydávání gramofonových desek pro poslech hudby na jednotlivých ročnících základních škol a v souvislosti s Orffovou metodou i aktivní využití nástrojů při výuce (keyboard atd.). Je autorem sedmi dílů Školy hry na zobcovou flétnu z nichž první díl dosáhl více než sedm set tisíc výtisků a je jednou z nejpoužívanějších učebnic na základních uměleckých školách v ČR.


V rámci svých didaktických konceptů vytvořil řadu učebních pomůcek pro hudební výchovu, např. Rytmické kostky, Rytmická stavebnice, Intonační tabule atd.Završením Danielovy celoživotní práce je vypracování osnov, plánů učiva, učebnic a metodických příruček pro učitele 1.–5. ročníku základních škol. Na neutěšený stav učebních osnov reagoval vytvořením koncepce hudební výchovy, stanovil závazné složky hudebního vyučování (hlasový, rytmický a intonační výcvik, improvizace) a pro každou z nich vytvořil metodickou řadu. Ve svých úvahách vychází z Schulwerku Carla Orffa, tedy z koncepce, která preferuje dětskou spontaneitu, tvořivost, zvídavost, touhu hrát si, radost z pohybu apod. Je autorem skript Metodika hudební výchovy, jako jediné metodiky obsahující celé učivo hudební výchovy podle osnov i dnešních Rámcových vzdělávacích programů. Učebnice hudební výchovy pro první stupeň ZŠ, včetně metodických příruček a kazet s doprovody písní Kukačka, Pěnička, Skřivánek, Sedmihlásek, Slavík, jsou dosud jedinými metodikami uplatňující celé učivo hudební výchovy podle předepsaných osnov. Učebnice také obsahují podrobně metodicky progresivně rozpracovanou hru na hudební nástroje a metodickou řadu improvizace.

Po celý život se věnoval i muzikantské činnosti. V Orchestru Gustava Broma hrál na trumpetu (1945), v Moravské filharmonii na lesní roh (1949), na Fučíkově pedagogické škole v Olomouci založil a dirigoval šedesátičlenný školní dechový orchestr a taneční big-band, hrál v kvartetu na violoncello.
Je také amatérským výrobcem hudebních nástrojů pro starou hudbu (viola da gamba, serpent, cink, barokní loutna, rebek, crwth, dudy, cca dvacet cimbálů) čemuž se postupně vyučil u nástrojářů v německém Markneukirchen. Byl členem Klubu houslařů při Svazu českých skladatelů a redakční rady časopisu Hudební nástroje (1952–60).Aprobaci učitelů hry na zobcovou flétnu pod jeho vedením získal Jiří Fischer a Jana Kouřilová. Vlasta Bachtíková se účastnila jeho celoročního kurzu v Praze. Od roku 1996 dodnes Působí jako hlavní porotce celostátních soutěží ve hře na zobcovou flétnu. Získal Zlatou desku Pantonu za rozšíření zobcové flétny u nás.


Dílo


Dílo (výběr)

 

Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu, I–III, (Panton, Praha 1950);
Učebnice hudební výchovy pro pedagogické školy, I–IV (SPN, Praha 1952–54);
Škola hry na altovou zobcovou flétnu (Panton, Praha 1958);
Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu, I–III (Panton, Praha 1959);
Základy techniky pro altovou zobcovou flétnu (Panton, Praha 1960);
Intonační cvičení I., II (Panto, Praha 1965);
Intervall-Lehre (Frankfurt am Main, 1968);
Kapitoly z metodiky hudební výchovy, skriptum ( Pedagogická fakulta Olomouc 1984);
Metodika hudební výchovy, know how učitele hudební výchovy (Montanex, Ostrava 19921–20023).

 

Učebnice


Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy (Panton, 1994);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka pro učitele 1. ročníku základní školy (Panton, 1994);
Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy (Panton, 1995);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička pro učitele 2. ročníku základní školy (Panton, 1995);
Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy (Panton 1996);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek pro učitele 3. ročníku základní školy (Panton 1996);
Sedmikrásek, hudební výchova pro 4. ročník základní školy (Panton International 2000);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Sedmihlásek pro učitele 4. ročníku základní školy (Panton International 2000);
Slavík, hudební výchova pro 5. ročník základní školy (Panton International 2000);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Slavík pro učitele 5. ročníku základní školy (Panton International 2000).

 

www.ceskyhudebnislovnik.cz

 

Daniel, Ladislav, hudební pedagog, amatérský nástrojař a hudebník, narozen 29. 5. 1922, Kolín.Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Angličtina-Hudební výchova (1945–50). Studium dokončil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Disertační práci psal na téma Tonální metoda písňová jako poslední stadium intonačních metod (CSc.). Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého byl jmenován docentem (1968) a v roce 1992 profesorem.


V letech 1949–50 vyučoval angličtinu na Obchodní akademii v Přerově, na Fučíkově pedagogické škole v Olomouci pak hudební výchovu (1950–60). V letech 1961–70 působil jako vedoucí katedry hudební výchovy na Pedagogickém institutu, později fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1972 byl z politických důvodů vedení zbaven.


Přednášel a publikoval v sedmi světových jazycích, německy na Pedagogickém institutu v Halle (1964), dánsky na konzervatoři v Alborgu (1970), účastnil se kongresů ISME v Budapešti (1964), Dijonu, Bristolu, Varšavě a Moskvě atp.Svou činností ovlivnil vývoj hudební pedagogiky a praxi hudební výchovy u nás i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější počiny patří navržení, prosazení, zřízení a vedení základní školy s rozšířenou hudební výchovou (ZŠ Třída Svornosti v Olomouci, 1966–2004; 2004 přeložena na ZŠ Stupkova a ZŠ Tererova v Olomouci). V roce 1987 došlo k rozhodnutí ministerstva školství o zavedení tzv. olomouckého modelu na těch školách, kde pro to budou vhodné podmínky. Podle tohoto modelu u nás pak vznikaly další základní školy s rozšířenou hudební výchovou.


Do oblasti intonačních metod přispěl svou koncepcí úspěšné Tonální metody písňové (1951), ve které při výuce zpěvu používá opěrných (lidových) písní na místo solmizačních slabik (Intonační cvičení I., II.; Intonace a sluchová výchova I., II.). Později navrhl software výuky zpěvu z not na počítači (viz. přehled literatury) a je autorem první programované učebnice nauky o intervalech v Evropě Intervall-Lehre.


Didakticky propracoval problematiku elementární nástrojové výuky vytvořením škol pro nejrůznější hudební nástroje (trubka, klarinet, baryton, dudy, kontrabas, cimbál atd.), inicioval vydávání gramofonových desek pro poslech hudby na jednotlivých ročnících základních škol a v souvislosti s Orffovou metodou i aktivní využití nástrojů při výuce (keyboard atd.). Je autorem sedmi dílů Školy hry na zobcovou flétnu z nichž první díl dosáhl více než sedm set tisíc výtisků a je jednou z nejpoužívanějších učebnic na základních uměleckých školách v ČR.


V rámci svých didaktických konceptů vytvořil řadu učebních pomůcek pro hudební výchovu, např. Rytmické kostky, Rytmická stavebnice, Intonační tabule atd.Završením Danielovy celoživotní práce je vypracování osnov, plánů učiva, učebnic a metodických příruček pro učitele 1.–5. ročníku základních škol. Na neutěšený stav učebních osnov reagoval vytvořením koncepce hudební výchovy, stanovil závazné složky hudebního vyučování (hlasový, rytmický a intonační výcvik, improvizace) a pro každou z nich vytvořil metodickou řadu. Ve svých úvahách vychází z Schulwerku Carla Orffa, tedy z koncepce, která preferuje dětskou spontaneitu, tvořivost, zvídavost, touhu hrát si, radost z pohybu apod. Je autorem skript Metodika hudební výchovy, jako jediné metodiky obsahující celé učivo hudební výchovy podle osnov i dnešních Rámcových vzdělávacích programů. Učebnice hudební výchovy pro první stupeň ZŠ, včetně metodických příruček a kazet s doprovody písní Kukačka, Pěnička, Skřivánek, Sedmihlásek, Slavík, jsou dosud jedinými metodikami uplatňující celé učivo hudební výchovy podle předepsaných osnov. Učebnice také obsahují podrobně metodicky progresivně rozpracovanou hru na hudební nástroje a metodickou řadu improvizace.

Po celý život se věnoval i muzikantské činnosti. V Orchestru Gustava Broma hrál na trumpetu (1945), v Moravské filharmonii na lesní roh (1949), na Fučíkově pedagogické škole v Olomouci založil a dirigoval šedesátičlenný školní dechový orchestr a taneční big-band, hrál v kvartetu na violoncello.
Je také amatérským výrobcem hudebních nástrojů pro starou hudbu (viola da gamba, serpent, cink, barokní loutna, rebek, crwth, dudy, cca dvacet cimbálů) čemuž se postupně vyučil u nástrojářů v německém Markneukirchen. Byl členem Klubu houslařů při Svazu českých skladatelů a redakční rady časopisu Hudební nástroje (1952–60).Aprobaci učitelů hry na zobcovou flétnu pod jeho vedením získal Jiří Fischer a Jana Kouřilová. Vlasta Bachtíková se účastnila jeho celoročního kurzu v Praze. Od roku 1996 dodnes Působí jako hlavní porotce celostátních soutěží ve hře na zobcovou flétnu. Získal Zlatou desku Pantonu za rozšíření zobcové flétny u nás.


Dílo


Dílo (výběr)

 

Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu, I–III, (Panton, Praha 1950);
Učebnice hudební výchovy pro pedagogické školy, I–IV (SPN, Praha 1952–54);
Škola hry na altovou zobcovou flétnu (Panton, Praha 1958);
Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu, I–III (Panton, Praha 1959);
Základy techniky pro altovou zobcovou flétnu (Panton, Praha 1960);
Intonační cvičení I., II (Panto, Praha 1965);
Intervall-Lehre (Frankfurt am Main, 1968);
Kapitoly z metodiky hudební výchovy, skriptum ( Pedagogická fakulta Olomouc 1984);
Metodika hudební výchovy, know how učitele hudební výchovy (Montanex, Ostrava 19921–20023).

 

Učebnice


Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy (Panton, 1994);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka pro učitele 1. ročníku základní školy (Panton, 1994);
Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy (Panton, 1995);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička pro učitele 2. ročníku základní školy (Panton, 1995);
Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy (Panton 1996);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek pro učitele 3. ročníku základní školy (Panton 1996);
Sedmikrásek, hudební výchova pro 4. ročník základní školy (Panton International 2000);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Sedmihlásek pro učitele 4. ročníku základní školy (Panton International 2000);
Slavík, hudební výchova pro 5. ročník základní školy (Panton International 2000);
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Slavík pro učitele 5. ročníku základní školy (Panton International 2000).

 

Ladislav Daniel: Intonační cvičení

Ladislav Daniel: Intonační cvičení

Ladislav Daniel: Kukačka - hudební výchova pro 1. ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Kukačka - hudební výchova pro 1. ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Naše píšťalka (sto českých a moravských lidovýc

Ladislav Daniel: Naše píšťalka (sto českých a moravských lidovýc

Ladislav Daniel: Notopis

Ladislav Daniel: Notopis

Ladislav Daniel: Pěnička - hudební výchova pro 2.ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Pěnička - hudební výchova pro 2.ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Sedmihlásek - hudební výchova pro 4. ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Sedmihlásek - hudební výchova pro 4. ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Skřivánek - hudební výchova pro 3. ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Skřivánek - hudební výchova pro 3. ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Slavík - hudební výchova pro 5. ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Slavík - hudební výchova pro 5. ročník ZŠ

Ladislav Daniel: Škola hry na altovou zobcovou flétnu I.

Ladislav Daniel: Škola hry na altovou zobcovou flétnu I.

Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu I. - Ladislav Daniel

Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu I. - Ladislav Daniel

Základy techniky pro altovou zobcovou flétnu I. Stupnice a akord

Základy techniky pro altovou zobcovou flétnu I. Stupnice a akord

Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu I. Stupnice a ak

Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu I. Stupnice a ak

Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu II. Škola trylků

Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu II. Škola trylků

Ladislav Daniel - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Ladislav Daniel: Naše píšťalka (sto českých a moravských lidových písní s doprovodem zobcové flétny) noty akordy tab text,
Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu I. Stupnice a akordy - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Škola hry na altovou zobcovou flétnu I. noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Intonační cvičení II noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Intonační cvičení I noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Pěnička - zvuková kazeta noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Kukačka - zvuková kazeta noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Slavík - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Slavík - hudební výchova pro 5. ročník ZŠ noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Sedmihlásek - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Sedmihlásek - hudební výchova pro 4. ročník ZŠ noty akordy tab text,
Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu II. Škola trylků - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Skřivánek - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Skřivánek - hudební výchova pro 3. ročník ZŠ noty akordy tab text,
Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu III. - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Pěnička - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Pěnička - hudební výchova pro 2.ročník ZŠ noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Kukačka - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Kukačka - hudební výchova pro 1. ročník ZŠ noty akordy tab text,
Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu II. - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Notopis III noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Notopis II noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Notopis I noty akordy tab text,
Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu I. - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Základy techniky pro altovou zobcovou flétnu I. Stupnice a akordy - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Album pro mládež -- Výběr skladeb P.I.Čajkovského v úpravě pro zobcovou flétnu noty akordy tab text,

 

Ladislav Daniel - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Ladislav Daniel: Naše píšťalka (sto českých a moravských lidových písní s doprovodem zobcové flétny) noty akordy tab text,
Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu I. Stupnice a akordy - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Škola hry na altovou zobcovou flétnu I. noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Intonační cvičení II noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Intonační cvičení I noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Pěnička - zvuková kazeta noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Kukačka - zvuková kazeta noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Slavík - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Slavík - hudební výchova pro 5. ročník ZŠ noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Sedmihlásek - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Sedmihlásek - hudební výchova pro 4. ročník ZŠ noty akordy tab text,
Základy techniky pro sopránovou zobcovou flétnu II. Škola trylků - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Skřivánek - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Skřivánek - hudební výchova pro 3. ročník ZŠ noty akordy tab text,
Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu III. - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Pěnička - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Pěnička - hudební výchova pro 2.ročník ZŠ noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Kukačka - metodická příručka k učebnici noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Kukačka - hudební výchova pro 1. ročník ZŠ noty akordy tab text,
Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu II. - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Notopis III noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Notopis II noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Notopis I noty akordy tab text,
Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu I. - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Základy techniky pro altovou zobcovou flétnu I. Stupnice a akordy - Ladislav Daniel noty akordy tab text,
Ladislav Daniel: Album pro mládež -- Výběr skladeb P.I.Čajkovského v úpravě pro zobcovou flétnu noty akordy tab text,