Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Harfa (1)

Housle (2)

Keyboard (1)

Klavír (9)

Sborový zpěv (1)

Varhany (2)

Felix Mendelssohn


Felix Mendelssohn

 

Wikipedie

 

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy (3. února 1809, Hamburk – 4. listopadu 1847, Lipsko) byl jeden z nejvýznamnějších německých romantických hudebních skladatelů.

Život

 

Mládí


Mendelssohn se narodil v Hamburku jako syn židovského bankéře Abrahama Mendelssohna a Ley Salomonové z rodiny Itzigů, jeho dědečkem byl významný filozof Moses Mendelssohn. Abraham se ale židovské víry chtěl vzdát, jeho děti nejdříve vůbec nebyly vychovávány v náboženském duchu, nakonec byly v roce 1816 pokřtěny jako luteráni (Abraham a Lea se nechali pokřtít až v roce 1822). Jméno Bartholdy přijal Felix Mendelssohn po svém strýci Jakobovi, který ho zakoupil a sám ho užíval.
V roce 1812 se rodina přestěhovala do Berlína, rodiče se snažili svým čtyřem dětem (Felix, Paul, Fanny a Rebecka) dát co nejlepší vzdělání. Fanny Mendelssohnová (později Fanny Hanselová) se stala známou klavíristkou a sama i komponovala; otec Abraham si původně myslel, že právě ona má z jeho dětí největší hudební nadání. V té době se ale nepovažovalo za vhodné, aby žena nastoupila kariéru profesionálního hudebníka, proto zůstala jen amatérskou hudebnicí. Mendelssohn, podobně jako Mozart, byl ve své době označován za zázračné dítě. První klavírní lekce mu dávala jeho matka, od sedmi let ho začala učit Marie Bigotová v Paříži. Od svých osmi let začal v Berlíně studoval skladbu u Carla Friedricha Zeltera. Své první významnější hudební dílo – klavírní kvartet, složil ve třinácti letech. Felix později začal studovat skladbu u skladatele a klavírního virtuóza Ignaze Moschelesa, který se ve svém deníku svěřil, že ho prakticky již neměl čemu naučit. Moscheles a Mendelssohn se později stali kolegy a blízkými přáteli. Skladby mladého Mendelssohna byly nejprve přednášeny soukromým orchestrem pro zámožné přátele jeho rodičů. Své první symfonie napsal již v období mezi 12. a 14. rokem života, tato díla byla ale dlouhou dobu prakticky ignorována, i dnes se na koncertech hrají jen zřídka. První dobře přijatou Symfonii op. 11 C dur napsal v patnácti letech. O rok později zkomponoval Smyčcový oktet Es dur, první dílo, v němž se již naplno projevil jeho hudební génius. Tento oktet spolu s ouverturou k Shakespearově hře Sen noci svatojánské, kterou napsal o rok později, jsou jeho nejznámější raná díla. Další hudbu pro tuto hru složil 16 let poté, včetně známého Svatebního pochodu. V roce 1827 měla premiéru jeho pátá opera Die Hochzeit des Camacho, toto představení bylo zároveň posledním za jeho života. Tento neúspěch ho odradil od komponování dalších oper (později ale ještě napsal tři), později plánoval napsat operu na motivy Shakespearovy hry Bouře, ale tento plán zavrhl.


Dospělost


Mezi lety 1826 a 1829 studoval Mendelssohn v Berlíně estetiku, právě v této době se rozhodl, že se v životě bude živit hudbou. Roku 1829 Mendelssohn odcestoval do Velké Británie, kde ho Ignaz Moscheles představil vlivným hudebním kruhům. Mendelssohn tam zažíval veliké úspěchy, dirigoval a hrál na mnoha veřejných i soukromých koncertech. Při následujících návštěvách Británie se setkal s královnou Viktorií a jejím hudbymilovným manželem princem Albertem, oba se záhy stali jeho obdivovateli. V průběhu svého života navštívil Británii celkem desetkrát, na základně inspirace z cest po této zemi napsal dvě významná díla: Fingal’s Cave (známější pod názvem Hebridy) a Skotskou symfonii (Symfonii č. 3). Po smrti Zeltera se Mendelssohn neúspěšně ucházel o místo dirigenta Sing-Akademie zu Berlin; v roce 1835 byl vybrán jako dirigent Gewandhausorchesteru v Lipsku. Mendelssohn zůstal po zbytek života v Lipsku, kde založil Lipskou konzervatoř a přemluvil Ignaze Moschelese a Roberta Schumanna, aby se spolu s ním stali profesory. V posledních letech života měl Mendelssohn značně podlomené zdraví, které se ještě zhoršilo důsledkem přepracování a nervových stresů – hluboce jím otřásla smrt jeho sestry Fanny v květnu 1847. Mendelssohn zemřel listopadu téhož roku poté, co prodělal sérii srdečních infarktů. Jeho smrtí byli zarmouceni lidé po celém Německu i v dalších zemích, zejména ve Velké Británii, kde byl dlouhou dobu velice populární. Je pohřben na berlínském hřbitově Dreifaltigkeitsfriedhof.


Osobní život


Mendelssohnův život probíhal bez větších osobních zvratů. Manželství s Cécile Jeanrenaud (svatba se konala v březnu 1837) bylo velmi šťastné a z jejich svazku vzešlo pět dětí: Carl, Marie, Paul, Felix a Lilli. Mendelssohn byl velice dobrý malíř, své dopisy někdy doplňoval humornými ilustracemi.
Mendelssohn byl mimo hudby také vzdělaný v umění, literatuře, jazycích a filozofii. Hovořil anglicky, italsky a latinsky a zajímal se o klasickou literaturu.


Znovuobjevení Bacha a Schuberta

 

Mendelssohn byl hluboce ovlivněn hudbou J. S. Bacha. Jeho prateta Sarah Levy, rozená Itzigová, byla žákyně Bachova syna Wilhelma Friedemanna Bacha a podporovala vdovu po jeho dalším synovi, Carl Philipp Emanuelovi Bachovi. Za svůj život nashromáždila mnoho Bachových rukopisů. Jeho hudbu, která na přelomu 18. a 19. století upadla do relativního zapomnění, velice obdivoval Mendelssohnův učitel Zelter. V roce 1829 v Berlíně Mendelssohn za Zelterova přispění nazkoušel a dirigoval Bachovy Matoušovy pašije. Mimořádný úspěch tohoto představení (prvního od Bachovy smrti v roce 1750) byl důležitým krokem ke vzkříšení Bachovy hudby v Německu i v celé Evropě.
Mendelssohn se také zajímal o hudbu Franze Schuberta. 21. března 1839, více než deset let po autorově smrti, dirigoval v Lipsku premiéru jeho osmé symfonie.


Hodnocení Mendelssohna

 

V průběhu 19. století se objevily pokusy redukovat Mendelssohnův příspěvek evropské hudbě. Tři roky po jeho smrti vydal Richard Wagner pamflet Das Judenthum in der Musik, kde kritizoval židovské skladatele včetně Mendelssohna (v německé veřejnosti tehdy sklidil jen minimální ohlas, později byl využit za nacistického režimu – tehdy byl často zdůrazňován Mendelssohnův židovský původ, hraní jeho skladeb bylo zakazováno a jeho sochy bořeny). Mimo Německo dosáhl Mendelssohn obrovské popularity zvláště ve Velké Británii; dodnes zůstává oblíbeným autorem klasické hudby, velice často se hraje zejména jeho Houslový koncert e moll, Italská symfonie nebo již zmíněný Svatební pochod.


Nejdůležitější díla

 

Kompletní seznam Mendelssohnových děl (v angličtině) je k dispozici zde.
Mendelssohn složil celkem 121 děl, za jeho života jich bylo vytištěno 72.
Symfonie:
12 smyčcových symfonií (bez opusových čísel), 1821-1823
Symfonie č. 1 c moll (op. 11), 1824
Symfonie č. 2 B dur Chvalozpěv (op. 52), 1840
Symfonie č. 3 a moll Skotská (op. 56), 1842; 1. věta (info), 2. věta (info), 3. věta (info), 4. věta (info)
Symfonie č. 4 A dur Italská (op. 90), 1833
Symfonie č. 5 d moll Reformační (op. 107), 1832
Koncerty:
Houslový koncert e moll (op. 64), 1844; 1. věta (info), 2. věta (info), 3. věta (info)
Klavírní koncerty (g moll op. 25 a d moll op. 40) 1831, 1837
Koncert pro housle a klavír d moll (bez opusového čísla), 1823
Ouvertury:
Sen noci svatojánské (op. 21), 1826
Pohádka o krásné Meluzíně (op. 32), 1833
Hebridy (op. 26), 1832
Klid, moře a šťastná plavba (op. 27), 1828
Ruy Blas (op. 95), 1839
Oratoria:
Paulus (op. 36), 1836
Eliáš (op. 70), 1846
Opery:
Die beiden Neffen oder Der Onkel aus Boston (bez opusového čísla), 1823
Die Hochzeit des Camacho (op. 10), 1825
Komorní hudba:
Smyčcové kvartety: Es dur (op. 12) 1829, a moll (op. 13) 1827, D dur (op. 44/1) 1838, e moll (op. 44/2) 1837, Es dur (op. 44/3) 1838 a f moll (op. 80) 1847
Smyčcový oktet (op. 20), 1825
Sonáta pro housle F dur (bez opusového čísla), 1838
Sonáta pro violu C dur (bez opusového čísla), 1824
Sonáta pro violoncello B dur (op. 45), 1838 a D dur (op. 58), 1842/43
Klavírní hudba:
Charakterstücke (op. 7), 1827
Preludia a fugy
Variace
Sonáty
Etudy
Capriccia
Písně beze slov (Lieder ohne Worte) (1829 – 1845), nejznámější Frühlingslied op. 62/2 a Jägerlied op. 19b/3
6 varhanních sonát
Moteta: Herr, nun lässest du deinen Diener (op. 69), Richte mich, Gott (op. 78)
Kantáty, např. Vom Himmel hoch (bez opusového čísla)

 

Felix Mendelssohn - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče

song
Felix Mendelssohn Abendlied (Evening Song) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Abschiedslied Der Zugvogel (Farewell Song Of The Birds Of Passage) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn An Des Lust' Gen Brunnens Rand (By The Passing Fount I Stand) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Consolation Op.30 No.3 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Denn Also Hat Uns Der Herr Geboten (For So Hath The Lord Commanded) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Denn In Seiner Hand (For His Own Hand) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Drum Sing' Ich Mit Meinem Liede (My Song Therefore Shall Be) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn First Movement - Allegro Moderato Ma Con Fuoco (Octet For Strings) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn First Movement - Allegro Vivace (Piano Sonata In B Flat) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn First Movement - Allegro Vivace (Symphony No.4 'The Italian') akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn First Movement - Con Moto Maestoso (Organ Sonata No.3 In A Major) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn First Movement - Introduction And Allegro (Symphony No.3 'The Scottish') akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Gruss (Greeting) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Herbstlied (Autumn Song) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Christmas Piece Op.72 No.1 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Christmas Piece Op.72 No.3 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Christmas Piece Op.72 No.5 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn I Waited For The Lord akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Ich Harrete Des Herrn (I Waited For The Lord) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Ich Wollt' Meine Lieb' (I Would That My Love) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Lift Thine Eyes akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Maiglockchen Und Die Blumelein (The Maybell And The Flowers) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Nocturne (A Midsummer Night's Dream) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn O For The Wings Of A Dove akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn O Sah Ich Auf Der Haide Dort (O Wert Thou In Cauld Blast) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Regrets (Song Without Words) Op.19 No.2 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Second Movement - Adagio (Organ Sonata No.2 In C Minor) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Second Movement - Andante (Piano Concerto No.1 In G Minor) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Second Movement - Andante (Violin Concerto In E Minor) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Second Movement - Andante Con Moto (Symphony No.4 'The Italian') akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Sehnsuchtig (Seven Characteristic Pieces) Op.7 No.6 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Snaft Und Mit Empfindung (Seven Characteristic Pieces) Op.7 No.1 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn So Sind Wir Nun Botschafter (Now Are We Ambassadors) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Spring Song (Song Without Words) Op.62 No.6 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Sweet Remembrance (Song Without Words) Op.19 No.1 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn The Hebrides Overture (Fingal's Cave) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Third Movement - Adagio (Symphony No.3 'The Scottish') akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Tulerunt Dominum Meum akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Venetian Boat-Song No.1 (Song Without Words) Op.19 No.6 akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn War March Of The Priests akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Wasserfahrt (I Lean'd Against The Tow'ring Mast) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Wedding March (A Midsummer Night's Dream) akordy noty tab text,
Felix Mendelssohn Wie Kann Ich Froh Und Lustig Sein (How Can I Blithe And Ch akordy noty tab text,
eerful Be?)