Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Klarinet (1)

Knihy o hudbě (2)

Pozoun (1)

Trubka (1)

Stanislav Jelínek


www.ceskyhudebnislovnik.cz

 

Jelínek, Stanislav, skladatel a pedagog, narozen 25. 3. 1945, Praha.

V letech 1959–65 studoval pražskou konzervatoř, obor varhany a skladba (u Jana Zdeňka Bartoše). V období 1965–70 pokračoval ve studiích na hudební fakultě AMU (skladba u Jiřího Pauera). Mezi léty 1983–85 absolvoval postgraduální studium na AMU (teorie hudby 20. století). V letech 1965–91 byl pedagogem na Vojenské hudební škole (později Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem), od roku 1991 vyučuje na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze. Od roku 1993 také působí na Střední zdravotnické škole Suverénního řádu Maltézských rytířů v Praze 1 (zpěv, muzikoterapie). Od roku 1984 spolupracuje s celorepublikovými církevními sbory Effatha. V roce 1991 zahajovala jeho symfonická báseň Ad fontes karlovarské Mladé podium. Získal druhé místo na soutěži Generace 78 v Ostravě za Concerto per orchestra da camera a druhé místo v soutěži Svazu českých skladatelů a koncertních umělců roku 1979 za skladbu Koncert pro hoboj a orchestr.


Dílo


I. Dílo hudební

Skladby orchestrální
Symfonie In nomine vitae pro orchestr (1975);
Předehra pro orchestr (1976);
Tři dramatické fresky pro žestě, smyčce a tympány (1976);
Vivace per orchestra da camera (1980);
Tři epizody pro orchestr (1983);
Ad fontes. Symfonická báseň pro velký orchestr (1990);
Concerto per orchestra (1992);
Symfonie pro smyčce (1997);
Zamyšlení nad tématem France Kafky pro orchestr (1997);
Signum. Věta pro orchestr (1998);
Incipit pro velký orchestr (1999).


Koncerty s orchestrem


Koncert pro hoboj a komorní orchestr (1974);
Concerto per trombone ed orchestra (1978);
Concertino semplice per corno ed orchestra (1981);
Concerto da camera pro housle a orchestr (1982);
Concertino pro klavír a smyčce (1984);
Concertino pro trubku a smyčce (1999).

Skladby komorní


Kapesní suita pro čtyři zobcové flétny (1967)
Scény pro flétnu, violoncello a klavír (1976);
Smyčcový kvartet č. 1 (1976);
Ohlasy pro smyčcové trio (1977);
Invece pro žesťové trio (1978, vydal Panton);
Od jara do zimy. Dueta pro dvě trubky (1979);
Sonáta pro housle a klavír (1980);
Monology z pražských ulic pro sólové violoncello (1980);
Smyčcový kvartet č. 2 (1981);
Čtyři preludia pro flétnu, marimbu a kytaru (1981);
Sonata per piano (1982);
Dechový kvintet (1982);
Dechový nonet (1982);
Invence pro žesťové nástroje (1984);
Sonata quasi una fantasia pro hoboj a klavír (1986);
Telemaniana. Suita pro kvarteto zobcových fléten (1986);

Metamorfózy pro trombon a klavír (1989);
Koncertní hudba pro tubu a klavír (1990);
Sonáta pro kontrafagot a klavír (1990);
Vivat Vranický! pro dechové sexteto (1990, vydal Panton);
Sonatina pro klavír na čtyři ruce (1992);
Hudba pro Altmünster pro varhany (1993);
Kytarové inspirace (1993);
Sonáta pro klarinet a klavír (1996);
Hrátky pro flétnu a kytaru (1998);
Sonáta pro hoboj a klavír (1999);
Suita brevis pro dva klavíry (2000);
Sonáta pro flétnu a klavír (2001).
Klavíriní trio (2010).

Skladby vokální


Historie mého srdce pro baryton a orchestr. 5 úvah na texty J. Taufra (1978);
Rok. 12 sborů a capella na texty Jaroslava Seiferta (1979);
Sedm zrnek rýže. Písně pro soprán a klavír na texty čínské poezie (1979);
Tři písně pro baryton a klavír na texty ukrajinských básníků (1985);
Tři madrigaly pro smíšený sbor na latinská jména (1986);
Geometrie života. Čtyři sonety pro smíšený sbor a bicí na slova Jana Pilaře (1986);
Pražské mosty a pražská náměstí. Cyklus pro soprán, a kvarteto zobcových fléten na text Petra Skarlanta (1990);
Tři sonety beze slov pro soprán, flétnu, violu a klarinet (1991);
Labyrint srdce. 8 úvah na texty Jana Amose Komenského pro smíšený sbor a klavír nebo varhany (1992);
Vánoční koledy pro dětský sbor, smyčce a varhany (1998).

Skladby duchovní


4 mše (1991–99);
Magnificat pro sólo, sbor, žestě, tympány a varhany (1969);
3 žalmy pro smíšený sbor a varhany (1970);
30 mešních proprií (1969–2002);
Kantáta ke cti sv. Zdislavy pro soprán, tenor, smíšený sbor, smyčce, tympány a varhany (2000);
Stabat Mater. Kantáta pro smíšený sbor a cappela (1997).

Skladby pro dechový orchestr


Impromptu (1967);
Festivalová předehra (1974);
Concerto grosso pro 2 trubky, trombon a dechový orchestr (1978);
Canto giubiloso (1978);
Pochodeň míru (1980);
Koncert pro trombon a dechový orchestr (1982);
Koncertní polonéza (1984);
Koncert pro tubu a dechový orchestr (1996);
Introdukce, fuga a chorál pro velký dechový orchestr (1996, Editio Bärenreiter 2002);
Suita na témata anglických skladatelů (1999, Supraphon 1999).

Skladby jevištní


Komedie plná lásky. Opera na libreto Jiřího Bednáře (1986–88).
 

II. Dílo literární

Z abecedy hudby I. díl (Praha 1992);
Z abecedy hudby II. díl (Praha 1993);
Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích (Kladno 1998, 2001);
Cvičebnice kontrapunktické praxe (Kladno 2003);
Intonace a rytmus (Kladno 2008) – spoluautor;
Skladba (Kladno 2009).

 

www.ceskyhudebnislovnik.cz

 

Jelínek, Stanislav, skladatel a pedagog, narozen 25. 3. 1945, Praha.

V letech 1959–65 studoval pražskou konzervatoř, obor varhany a skladba (u Jana Zdeňka Bartoše). V období 1965–70 pokračoval ve studiích na hudební fakultě AMU (skladba u Jiřího Pauera). Mezi léty 1983–85 absolvoval postgraduální studium na AMU (teorie hudby 20. století). V letech 1965–91 byl pedagogem na Vojenské hudební škole (později Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem), od roku 1991 vyučuje na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze. Od roku 1993 také působí na Střední zdravotnické škole Suverénního řádu Maltézských rytířů v Praze 1 (zpěv, muzikoterapie). Od roku 1984 spolupracuje s celorepublikovými církevními sbory Effatha. V roce 1991 zahajovala jeho symfonická báseň Ad fontes karlovarské Mladé podium. Získal druhé místo na soutěži Generace 78 v Ostravě za Concerto per orchestra da camera a druhé místo v soutěži Svazu českých skladatelů a koncertních umělců roku 1979 za skladbu Koncert pro hoboj a orchestr.


Dílo


I. Dílo hudební

Skladby orchestrální
Symfonie In nomine vitae pro orchestr (1975);
Předehra pro orchestr (1976);
Tři dramatické fresky pro žestě, smyčce a tympány (1976);
Vivace per orchestra da camera (1980);
Tři epizody pro orchestr (1983);
Ad fontes. Symfonická báseň pro velký orchestr (1990);
Concerto per orchestra (1992);
Symfonie pro smyčce (1997);
Zamyšlení nad tématem France Kafky pro orchestr (1997);
Signum. Věta pro orchestr (1998);
Incipit pro velký orchestr (1999).


Koncerty s orchestrem


Koncert pro hoboj a komorní orchestr (1974);
Concerto per trombone ed orchestra (1978);
Concertino semplice per corno ed orchestra (1981);
Concerto da camera pro housle a orchestr (1982);
Concertino pro klavír a smyčce (1984);
Concertino pro trubku a smyčce (1999).

Skladby komorní


Kapesní suita pro čtyři zobcové flétny (1967)
Scény pro flétnu, violoncello a klavír (1976);
Smyčcový kvartet č. 1 (1976);
Ohlasy pro smyčcové trio (1977);
Invece pro žesťové trio (1978, vydal Panton);
Od jara do zimy. Dueta pro dvě trubky (1979);
Sonáta pro housle a klavír (1980);
Monology z pražských ulic pro sólové violoncello (1980);
Smyčcový kvartet č. 2 (1981);
Čtyři preludia pro flétnu, marimbu a kytaru (1981);
Sonata per piano (1982);
Dechový kvintet (1982);
Dechový nonet (1982);
Invence pro žesťové nástroje (1984);
Sonata quasi una fantasia pro hoboj a klavír (1986);
Telemaniana. Suita pro kvarteto zobcových fléten (1986);

Metamorfózy pro trombon a klavír (1989);
Koncertní hudba pro tubu a klavír (1990);
Sonáta pro kontrafagot a klavír (1990);
Vivat Vranický! pro dechové sexteto (1990, vydal Panton);
Sonatina pro klavír na čtyři ruce (1992);
Hudba pro Altmünster pro varhany (1993);
Kytarové inspirace (1993);
Sonáta pro klarinet a klavír (1996);
Hrátky pro flétnu a kytaru (1998);
Sonáta pro hoboj a klavír (1999);
Suita brevis pro dva klavíry (2000);
Sonáta pro flétnu a klavír (2001).
Klavíriní trio (2010).

Skladby vokální


Historie mého srdce pro baryton a orchestr. 5 úvah na texty J. Taufra (1978);
Rok. 12 sborů a capella na texty Jaroslava Seiferta (1979);
Sedm zrnek rýže. Písně pro soprán a klavír na texty čínské poezie (1979);
Tři písně pro baryton a klavír na texty ukrajinských básníků (1985);
Tři madrigaly pro smíšený sbor na latinská jména (1986);
Geometrie života. Čtyři sonety pro smíšený sbor a bicí na slova Jana Pilaře (1986);
Pražské mosty a pražská náměstí. Cyklus pro soprán, a kvarteto zobcových fléten na text Petra Skarlanta (1990);
Tři sonety beze slov pro soprán, flétnu, violu a klarinet (1991);
Labyrint srdce. 8 úvah na texty Jana Amose Komenského pro smíšený sbor a klavír nebo varhany (1992);
Vánoční koledy pro dětský sbor, smyčce a varhany (1998).

Skladby duchovní


4 mše (1991–99);
Magnificat pro sólo, sbor, žestě, tympány a varhany (1969);
3 žalmy pro smíšený sbor a varhany (1970);
30 mešních proprií (1969–2002);
Kantáta ke cti sv. Zdislavy pro soprán, tenor, smíšený sbor, smyčce, tympány a varhany (2000);
Stabat Mater. Kantáta pro smíšený sbor a cappela (1997).

Skladby pro dechový orchestr


Impromptu (1967);
Festivalová předehra (1974);
Concerto grosso pro 2 trubky, trombon a dechový orchestr (1978);
Canto giubiloso (1978);
Pochodeň míru (1980);
Koncert pro trombon a dechový orchestr (1982);
Koncertní polonéza (1984);
Koncert pro tubu a dechový orchestr (1996);
Introdukce, fuga a chorál pro velký dechový orchestr (1996, Editio Bärenreiter 2002);
Suita na témata anglických skladatelů (1999, Supraphon 1999).

Skladby jevištní


Komedie plná lásky. Opera na libreto Jiřího Bednáře (1986–88).
 

II. Dílo literární

Z abecedy hudby I. díl (Praha 1992);
Z abecedy hudby II. díl (Praha 1993);
Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích (Kladno 1998, 2001);
Cvičebnice kontrapunktické praxe (Kladno 2003);
Intonace a rytmus (Kladno 2008) – spoluautor;
Skladba (Kladno 2009).

 

Stanislav Jelínek: Nauka o kontrapunktu

Stanislav Jelínek: Nauka o kontrapunktu

Stanislav Jelínek - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Stanislav Jelínek: Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Kasace pro žesťové nástroje (dvě trubky a dva trombony) noty akordy tab text,
Mateníky z Polabí v úpravě pro tři klarinety / Směs vánočních koled v úpravě pro tři klarinety - O. Pihrt, S. Jelínek noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Nauka o kontrapunktu noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Sonatina noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Od jara do zimy noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Hrátky pro dva noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Vivat Vranický! (kasace pro žesťové sexteto) noty akordy tab text,

 

Stanislav Jelínek - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Stanislav Jelínek: Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Kasace pro žesťové nástroje (dvě trubky a dva trombony) noty akordy tab text,
Mateníky z Polabí v úpravě pro tři klarinety / Směs vánočních koled v úpravě pro tři klarinety - O. Pihrt, S. Jelínek noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Nauka o kontrapunktu noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Sonatina noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Od jara do zimy noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Hrátky pro dva noty akordy tab text,
Stanislav Jelínek: Vivat Vranický! (kasace pro žesťové sexteto) noty akordy tab text,