Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Kytara (2)

Štěpán Urban


Štěpán Urban (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Štěpán Urban (4. října 1913 v Bořanovicích - 4. května 1974 v Praze) byl profesor konzervatoře, pedagog, skladatel a esperantský básník a novelista.

 

Kytarový virtuóz, hudební pedagog, hudební skladatel, zakladatel kytarové třídy na pražské konzervatoři, astrolog, antroposof, esperantský básník a spisovatel.

 

Vytvořil českou klasickou školu na kytaru, která se opírá o četné pedagogické a umělecké publikace či série odborných článků, které publikoval doma i v zahraničí. V cizině, ale i ve své zemi, je dodnes kladena za vzor moderní pedagogiky. Kytarové školy vycházející v mnohatisícových nákladech dokazují, že soustavně plní poslání moderní pedagogiky. Patří k nim zejména Přípravná škola hry na kytaru, Cesta k umělecké hře na kytaru, Kytarový soubor, Improvizujeme na kytaru, Na kytaru bez not, ale i mnohé další instruktivní práce. Štěpán Urban tak připravil cestu mladé generaci na poli sólistiky i v publikační činnosti. Na konzervatoři ho navštěvovaly četné zahraniční delegace, které s ním posléze udržovaly čilou odbornou korespondenci. Po vzoru jeho pražské třídy se zařizovalo mnoho dalších škol – v Holandsku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Itálii. Římská konzervatoř vybudovala svou třídu plně podle pražské. Italský tisk I´ecco della Musica v této souvislosti uvedl doslova: „Vysoká škola Štěpána Urbana“.

 

Rozsáhlou kompoziční tvorbu Štěpána Urbana uvádí početné mezinárodní antologie: Kytarové skladby, Sólové skladby pro klavír, Skladby pro zpěv a klavír, Scénická hudba, Skladby pro symfonicky orchestr, Kytarové úpravy. Početné skladby pro sólovou kytaru obsahují veškeré moderní možnosti nástrojové techniky i barevnosti tónu a na světových soutěžích získaly několik prestižních cen. Například za čtyři sólové skladby "Miniatures" byla Štěpánovi Urbanovi v mezinárodní soutěži Rádio-televize-Paříž udělena první cena. Mezi jeho žáky, dnes profesory hudby, patří i proslulý kytarový virtuóz Štěpán Rak, který v roce 1982 založil na pražské Hudební akademii múzických umění kytarové oddělení, čímž realizoval přání svého profesora. Štěpán Urban se v mladším věku věnoval koncertní činnosti: „Hrál skladby z repertoáru André Segovii s virtuózní technikou a pronikavou hudebností“…, „Hrál, a tu zajímavý pohled do auditoria, ticho, zbožné naslouchání až do závěrečného akordu.“ Chystané, a s největší pravděpodobností veleúspěšné, turné Štěpána Urbana po Evropě znemožnila válka. Poté nabídl své služby Československému rozhlasu, kde pak působil několik let. Spolupracoval s režiséry jako byl A. Pek, J. Trojan či doktor Somr, doprovázel řadu pěvců – K. Leise, M. Budilovou a mnoho dalších. Navíc ve válečné době pořádal umělecké zájezdy se známými hereckými osobnostmi – Karlem Högerem, Vlastou Fabiánovou, Marií Burešovou či Jiřinou Štěpničkovou. Tyto literárně-hudební večery získaly velmi pozitivní ohlas po celé republice a pro své publikum se staly doslova požitkem.


Štěpán Urban byl však mnohostranně nadaný umělec. Krom hudby se intenzívně věnoval i psaní. V oblasti literární činnosti spodoboval své idey v mezinárodním jazyku – esperantu, a stal se uznávaným autorem. Jeho próza i poezie byla publikována v mnoha zemích, kupříkladu kniha vtipných, satirických veršů pod názvem „Nova Esopo“ vyšla roce 1961 na exotických Kanárských ostrovech. Publikoval však i celou řadu filozofických či něžných, lyrických povídek, u kterých nejeden odborník zalitoval, že nejsou psány v některém světovém jazyce: „Štěpán Urban dovede mistrně skloubit sen a realitu, škoda, že jeho kouzelné povídky nevycházejí v angličtině.“ I v literární tvorbě, která je uvedena v několika mezinárodních antologiích, získal mnoho významných ocenění a zařadil se tak k předním esperantským spisovatelům. Velice přínosné jsou také jeho esperantské písně na texty slavných světových básníků, které se s úspěchem uváděly třeba v Holandsku, Rusku, Anglii, na Kubě i v dalších zemích.

 

Štěpán Urban, talentovaný umělec obdařený charismatem duchovního člověka, je však především zakladatelem české kytarové klasické školy, je jejím skladatelem a významným pedagogem. Více autobiografických podrobností o jeho osobnosti možno nalézt v knize "Kytara má láska“, kterou napsala jeho druhá manželka Jaroslava Urbanová a někdejší žák Štěpán Rak.

 

Zvukový záznam ze skladeb Štěpána Urbana natočil na CD koncertní virtuóz

 

Martin Mysliveček, absolvent brněnské konzervatoře a Vysoké hudební školy Franze Liszta ve Výmaru.

 

Dílo

Muzikologické práce

 

* Abeceda hudby. Obecná hudební nauka ( 1944)
* Na kytaru bez not (řada vydání)
* O kytaře. Dějiny, vývoj, význam nástroje (1944)
* Přípravná škola hry na kytaru; melodie, akordy, písně s doprovodem sólové kytary

 

Vlastní dílo v esperantu

 

* La sorcxisto (1954. V publikaci: 33 rakontoj: p. 203)
* Nova Ezopo (Nový Ezop, 1961, 127 str.)
* La forlasita gitaro / Tragedio sur la kajo. (Opuštěná kytara / Tragedie na nástupišti, 1989. V publikaci: Trezoro: la Esperanta novelarto; str. 419 - 426, svazek 1)
* Guto (1991. V publikaci: Nova Esperanta krestomatio, str. 427)

 

V rukopisech

 

* Taglibro de Esperantisto (Deník esperantisty)
* Don Q de l' Espero (Don Q naděje)
* Kolumbiado (Kolumbiáda - satyry)
* La Sercxado (Hledání, básnický cyklus)
* Hirtaj Kantoj (Ježaté písně)
* Tra l' Pordotruo (Klíčovou dírkou)
* Rondeloj (Rondely)

 

Štěpán Urban (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Štěpán Urban (4. října 1913 v Bořanovicích - 4. května 1974 v Praze) byl profesor konzervatoře, pedagog, skladatel a esperantský básník a novelista.

 

Kytarový virtuóz, hudební pedagog, hudební skladatel, zakladatel kytarové třídy na pražské konzervatoři, astrolog, antroposof, esperantský básník a spisovatel.

 

Vytvořil českou klasickou školu na kytaru, která se opírá o četné pedagogické a umělecké publikace či série odborných článků, které publikoval doma i v zahraničí. V cizině, ale i ve své zemi, je dodnes kladena za vzor moderní pedagogiky. Kytarové školy vycházející v mnohatisícových nákladech dokazují, že soustavně plní poslání moderní pedagogiky. Patří k nim zejména Přípravná škola hry na kytaru, Cesta k umělecké hře na kytaru, Kytarový soubor, Improvizujeme na kytaru, Na kytaru bez not, ale i mnohé další instruktivní práce. Štěpán Urban tak připravil cestu mladé generaci na poli sólistiky i v publikační činnosti. Na konzervatoři ho navštěvovaly četné zahraniční delegace, které s ním posléze udržovaly čilou odbornou korespondenci. Po vzoru jeho pražské třídy se zařizovalo mnoho dalších škol – v Holandsku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Itálii. Římská konzervatoř vybudovala svou třídu plně podle pražské. Italský tisk I´ecco della Musica v této souvislosti uvedl doslova: „Vysoká škola Štěpána Urbana“.

 

Rozsáhlou kompoziční tvorbu Štěpána Urbana uvádí početné mezinárodní antologie: Kytarové skladby, Sólové skladby pro klavír, Skladby pro zpěv a klavír, Scénická hudba, Skladby pro symfonicky orchestr, Kytarové úpravy. Početné skladby pro sólovou kytaru obsahují veškeré moderní možnosti nástrojové techniky i barevnosti tónu a na světových soutěžích získaly několik prestižních cen. Například za čtyři sólové skladby "Miniatures" byla Štěpánovi Urbanovi v mezinárodní soutěži Rádio-televize-Paříž udělena první cena. Mezi jeho žáky, dnes profesory hudby, patří i proslulý kytarový virtuóz Štěpán Rak, který v roce 1982 založil na pražské Hudební akademii múzických umění kytarové oddělení, čímž realizoval přání svého profesora. Štěpán Urban se v mladším věku věnoval koncertní činnosti: „Hrál skladby z repertoáru André Segovii s virtuózní technikou a pronikavou hudebností“…, „Hrál, a tu zajímavý pohled do auditoria, ticho, zbožné naslouchání až do závěrečného akordu.“ Chystané, a s největší pravděpodobností veleúspěšné, turné Štěpána Urbana po Evropě znemožnila válka. Poté nabídl své služby Československému rozhlasu, kde pak působil několik let. Spolupracoval s režiséry jako byl A. Pek, J. Trojan či doktor Somr, doprovázel řadu pěvců – K. Leise, M. Budilovou a mnoho dalších. Navíc ve válečné době pořádal umělecké zájezdy se známými hereckými osobnostmi – Karlem Högerem, Vlastou Fabiánovou, Marií Burešovou či Jiřinou Štěpničkovou. Tyto literárně-hudební večery získaly velmi pozitivní ohlas po celé republice a pro své publikum se staly doslova požitkem.


Štěpán Urban byl však mnohostranně nadaný umělec. Krom hudby se intenzívně věnoval i psaní. V oblasti literární činnosti spodoboval své idey v mezinárodním jazyku – esperantu, a stal se uznávaným autorem. Jeho próza i poezie byla publikována v mnoha zemích, kupříkladu kniha vtipných, satirických veršů pod názvem „Nova Esopo“ vyšla roce 1961 na exotických Kanárských ostrovech. Publikoval však i celou řadu filozofických či něžných, lyrických povídek, u kterých nejeden odborník zalitoval, že nejsou psány v některém světovém jazyce: „Štěpán Urban dovede mistrně skloubit sen a realitu, škoda, že jeho kouzelné povídky nevycházejí v angličtině.“ I v literární tvorbě, která je uvedena v několika mezinárodních antologiích, získal mnoho významných ocenění a zařadil se tak k předním esperantským spisovatelům. Velice přínosné jsou také jeho esperantské písně na texty slavných světových básníků, které se s úspěchem uváděly třeba v Holandsku, Rusku, Anglii, na Kubě i v dalších zemích.

 

Štěpán Urban, talentovaný umělec obdařený charismatem duchovního člověka, je však především zakladatelem české kytarové klasické školy, je jejím skladatelem a významným pedagogem. Více autobiografických podrobností o jeho osobnosti možno nalézt v knize "Kytara má láska“, kterou napsala jeho druhá manželka Jaroslava Urbanová a někdejší žák Štěpán Rak.

 

Zvukový záznam ze skladeb Štěpána Urbana natočil na CD koncertní virtuóz

 

Martin Mysliveček, absolvent brněnské konzervatoře a Vysoké hudební školy Franze Liszta ve Výmaru.

 

Dílo

Muzikologické práce

 

* Abeceda hudby. Obecná hudební nauka ( 1944)
* Na kytaru bez not (řada vydání)
* O kytaře. Dějiny, vývoj, význam nástroje (1944)
* Přípravná škola hry na kytaru; melodie, akordy, písně s doprovodem sólové kytary

 

Vlastní dílo v esperantu

 

* La sorcxisto (1954. V publikaci: 33 rakontoj: p. 203)
* Nova Ezopo (Nový Ezop, 1961, 127 str.)
* La forlasita gitaro / Tragedio sur la kajo. (Opuštěná kytara / Tragedie na nástupišti, 1989. V publikaci: Trezoro: la Esperanta novelarto; str. 419 - 426, svazek 1)
* Guto (1991. V publikaci: Nova Esperanta krestomatio, str. 427)

 

V rukopisech

 

* Taglibro de Esperantisto (Deník esperantisty)
* Don Q de l' Espero (Don Q naděje)
* Kolumbiado (Kolumbiáda - satyry)
* La Sercxado (Hledání, básnický cyklus)
* Hirtaj Kantoj (Ježaté písně)
* Tra l' Pordotruo (Klíčovou dírkou)
* Rondeloj (Rondely)

 

Štěpán Urban - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Štěpán Urban: Přípravná škola hry na kytaru (melodie, akordy, písně s doprovodem sólové kytary) noty akordy tab text,
Štěpán Urban: Cesta k umělecké hře na kytaru (škola vyšší techniky) noty akordy tab text,
Štěpán Urban: Deset fantazií na lidové motivy pro kytaru noty akordy tab text,
Štěpán Urban: Na kytaru bez not noty akordy tab text,

 

Štěpán Urban - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Štěpán Urban: Přípravná škola hry na kytaru (melodie, akordy, písně s doprovodem sólové kytary) noty akordy tab text,
Štěpán Urban: Cesta k umělecké hře na kytaru (škola vyšší techniky) noty akordy tab text,
Štěpán Urban: Deset fantazií na lidové motivy pro kytaru noty akordy tab text,
Štěpán Urban: Na kytaru bez not noty akordy tab text,