Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Akordeon (3)

Klavír/zpěv (1)

Sborový zpěv (1)

Zdeněk Blažek


Zdeněk Blažek (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Zdeněk Blažek (24. května 1905 Žarošice – 19. června 1988 Nové Město na Moravě) byl český skladatel, pedagog a hudební teoretik. Skladbu studoval na brněnské konzervatoři u Viléma Petrželky a na mistrovské škole Pražské konzervatoře u Josefa Suka. V hudební vědě byl žákem Vladimíra Helferta. Po studiích byl činný v brněnském rozhlase. V letech 1947–1963 zastával funkci ředitele brněnské konzervatoře. Roku 1961 se habilitoval na filozofické fakultě tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně v oboru hudební teorie a v r. 1968 byl jmenován profesorem. Jako teoretik se jako první v Československu zabýval systematikou dvojsměrné alterace.
 

Bibliografie (výběr)

 

* Peduzzi, Lubomír: Zdeněk Blažek (Obraz života a díla), Brno 1988.
* Frydrych, Karol: Světová premiéra opery Zdeňka Blažka R.U.R. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 14, 2005.
* Lejsková, Věra: Vzpomínka na dr. Zdeňka Blažka. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 12, 2003.
* Homolová, Milada: Deset let od smrti Zdeňka Blažka. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 8, 1999.
* Valihrach, Ladislav: Nedožitých 90 let Zdeňka Blažka. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 5, 1995.
* Racek, Jan: Hudební skladatel Zdeněk Blažek. Od Hradské cesty (Žarošice) 1962–1963.
* Telec, Jaroslav: Zdeněk Blažek jako učitel a člověk. Od Hradské cesty 1962–1963.
* Lubomír Peduzzi: In memoriam Zdeňka Blažka. Od Hradské cesty 1986–1988.
* Vlach, Jaroslav: Skladba věnovaná Žarošicím. Od Hradské cesty 1960.
* Žarošice uctily šedesátiny Zdeňka Blažka. Od Hradské cesty 1965–1966.
* Steinmetz, Karel: Zdeněk Blažek jako hudební teoretik. In: Musicologica Brunensis. Brno 2005.
* Zámečník Evžen: Zdeněk Blažek jako učitel skladby. In: Musicologica Brunensis. Brno 2005.

 

Dílo (výběr)


Komorní skladby

 

* Klavírní variace na vlastní téma, op. 2, 1928.
* Klavírní trio, op. 4, 1929.
* Tři skladby pro housle a klavír, op. 13, 1936.
* Malá svita pro klavír, op 21, 1942.
* Smyčcový kvartet č. 1, op. 23, 1943.
* Tři vzpomínky pro violoncello a klavír, op. 25, 1944–45.
* Divertimento pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot, op. 28, 1946.
* Smyčcový kvartet č. 2, op. 29, 1946–47.
* Malá svita pro hoboj a klavír, op. 41, 1952.
* Čtyři romantické skladby pro lesní roh a klavír, op. 42, 1952.
* Čtyři skladby pro housle a klavír, op. 48, 1953–54.
* Smyčcový kvartet č. 3, op. 53, 1956.
* Všední dny. Šest prostých klavírních skladeb, op. 59, 1958.
* Sonatina balladica pro violoncello a klavír, op. 72, 1962.
* Smyčcový kvartet č. 4, op. 83, 1967.
* Smyčcový kvartet č. 5, op. 93, 1969.
* Hudba pro čtyři lesní rohy, op. 99, 1970.
* Tiché rozhovory. Čtyři prosté skladby pro housle a klavír, op. 103, 1971.
* Dechový kvintet, op. 110, 1971.
* Tři skici pro housle a klavír, op. 111, 1972.
* Miniatury pro klavír, op. 122, 1972.
* Idylky pro hoboj a klavír, op. 125, 1974.
* Hudba noci, 3 skladby pro violu a klavír, op. 129, 1975.
* Trio pro hoboj, klarinet a fagot, op. 134, 1977.
* Kasace pro tři trubky, tři lesní rohy a tři pozouny, op. 141, 1978.
* Vzpomínky pro violoncello a klavír, op. 142, 1979.
* Smyčcový kvartet č. 7, op. 152, 1981.
* Sonáta pro housle a klavír, op. 158, 1982.
* Smyčcový kvartet č. 8, op. 172, 1988.
* Smyčcový kvartet č. 9, op. 175, 1988.
* Vzpomínka pro violoncello a klavír, 1988.

 

Orchestrální skladby

 

* Svita pro smyčcový orchestr, op. 9, 1933.
* Smuteční hudba pro smyčce, dvě harfy a gong, op. 89, 1968.
* Divertimento pro smyčcový orchestr, op. 108, 1971.
* Serenáda pro smyčcový orchestr a harfu, op. 123, 1973.
* Lyrická svita pro smyčcový orchestr, op. 149, 1980.
* Koncert pro lesní roh a smyčcový orchestr, op. 157, 1981.
* Malá svita pro komorní orchestr, op. 161, 1983.
* Svita pro komorní orchestr, op. 166, 1984.
* Samotínská idyla pro smyčce, op. 178, 1988.
* Concertino pro flétnu a smyčcový orchestr, op. 179, 1988.

 

Skladby vokálně symfonické

 

* Óda na chudobu. Kantáta pro smíšený sbor a orchestr na slova Pabla Nerudy, op. 57, 1957–58.
* Domov. Kantáta pro soprán, baryton, smíšený sbor a orchestr na text Františka Nechvátala, op. 71, 1962.
* Holubice. Malá kantáta pro sóla, dětský sbor, smyčcový orchestr a gong na slova moravské lidové poezie, op. 100, 1970.
* Díkůvzdání. Sólová kantáta pro baryton a smyčcový orchestr na text Johannese Roberta Bechera, op. 113, 1972.
* Requiem pro sóla, smíšený sbor, varhany smyčcový orchestr a bicí nástroje, op. 130, 1978.

 

Písňové cykly s klavírem

 

* Památce Jiřího Wolkera, op. 1, 1927.
* K svátku mé milé, op. 3, 1928.
* Struny ve větru, op. 5, 1930.
* Poslední jara, op. 14, 1937.
* Dvě meditace na texty Otokara Březiny, op. 27, 1945.
* Prosté sloky, op 36, 1949.
* Tři zpěvy podzimu pro nižší hlas a klavír, op. 46, 1953.
* Deset slovenských písní a balad na texty lidové slovenské poezie pro baryton a klavír, op. 51, 1955.
* Můj rok, op. 84, 1967.
* Poslední písně, op. 131, 1976.
* O věčném tichu, op. 137, 1978.
* Čtyři písně na texty L. Peduzziho pro baryton a klavír, op. 156, 1981.
* Zpěvy z Knihy žalmů pro baryton a klavír, op. 180, 1988.

 

Dětské sbory

 

* Sedm písniček pro dětský sbor a capella, op. 61, 1959.
* Dětské sbory, op. 69, 1961.
* Čtyři dětské sbory na texty Františka Branislava a Jana Čarka, op.106, 1971.
* Dětské sbory a capella na texty Františka Halase, op. 119, 1973.

 

Ženské sbory

 

* Zpěvy o matince, op. 11, 1935.
* Tři ženské sbory, op. 15, 1937–38.
* Zpěvy jara, op. 19, 1940.
* Čtyři ženské sbory na slova moravské lidové poezie, op. 31, 1948.
* Cestou. Cyklus tří ženských sborů a capella, op. 54, 1957.
* Tři ženské sbory na slova Petra Bezruče s průvodem klavíru, op. 56, 1957.
* Písničky na moravské lidové poezie pro ženský sbor a klavír, op. 68, 1960–61.
* Z Moravy, op. 87, 1968.
* Světla domova, op. 96, 1970.
* Ženské sbory, op. 105, 1971.
* Čtyři ženské sbory a capella, op. 143, 1979.

 

Mužské sbory

 

* Tři mužské sbory, op. 12, 1935–36.
* Mužské sbory, op. 16, 1938–39.
* Úzkosti a naděje, op. 18, 1939–40.
* Mužské sbory na texty slovenské lidové poezie, op. 33, 1948.
* Matce zemi, op. 49, 1953–54.
* Písně o domovině, op. 55, 1957.
* Balady z povstání, op 67, 1960.
* Čtyři mužské sbory na básně Oldřicha Mikuláška, op. 81, 1966.
* Mužské sbory, op. 112, 1972.
* Deset mužských sborů na texty moravské lidové poezie, op. 121, 1973.
* Slovenské zpěvy, op. 140, 1978.
* Čtyři smuteční sbory pro mužské hlasy, op. 147, 1980.
* Ženám, op. 148, 1980.

 

Smíšené sbory

 

* Ubi caritas et amor, op. 116, 1972.
* Písně kosmické, op. 118, 1972 podle stejnojmenné sbírky Jana Nerudy
* Tři smíšené sbory a capella, op. 162, 1983.

 

Opera

 

* Verchovina (1951, premiéra 1956) na libreto Jaroslava Zatloukala inspirovanou skutečnými událostmi z 30. let na Podkarpatské Rusi (Zakarpatské Verchovině)
* R. U. R. (1977, tiskem 1988, premiéra v úpravě Jana Jiráska 2004) na vlastní libreto podle stejnojmenné hry Karla Čapka

 

Teoretické a literární práce

 

* Vánoce v rodných Žarošicích Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 12, 2003.
* Brněnská konzervatoř v letech 1946-1961 In: Sborník k 50. výročí založení brněnské konzervatoře. Brno 1969.
* Janáček-učitel In: Opus musicum 1987.
* Dvojsměrná alterace v harmonickém myšlení In: Rovnost, Brno 1949.

 

Zdeněk Blažek (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Zdeněk Blažek (24. května 1905 Žarošice – 19. června 1988 Nové Město na Moravě) byl český skladatel, pedagog a hudební teoretik. Skladbu studoval na brněnské konzervatoři u Viléma Petrželky a na mistrovské škole Pražské konzervatoře u Josefa Suka. V hudební vědě byl žákem Vladimíra Helferta. Po studiích byl činný v brněnském rozhlase. V letech 1947–1963 zastával funkci ředitele brněnské konzervatoře. Roku 1961 se habilitoval na filozofické fakultě tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně v oboru hudební teorie a v r. 1968 byl jmenován profesorem. Jako teoretik se jako první v Československu zabýval systematikou dvojsměrné alterace.
 

Bibliografie (výběr)

 

* Peduzzi, Lubomír: Zdeněk Blažek (Obraz života a díla), Brno 1988.
* Frydrych, Karol: Světová premiéra opery Zdeňka Blažka R.U.R. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 14, 2005.
* Lejsková, Věra: Vzpomínka na dr. Zdeňka Blažka. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 12, 2003.
* Homolová, Milada: Deset let od smrti Zdeňka Blažka. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 8, 1999.
* Valihrach, Ladislav: Nedožitých 90 let Zdeňka Blažka. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 5, 1995.
* Racek, Jan: Hudební skladatel Zdeněk Blažek. Od Hradské cesty (Žarošice) 1962–1963.
* Telec, Jaroslav: Zdeněk Blažek jako učitel a člověk. Od Hradské cesty 1962–1963.
* Lubomír Peduzzi: In memoriam Zdeňka Blažka. Od Hradské cesty 1986–1988.
* Vlach, Jaroslav: Skladba věnovaná Žarošicím. Od Hradské cesty 1960.
* Žarošice uctily šedesátiny Zdeňka Blažka. Od Hradské cesty 1965–1966.
* Steinmetz, Karel: Zdeněk Blažek jako hudební teoretik. In: Musicologica Brunensis. Brno 2005.
* Zámečník Evžen: Zdeněk Blažek jako učitel skladby. In: Musicologica Brunensis. Brno 2005.

 

Dílo (výběr)


Komorní skladby

 

* Klavírní variace na vlastní téma, op. 2, 1928.
* Klavírní trio, op. 4, 1929.
* Tři skladby pro housle a klavír, op. 13, 1936.
* Malá svita pro klavír, op 21, 1942.
* Smyčcový kvartet č. 1, op. 23, 1943.
* Tři vzpomínky pro violoncello a klavír, op. 25, 1944–45.
* Divertimento pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot, op. 28, 1946.
* Smyčcový kvartet č. 2, op. 29, 1946–47.
* Malá svita pro hoboj a klavír, op. 41, 1952.
* Čtyři romantické skladby pro lesní roh a klavír, op. 42, 1952.
* Čtyři skladby pro housle a klavír, op. 48, 1953–54.
* Smyčcový kvartet č. 3, op. 53, 1956.
* Všední dny. Šest prostých klavírních skladeb, op. 59, 1958.
* Sonatina balladica pro violoncello a klavír, op. 72, 1962.
* Smyčcový kvartet č. 4, op. 83, 1967.
* Smyčcový kvartet č. 5, op. 93, 1969.
* Hudba pro čtyři lesní rohy, op. 99, 1970.
* Tiché rozhovory. Čtyři prosté skladby pro housle a klavír, op. 103, 1971.
* Dechový kvintet, op. 110, 1971.
* Tři skici pro housle a klavír, op. 111, 1972.
* Miniatury pro klavír, op. 122, 1972.
* Idylky pro hoboj a klavír, op. 125, 1974.
* Hudba noci, 3 skladby pro violu a klavír, op. 129, 1975.
* Trio pro hoboj, klarinet a fagot, op. 134, 1977.
* Kasace pro tři trubky, tři lesní rohy a tři pozouny, op. 141, 1978.
* Vzpomínky pro violoncello a klavír, op. 142, 1979.
* Smyčcový kvartet č. 7, op. 152, 1981.
* Sonáta pro housle a klavír, op. 158, 1982.
* Smyčcový kvartet č. 8, op. 172, 1988.
* Smyčcový kvartet č. 9, op. 175, 1988.
* Vzpomínka pro violoncello a klavír, 1988.

 

Orchestrální skladby

 

* Svita pro smyčcový orchestr, op. 9, 1933.
* Smuteční hudba pro smyčce, dvě harfy a gong, op. 89, 1968.
* Divertimento pro smyčcový orchestr, op. 108, 1971.
* Serenáda pro smyčcový orchestr a harfu, op. 123, 1973.
* Lyrická svita pro smyčcový orchestr, op. 149, 1980.
* Koncert pro lesní roh a smyčcový orchestr, op. 157, 1981.
* Malá svita pro komorní orchestr, op. 161, 1983.
* Svita pro komorní orchestr, op. 166, 1984.
* Samotínská idyla pro smyčce, op. 178, 1988.
* Concertino pro flétnu a smyčcový orchestr, op. 179, 1988.

 

Skladby vokálně symfonické

 

* Óda na chudobu. Kantáta pro smíšený sbor a orchestr na slova Pabla Nerudy, op. 57, 1957–58.
* Domov. Kantáta pro soprán, baryton, smíšený sbor a orchestr na text Františka Nechvátala, op. 71, 1962.
* Holubice. Malá kantáta pro sóla, dětský sbor, smyčcový orchestr a gong na slova moravské lidové poezie, op. 100, 1970.
* Díkůvzdání. Sólová kantáta pro baryton a smyčcový orchestr na text Johannese Roberta Bechera, op. 113, 1972.
* Requiem pro sóla, smíšený sbor, varhany smyčcový orchestr a bicí nástroje, op. 130, 1978.

 

Písňové cykly s klavírem

 

* Památce Jiřího Wolkera, op. 1, 1927.
* K svátku mé milé, op. 3, 1928.
* Struny ve větru, op. 5, 1930.
* Poslední jara, op. 14, 1937.
* Dvě meditace na texty Otokara Březiny, op. 27, 1945.
* Prosté sloky, op 36, 1949.
* Tři zpěvy podzimu pro nižší hlas a klavír, op. 46, 1953.
* Deset slovenských písní a balad na texty lidové slovenské poezie pro baryton a klavír, op. 51, 1955.
* Můj rok, op. 84, 1967.
* Poslední písně, op. 131, 1976.
* O věčném tichu, op. 137, 1978.
* Čtyři písně na texty L. Peduzziho pro baryton a klavír, op. 156, 1981.
* Zpěvy z Knihy žalmů pro baryton a klavír, op. 180, 1988.

 

Dětské sbory

 

* Sedm písniček pro dětský sbor a capella, op. 61, 1959.
* Dětské sbory, op. 69, 1961.
* Čtyři dětské sbory na texty Františka Branislava a Jana Čarka, op.106, 1971.
* Dětské sbory a capella na texty Františka Halase, op. 119, 1973.

 

Ženské sbory

 

* Zpěvy o matince, op. 11, 1935.
* Tři ženské sbory, op. 15, 1937–38.
* Zpěvy jara, op. 19, 1940.
* Čtyři ženské sbory na slova moravské lidové poezie, op. 31, 1948.
* Cestou. Cyklus tří ženských sborů a capella, op. 54, 1957.
* Tři ženské sbory na slova Petra Bezruče s průvodem klavíru, op. 56, 1957.
* Písničky na moravské lidové poezie pro ženský sbor a klavír, op. 68, 1960–61.
* Z Moravy, op. 87, 1968.
* Světla domova, op. 96, 1970.
* Ženské sbory, op. 105, 1971.
* Čtyři ženské sbory a capella, op. 143, 1979.

 

Mužské sbory

 

* Tři mužské sbory, op. 12, 1935–36.
* Mužské sbory, op. 16, 1938–39.
* Úzkosti a naděje, op. 18, 1939–40.
* Mužské sbory na texty slovenské lidové poezie, op. 33, 1948.
* Matce zemi, op. 49, 1953–54.
* Písně o domovině, op. 55, 1957.
* Balady z povstání, op 67, 1960.
* Čtyři mužské sbory na básně Oldřicha Mikuláška, op. 81, 1966.
* Mužské sbory, op. 112, 1972.
* Deset mužských sborů na texty moravské lidové poezie, op. 121, 1973.
* Slovenské zpěvy, op. 140, 1978.
* Čtyři smuteční sbory pro mužské hlasy, op. 147, 1980.
* Ženám, op. 148, 1980.

 

Smíšené sbory

 

* Ubi caritas et amor, op. 116, 1972.
* Písně kosmické, op. 118, 1972 podle stejnojmenné sbírky Jana Nerudy
* Tři smíšené sbory a capella, op. 162, 1983.

 

Opera

 

* Verchovina (1951, premiéra 1956) na libreto Jaroslava Zatloukala inspirovanou skutečnými událostmi z 30. let na Podkarpatské Rusi (Zakarpatské Verchovině)
* R. U. R. (1977, tiskem 1988, premiéra v úpravě Jana Jiráska 2004) na vlastní libreto podle stejnojmenné hry Karla Čapka

 

Teoretické a literární práce

 

* Vánoce v rodných Žarošicích Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 12, 2003.
* Brněnská konzervatoř v letech 1946-1961 In: Sborník k 50. výročí založení brněnské konzervatoře. Brno 1969.
* Janáček-učitel In: Opus musicum 1987.
* Dvojsměrná alterace v harmonickém myšlení In: Rovnost, Brno 1949.

 

Zdeněk Blažek - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Zdeněk Blažek: Maličkosti III noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Pro nejmenší 2 noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Písně milostné op.62 noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: 1. smyčcový kvartet op.23 noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Čtyři dětské sbory noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Pro nejmenší 3 noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Deset písniček noty akordy tab text,

 

Zdeněk Blažek - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Zdeněk Blažek: Maličkosti III noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Pro nejmenší 2 noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Písně milostné op.62 noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: 1. smyčcový kvartet op.23 noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Čtyři dětské sbory noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Pro nejmenší 3 noty akordy tab text,
Zdeněk Blažek: Deset písniček noty akordy tab text,