Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Klavír (4)

Klavihrátky


Klavihrátky

KLAVIHRÁTKY

 

Iva Oplištilová, Zuzana Hančilová, Ilustrace Marta Kellerová

 

Úspěšná série čtyř barevně ilustrovaných sešitů pro malé klavíristy sestavených z pracovních listů s množstvím hudebních úkolů k doplňování, spojování, vybarvování, vystřihování a řadou sluchových cvičení

 

NOVĚ V REVIDOVANÉM VYDÁNÍ U NAKLADATELSTVÍ
BÄRENREITER PRAHA

 

O PRACOVNÍCH SEŠITECH OBECNĚ

 

- Naše pracovní sešity vznikly porovnáváním klavírních škol z celého světa. Snažíme se vyhnout "cvičení opiček", vést děti k rozvoji především vlastní hudebnosti, vycházet z jejich osobních předpokladů, jejich prostředí a klavírních dovedností. Jde o syntézu tendencí v současné výuce hře na klavír.

 

- Vybraly jsme systém pracovních sešitů, které se používají ve školách už skoro ve všech předmětech. Děti jsou tedy na tuto hravou formu učení zvyklé. V cizině je v klavírním oboru zavedena již desítky let - u nás zaplňujeme citelnou mezeru.

 

- Současná metodika využívá propojení disciplín - nejde jen o dril u klavíru, ale vstupují sem také teorie, sluchová cvičení, improvizace, rozbory formy.

 

- Stavíme na globálním čtení, nečteme notu po notě. Tím se dostáváme k porozumění souvislostí a k hudebnímu myšlení. Takové čtení not usnadňuje přechod na rychlejší a komplikovanější skladby. Cvičíme předvídání, které pak pomáhá při hře z listu a improvizaci.

 

- Na mnoha stranách pracujeme projektovou metodou, tzn., že na jednu píseň se podíváme z různých úhlů. Probere se z každé disciplíny něco a ujasní se souvislosti. Děti si takto probranou látku opravdu zapamatují, protože je spjata s aktivní činností. Je ověřené, že teoretické znalosti osvojené při hře jsou trvalejší než memorované. Děti si později mohou i samy zahrát na skladatele.

 

- Pojmy a hudební jevy jsou předkládány tak, aby si k nim děti vytvářely citový vztah, postoj. Rozeznají pak bezpečně různé jevy, samy budou schopny se hudebně vyjadřovat a pochopí hudební řeč skladatelů.

 

- Děti rozebírají skladby a tak se podívají "pod pokličku" skladatelům. Víc je potom baví poslouchat klasickou hudbu, protože v ní něco hledají. Snadněji tak rozeznávají styly a odlišují kvalitu od kýče. Pro mnohé se stane hudba i prostředkem sebepoznávání.

 

- Potřebu propojení teorie s praxí u klavíru cítí mnozí z nás. Našimi sešity se tedy snažíme pomoci jak sobě, tak i ostatním učitelům klavíru. Rozborem se stává složité jednoduchým - po pochopení vnitřní stavby skladeb se dítě snáz učí zpaměti, nebojí se tolik chyb, protože odliší důležité od nepodstatného, snadno transponuje, neděsí se tónin s předznamenáním, protože všem rozumí stejně. Takovéto práci se skladbami sešity napomáhají.

 

- I rodiče nehudebníci mohou pracovat s dítětem - pokud chtějí spolupracovat s učitelem na hudební výchově dítěte, sešity jim pomohou držet krok alespoň v hudební teorii. Také je pak třeba napadne, jak mohou pomoci dětem vhodnou volbou koncertů nebo poslechem doma. Nakonec i hudebně vzdělaní rodiče si leccos utřídí - máme ohlasy, že rodiče s dětmi často dohánějí to, co nestihli jako malí.

 

- Při práci s Klavihrátkami má učitel možnost zmapovat intelektuální schopnosti žáka i jednotlivé složky jeho hudebních vlastností (smysl pro rytmus, melodická paměť, cit pro harmonii, tonalitu atd.) a podle toho pak vybírat vhodný materiál - předejde se tak stagnacím a nedorozuměním při výuce hry na nástroj.

 

- Klavír potřebuje teorie více a dříve než jiné nástroje. Toto je řešení - ani ne nová metoda, ale syntéza osvědčených postupů, poskytnutí materiálu v jednom sešitě, kde má učitel vše připraveno přímo k vyplnění. Co naťukne při práci na skladbách, prohloubí a pojmenuje, zafixuje analýzou a procvičením v pracovních sešitech. Čím větší děti, tím více se počítá s tím, že si učitel bude vybírat listy podle vlastní potřeby - naše řazení je jen jedním z mnoha. Práce s danou stranou v sešitech zabere 5-10 minut, dítě sice stránku probere s učitelem na hodině, ale kromě sluchových cvičení si ji vypracovává doma samo. Tak si učivo opakuje a ujasní si případné dotazy. 

 

Klavihrátky

KLAVIHRÁTKY

 

Iva Oplištilová, Zuzana Hančilová, Ilustrace Marta Kellerová

 

Úspěšná série čtyř barevně ilustrovaných sešitů pro malé klavíristy sestavených z pracovních listů s množstvím hudebních úkolů k doplňování, spojování, vybarvování, vystřihování a řadou sluchových cvičení

 

NOVĚ V REVIDOVANÉM VYDÁNÍ U NAKLADATELSTVÍ
BÄRENREITER PRAHA

 

O PRACOVNÍCH SEŠITECH OBECNĚ

 

- Naše pracovní sešity vznikly porovnáváním klavírních škol z celého světa. Snažíme se vyhnout "cvičení opiček", vést děti k rozvoji především vlastní hudebnosti, vycházet z jejich osobních předpokladů, jejich prostředí a klavírních dovedností. Jde o syntézu tendencí v současné výuce hře na klavír.

 

- Vybraly jsme systém pracovních sešitů, které se používají ve školách už skoro ve všech předmětech. Děti jsou tedy na tuto hravou formu učení zvyklé. V cizině je v klavírním oboru zavedena již desítky let - u nás zaplňujeme citelnou mezeru.

 

- Současná metodika využívá propojení disciplín - nejde jen o dril u klavíru, ale vstupují sem také teorie, sluchová cvičení, improvizace, rozbory formy.

 

- Stavíme na globálním čtení, nečteme notu po notě. Tím se dostáváme k porozumění souvislostí a k hudebnímu myšlení. Takové čtení not usnadňuje přechod na rychlejší a komplikovanější skladby. Cvičíme předvídání, které pak pomáhá při hře z listu a improvizaci.

 

- Na mnoha stranách pracujeme projektovou metodou, tzn., že na jednu píseň se podíváme z různých úhlů. Probere se z každé disciplíny něco a ujasní se souvislosti. Děti si takto probranou látku opravdu zapamatují, protože je spjata s aktivní činností. Je ověřené, že teoretické znalosti osvojené při hře jsou trvalejší než memorované. Děti si později mohou i samy zahrát na skladatele.

 

- Pojmy a hudební jevy jsou předkládány tak, aby si k nim děti vytvářely citový vztah, postoj. Rozeznají pak bezpečně různé jevy, samy budou schopny se hudebně vyjadřovat a pochopí hudební řeč skladatelů.

 

- Děti rozebírají skladby a tak se podívají "pod pokličku" skladatelům. Víc je potom baví poslouchat klasickou hudbu, protože v ní něco hledají. Snadněji tak rozeznávají styly a odlišují kvalitu od kýče. Pro mnohé se stane hudba i prostředkem sebepoznávání.

 

- Potřebu propojení teorie s praxí u klavíru cítí mnozí z nás. Našimi sešity se tedy snažíme pomoci jak sobě, tak i ostatním učitelům klavíru. Rozborem se stává složité jednoduchým - po pochopení vnitřní stavby skladeb se dítě snáz učí zpaměti, nebojí se tolik chyb, protože odliší důležité od nepodstatného, snadno transponuje, neděsí se tónin s předznamenáním, protože všem rozumí stejně. Takovéto práci se skladbami sešity napomáhají.

 

- I rodiče nehudebníci mohou pracovat s dítětem - pokud chtějí spolupracovat s učitelem na hudební výchově dítěte, sešity jim pomohou držet krok alespoň v hudební teorii. Také je pak třeba napadne, jak mohou pomoci dětem vhodnou volbou koncertů nebo poslechem doma. Nakonec i hudebně vzdělaní rodiče si leccos utřídí - máme ohlasy, že rodiče s dětmi často dohánějí to, co nestihli jako malí.

 

- Při práci s Klavihrátkami má učitel možnost zmapovat intelektuální schopnosti žáka i jednotlivé složky jeho hudebních vlastností (smysl pro rytmus, melodická paměť, cit pro harmonii, tonalitu atd.) a podle toho pak vybírat vhodný materiál - předejde se tak stagnacím a nedorozuměním při výuce hry na nástroj.

 

- Klavír potřebuje teorie více a dříve než jiné nástroje. Toto je řešení - ani ne nová metoda, ale syntéza osvědčených postupů, poskytnutí materiálu v jednom sešitě, kde má učitel vše připraveno přímo k vyplnění. Co naťukne při práci na skladbách, prohloubí a pojmenuje, zafixuje analýzou a procvičením v pracovních sešitech. Čím větší děti, tím více se počítá s tím, že si učitel bude vybírat listy podle vlastní potřeby - naše řazení je jen jedním z mnoha. Práce s danou stranou v sešitech zabere 5-10 minut, dítě sice stránku probere s učitelem na hodině, ale kromě sluchových cvičení si ji vypracovává doma samo. Tak si učivo opakuje a ujasní si případné dotazy. 

 

Klavihrátky - s pastelkami u klavíru

H 8002 | přípravný pracovní sešit - pro úplné začátečníky, PHV

 

Klavihrátky - s pastelkami u klavíru

H 8002 | přípravný pracovní sešit - pro úplné začátečníky, PHV

 

Klavihrátky – s tužkou a gumou u klavíru

H 8003 | pracovní sešit 1 - pro první rok klavírní výuky

 

Klavihrátky – s tužkou a gumou u klavíru

H 8003 | pracovní sešit 1 - pro první rok klavírní výuky

 

Klavihrátky – cestování s klavírem

H 8004 | pracovní sešit 2 - přibližně 2.-3. ročník ZUŠ

 

Klavihrátky – cestování s klavírem

H 8004 | pracovní sešit 2 - přibližně 2.-3. ročník ZUŠ

 

Klavihrátky – čarování u klavíru

H 8005 | pracovní sešit 3 - přibližně 4.-6. ročník ZUŠ

 

Klavihrátky – čarování u klavíru

H 8005 | pracovní sešit 3 - přibližně 4.-6. ročník ZUŠ

 

Klavihrátky - Iva Oplištilová Zuzana Hančilová - náhled

Klavihrátky - Iva Oplištilová Zuzana Hančilová - náhled