Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Flétna zobcová (8)

Kytara (1)

Flautoškola


O Flautoškole

Flautoškola je moderní řada přitažlivých a zábavných učebnic pro sopránovou zobcovou flétnu, která je zároveň zpracována podle ověřených metodických postupů. Kromě nápadů a zkušeností z praxe autorů čerpá inspiraci z poznatků předních světových pedagogů a z osvědčených zahraničních škol vydávaných v zemích s významnou tradicí hry na zobcovou flétnu (Nizozemí, Německo, Anglie).

 

Hravou formou a za pomoci bohatě ilustrovaných písniček, her, neobvyklých zvuků, rozmanitých cvičení i řady přednesových skladeb seznamuje malé hráče se základními technickými i hudebními návyky.

 

V Metodických sešitech pro učitele přináší podrobný popis práce s učebnicemi a mnoho podnětů a nápadů pro výuku hry na zobcovou flétnu zejména v individuální, ale i skupinové výuce. Učebnice je určená především žákům ZUŠ od 6 let a jejich pedagogům, ale důkladně popsaná metodika počítá i se staršími začátečníky.

 

Proč Flautoškola vznikla?


Metodika výuky hry na zobcovou flétnu prošla v poslední době rychlým vývojem. V naší zemi však mnozí stále učí podle učebnic starých několik desetiletí, které tento vývoj nemohly reflektovat.

 

Ze zahraničí známe řadu kvalitních učebnic, které jsou přitažlivé a zábavné a přitom se s nimi děti hodně naučí. Proč nemít takovou i u nás?

 

Hru na zobcovou flétnu nebylo dlouhou dobu možné studovat na konzervatořích v České republice. Nástroj tak na ZUŠ často vyučují pedagogové bez dostatečné znalosti specifik tohoto nástroje. Flautoškola s tím počítá.

 

Flautoškola…

 

přináší rozmanitý hudební materiál obsahující různé styly:
národní písně z celého světa s akordovými značkami
písničky a skladby s doprovodem cembala (klavíru)
středověké, renesanční a barokní skladby s doprovodem altové flétny, popř. bicího nástroje
skladby a cvičení využívající moderní techniky hry
v prvním dílu pracuje s tónovým rozsahem c1-d2 (včetně tónu fis1), v druhém dílu s rozsahem c1-a2 (včetně tónů fis1, b1, cis2, fis2)
seznamuje žáka s tvořivým způsobem cvičení stupnic a akordů
věnuje velkou pozornost výuce artikulace
podporuje tvořivost žáků
umožňuje učitelům orientovat se prostřednictvím podrobných Metodických sešitů v metodice výuky nástroje, případně je inspiruje k dalšímu studiu
je pro děti graficky přitažlivá a přehledná 

O Flautoškole

Flautoškola je moderní řada přitažlivých a zábavných učebnic pro sopránovou zobcovou flétnu, která je zároveň zpracována podle ověřených metodických postupů. Kromě nápadů a zkušeností z praxe autorů čerpá inspiraci z poznatků předních světových pedagogů a z osvědčených zahraničních škol vydávaných v zemích s významnou tradicí hry na zobcovou flétnu (Nizozemí, Německo, Anglie).

 

Hravou formou a za pomoci bohatě ilustrovaných písniček, her, neobvyklých zvuků, rozmanitých cvičení i řady přednesových skladeb seznamuje malé hráče se základními technickými i hudebními návyky.

 

V Metodických sešitech pro učitele přináší podrobný popis práce s učebnicemi a mnoho podnětů a nápadů pro výuku hry na zobcovou flétnu zejména v individuální, ale i skupinové výuce. Učebnice je určená především žákům ZUŠ od 6 let a jejich pedagogům, ale důkladně popsaná metodika počítá i se staršími začátečníky.

 

Proč Flautoškola vznikla?


Metodika výuky hry na zobcovou flétnu prošla v poslední době rychlým vývojem. V naší zemi však mnozí stále učí podle učebnic starých několik desetiletí, které tento vývoj nemohly reflektovat.

 

Ze zahraničí známe řadu kvalitních učebnic, které jsou přitažlivé a zábavné a přitom se s nimi děti hodně naučí. Proč nemít takovou i u nás?

 

Hru na zobcovou flétnu nebylo dlouhou dobu možné studovat na konzervatořích v České republice. Nástroj tak na ZUŠ často vyučují pedagogové bez dostatečné znalosti specifik tohoto nástroje. Flautoškola s tím počítá.

 

Flautoškola…

 

přináší rozmanitý hudební materiál obsahující různé styly:
národní písně z celého světa s akordovými značkami
písničky a skladby s doprovodem cembala (klavíru)
středověké, renesanční a barokní skladby s doprovodem altové flétny, popř. bicího nástroje
skladby a cvičení využívající moderní techniky hry
v prvním dílu pracuje s tónovým rozsahem c1-d2 (včetně tónu fis1), v druhém dílu s rozsahem c1-a2 (včetně tónů fis1, b1, cis2, fis2)
seznamuje žáka s tvořivým způsobem cvičení stupnic a akordů
věnuje velkou pozornost výuce artikulace
podporuje tvořivost žáků
umožňuje učitelům orientovat se prostřednictvím podrobných Metodických sešitů v metodice výuky nástroje, případně je inspiruje k dalšímu studiu
je pro děti graficky přitažlivá a přehledná 

Flautoškola 1 - Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu

Flautoškola 1 - Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu

Flautoškola 2 - Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu

Flautoškola 2 - Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu

Flautoškola 1 - Metodický sešit pro učitele

Flautoškola 1 - Metodický sešit pro učitele

Flautoškola 2 - Metodický sešit pro učitele

Flautoškola 2 - Metodický sešit pro učitele

Flautoškola Jan a Eva Kvapilovi - Náhled

Flautoškola Jan a Eva Kvapilovi - Náhled