Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Melodická linka/akordy (4)

Písničky z pohádek a dětských filmů


Pohádka (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Pohádka (někdy též báchorka) je obvykle krátký epický fiktivní příběh, ve kterém se ve většině případů objevují smyšlené bytosti, jako například (skřítci, víly nebo draci).

 

Původem se jedná o lidový žánr, nejčastěji psaný v próze. V moderní době se termín pohádka vžil také pro příběhy, které končí neobyčejně šťastně "pohádkovým" romantickým koncem.

 

Původně nebyly příběhy, které bychom dnes nazvali pohádkami samostatný žánr. Pohádky jako samostatný žánr vyčlenili až spisovatelé v období renesance. Tento termín byl následně pevně ukotven díly mnoha literátů.

 

O pohádkách panuje značně zkreslená představa, že byly určeny dětem a že musí vždy dobře končit. Takové představy se nezakládají na pravdě, neboť je známa celá řada (nejen autorských) pohádek, jejichž konec nelze označit za dobrý a vůbec nebyly určeny dětem. Tyto pohádky byly jakýmsi vzorovým příběhem o lidských vlastnostech, tyto pohádky byly vyprávěny, když šly děti spát.


Obvyklým záměrem pohádky je pobavení, či poučení čtenáře. Za tímto účelem je často využíváno fantaskních světů.

 

Folklorní pohádky
 

Folklórní pohádky jsou útvar lidové slovesnosti, ústním podáním tak prošly celou řadou různých změn.

 

Lidové pohádky jsou žánrem lidové slovesnosti a patří k nejstarším a nejrozšířenějším formám ústní slovesnosti. Každý národ, ale i menší socioskupiny, odrážel svůj způsob života, vztahy dobra a zla, ve fiktivním či fantastickém příběhu, satiricky anebo humorně, kde hrdinové překonali útlak, bídu a chudobu a svou dobrosrdečností a mravností vítězí nad zlem, úklady lidí a draků...

 

Specifikem českých pohádek je to, že v zlo je v nich málokdy zničeno, ale je napraveno.

 

Zajímavostí folklórních pohádek je, že v různých světových kulturách mají podobné rysy i přesto, že je téměř vyloučen kontakt těchto kultur. Podobné pohádky tak byly nalezeny v podání indiánských kmenů, u Arabů, ale i v Evropě. Podobnost Evropských a Asijských pohádek není příliš zarážející, tyto mohly cestovat s obchodníky, či vojáky, zvláštní je však podobnost pohádek euroasijských a indiánských. Prakticky lze říci, že existují dva základní pohledy na tento stav:

 

1. Archetypální teorie - podle této teorie lidé v určitých situacích jednají v podstatě stejně, tudíž vymýšlí i podobné příběhy.


2. teorie migrace pohádek - zde tato shoda bývá vysvětlována, tím že předci indiánů si již základy těchto pohádek vzali sebou při stěhování do Ameriky.

 

Folklorní pohádky byly často předváděny formou domácího divadla, o provedení těchto soukromých představení bohužel neexistují téměř žádné zprávy.


Autorské pohádky
 

Autorské pohádky rozhodně nejsou pouze doménou poslední doby, tyto pohádky vznikaly již ve středověku, nejčastěji zpracováním nějakého známého díla. Ve středověku takto byla zpracovávána např. rytířská epika, děj byl pouze přenesen do jiného - prostého - prostředí,

 

Do autorských pohádek je potřeba započítávat i tzv. divadelní a filmové pohádky, neboť zpravidla došlo k zásadnímu narušení původního příběhu a původní smysl pohádky často ustupuje záměru zpracovatele (např. Josef Kajetán Tyl - obrození)

 

Ve dvacátém století se tvorba pohádek komercializuje, dochází tak místy k směřování k poutavosti a zábavnosti na úkor hlubšího příběhu a poučnosti.


Základní témata

 

Základním motivem pohádek bývá obvykle boj dobra se zlem, pohádky určené dětem končívají většinou vítězstvím dobra. Dobro i zlo bývá povětšinou zosobněno do nějakých fantaskních bytostí, které mívají velmi vyhraněné vlastnosti. Pohádky určené dospělému publiku byly často velice hrubé, velmi často s erotickým podtextem (např. Podkrušnohoří), nebo dokonce přímo s erotickým jevem. Tyto pohádky velmi často zasahovaly až do mýtů, nebo reagovaly na drastické situace (např. vyplenění kraje, neúroda).

 

Pro dospělé jsou také určeny různé variace pohádek: například spisovatelka Angela Carterová ve svých povídkách zdůraznila v u pohádkových motivů sexuální podtext. V jejím podání pak třináctiletá Karkula ve Společenství vlků svede vlkodlaka, aby si zachránila život, nebo se Modrovousova manželka osvobodí coby týraná žena. Parodií na pohádky je pak Shrek nebo Princezna nevěsta Williama Goldmana.

 

Dalším častým motivem, je motiv daleké cesty, jejímž záměrem může být zisk slávy, či bohatství. Muž je většinou stavěn do pozice hlavního hrdiny, žena naopak do pozice postavy, které je nějakým způsobem ubližováno a potřebuje pomoc právě hlavního hrdiny.
John Bauer: trollové a princezna ze sbírky švédských pohádek.


Interpretace
 

Mnoho variant pohádek, zvláště ty určené pro děti, v sobě mají obsažen morální apel. Jsou jakýmsi návodem pro děti, jak rozlišit dobro a zlo a jak si s mini poradit. Až některé moderní pohádky se spoléhají jen na barvitý a víceméně prázdný děj bez ponaučení. Fantastické motivy pohádek ale v minulosti nebyly pouhou ozdobou, měly svůj symbolický význam, často právě morální.

 

Charles Perrault například vtěsnal do pohádky Popelka jeden z takových apelů, který ale úplně morální není. Popelka shledá, že její krása a charakter jsou zbytečné, kdyby neměla kmotřičku - což reflektuje důležitost sociální vazeb.[1]

 

Mnoho pohádek bylo podrobeno Freudovské psychoanalýze, Jungovské analytické psychologii a dalším psychologickým analýzám, aniž by se některá z interpretací ujala jako definitivní. Tyto analýzy byly kritizovány za to, že přikládály příliš velký význam motivům, které ve skutečnosti nejsou integrální částí příběhu.

 

V pohádce Modrovous například zradu manželky odhalí v různých verzích klíč zanechávající krvavé stopy, rozbité vejce nebo zpívající růže. Neovlivňuje to zásadně děj, ale interpretace jednotlivých variant počítají s tím, že právě ten který prozrazující objekt je integrální částí příběhu.[2]

 

Někteří folkoristé pokládají pohádky za historické dokumenty. Například postava zlé macechy je interpretována tak, že v historii ženy často umíraly při porodu. Jejich manžel se znovu oženil a nová macecha s dětmi z prvního manželství bojovala o přízeň i majetek.[3]


Autoři a sběratelé pohádek, pohádkové soubory

 

* Tisíc a jedna noc
* Charles Perrault (1628 - 1703)
o Kocour v botách
o Šípková Růženka
o Popelka
o Sněhurka
o Červená karkulka
o O perníkové chaloupce
* Hans Christian Andersen (1805 - 1875)
o Císařovy nové šaty
o Princezna na hrášku
o Ošklivé káčátko
o Císařův slavík
o Statečný cínový vojáček
o Křesadlo
o Malá mořská víla
* Bratři Grimmové (1785 - 1863)
o Jeníček a Mařenka
o Šípková Růženka
o Popelka
o Sněhurka
* Carlo Collodi (1826 - 1890): Pinocchio
* Lewis Carroll (1832 - 1898)
o Alenka v říši divů
o Za zrcadlem
* Oscar Wilde (1856 - 1900)
o Slavík a růže
* Selma Lagerlöfová (1858 - 1940)
* Alan Alexander Milne (1882 - 1956): Medvídek Pú
* Antoine de Saint-Exupéry (1900 - 1944): Malý princ

 

Pohádka (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Pohádka (někdy též báchorka) je obvykle krátký epický fiktivní příběh, ve kterém se ve většině případů objevují smyšlené bytosti, jako například (skřítci, víly nebo draci).

 

Původem se jedná o lidový žánr, nejčastěji psaný v próze. V moderní době se termín pohádka vžil také pro příběhy, které končí neobyčejně šťastně "pohádkovým" romantickým koncem.

 

Původně nebyly příběhy, které bychom dnes nazvali pohádkami samostatný žánr. Pohádky jako samostatný žánr vyčlenili až spisovatelé v období renesance. Tento termín byl následně pevně ukotven díly mnoha literátů.

 

O pohádkách panuje značně zkreslená představa, že byly určeny dětem a že musí vždy dobře končit. Takové představy se nezakládají na pravdě, neboť je známa celá řada (nejen autorských) pohádek, jejichž konec nelze označit za dobrý a vůbec nebyly určeny dětem. Tyto pohádky byly jakýmsi vzorovým příběhem o lidských vlastnostech, tyto pohádky byly vyprávěny, když šly děti spát.


Obvyklým záměrem pohádky je pobavení, či poučení čtenáře. Za tímto účelem je často využíváno fantaskních světů.

 

Folklorní pohádky
 

Folklórní pohádky jsou útvar lidové slovesnosti, ústním podáním tak prošly celou řadou různých změn.

 

Lidové pohádky jsou žánrem lidové slovesnosti a patří k nejstarším a nejrozšířenějším formám ústní slovesnosti. Každý národ, ale i menší socioskupiny, odrážel svůj způsob života, vztahy dobra a zla, ve fiktivním či fantastickém příběhu, satiricky anebo humorně, kde hrdinové překonali útlak, bídu a chudobu a svou dobrosrdečností a mravností vítězí nad zlem, úklady lidí a draků...

 

Specifikem českých pohádek je to, že v zlo je v nich málokdy zničeno, ale je napraveno.

 

Zajímavostí folklórních pohádek je, že v různých světových kulturách mají podobné rysy i přesto, že je téměř vyloučen kontakt těchto kultur. Podobné pohádky tak byly nalezeny v podání indiánských kmenů, u Arabů, ale i v Evropě. Podobnost Evropských a Asijských pohádek není příliš zarážející, tyto mohly cestovat s obchodníky, či vojáky, zvláštní je však podobnost pohádek euroasijských a indiánských. Prakticky lze říci, že existují dva základní pohledy na tento stav:

 

1. Archetypální teorie - podle této teorie lidé v určitých situacích jednají v podstatě stejně, tudíž vymýšlí i podobné příběhy.


2. teorie migrace pohádek - zde tato shoda bývá vysvětlována, tím že předci indiánů si již základy těchto pohádek vzali sebou při stěhování do Ameriky.

 

Folklorní pohádky byly často předváděny formou domácího divadla, o provedení těchto soukromých představení bohužel neexistují téměř žádné zprávy.


Autorské pohádky
 

Autorské pohádky rozhodně nejsou pouze doménou poslední doby, tyto pohádky vznikaly již ve středověku, nejčastěji zpracováním nějakého známého díla. Ve středověku takto byla zpracovávána např. rytířská epika, děj byl pouze přenesen do jiného - prostého - prostředí,

 

Do autorských pohádek je potřeba započítávat i tzv. divadelní a filmové pohádky, neboť zpravidla došlo k zásadnímu narušení původního příběhu a původní smysl pohádky často ustupuje záměru zpracovatele (např. Josef Kajetán Tyl - obrození)

 

Ve dvacátém století se tvorba pohádek komercializuje, dochází tak místy k směřování k poutavosti a zábavnosti na úkor hlubšího příběhu a poučnosti.


Základní témata

 

Základním motivem pohádek bývá obvykle boj dobra se zlem, pohádky určené dětem končívají většinou vítězstvím dobra. Dobro i zlo bývá povětšinou zosobněno do nějakých fantaskních bytostí, které mívají velmi vyhraněné vlastnosti. Pohádky určené dospělému publiku byly často velice hrubé, velmi často s erotickým podtextem (např. Podkrušnohoří), nebo dokonce přímo s erotickým jevem. Tyto pohádky velmi často zasahovaly až do mýtů, nebo reagovaly na drastické situace (např. vyplenění kraje, neúroda).

 

Pro dospělé jsou také určeny různé variace pohádek: například spisovatelka Angela Carterová ve svých povídkách zdůraznila v u pohádkových motivů sexuální podtext. V jejím podání pak třináctiletá Karkula ve Společenství vlků svede vlkodlaka, aby si zachránila život, nebo se Modrovousova manželka osvobodí coby týraná žena. Parodií na pohádky je pak Shrek nebo Princezna nevěsta Williama Goldmana.

 

Dalším častým motivem, je motiv daleké cesty, jejímž záměrem může být zisk slávy, či bohatství. Muž je většinou stavěn do pozice hlavního hrdiny, žena naopak do pozice postavy, které je nějakým způsobem ubližováno a potřebuje pomoc právě hlavního hrdiny.
John Bauer: trollové a princezna ze sbírky švédských pohádek.


Interpretace
 

Mnoho variant pohádek, zvláště ty určené pro děti, v sobě mají obsažen morální apel. Jsou jakýmsi návodem pro děti, jak rozlišit dobro a zlo a jak si s mini poradit. Až některé moderní pohádky se spoléhají jen na barvitý a víceméně prázdný děj bez ponaučení. Fantastické motivy pohádek ale v minulosti nebyly pouhou ozdobou, měly svůj symbolický význam, často právě morální.

 

Charles Perrault například vtěsnal do pohádky Popelka jeden z takových apelů, který ale úplně morální není. Popelka shledá, že její krása a charakter jsou zbytečné, kdyby neměla kmotřičku - což reflektuje důležitost sociální vazeb.[1]

 

Mnoho pohádek bylo podrobeno Freudovské psychoanalýze, Jungovské analytické psychologii a dalším psychologickým analýzám, aniž by se některá z interpretací ujala jako definitivní. Tyto analýzy byly kritizovány za to, že přikládály příliš velký význam motivům, které ve skutečnosti nejsou integrální částí příběhu.

 

V pohádce Modrovous například zradu manželky odhalí v různých verzích klíč zanechávající krvavé stopy, rozbité vejce nebo zpívající růže. Neovlivňuje to zásadně děj, ale interpretace jednotlivých variant počítají s tím, že právě ten který prozrazující objekt je integrální částí příběhu.[2]

 

Někteří folkoristé pokládají pohádky za historické dokumenty. Například postava zlé macechy je interpretována tak, že v historii ženy často umíraly při porodu. Jejich manžel se znovu oženil a nová macecha s dětmi z prvního manželství bojovala o přízeň i majetek.[3]


Autoři a sběratelé pohádek, pohádkové soubory

 

* Tisíc a jedna noc
* Charles Perrault (1628 - 1703)
o Kocour v botách
o Šípková Růženka
o Popelka
o Sněhurka
o Červená karkulka
o O perníkové chaloupce
* Hans Christian Andersen (1805 - 1875)
o Císařovy nové šaty
o Princezna na hrášku
o Ošklivé káčátko
o Císařův slavík
o Statečný cínový vojáček
o Křesadlo
o Malá mořská víla
* Bratři Grimmové (1785 - 1863)
o Jeníček a Mařenka
o Šípková Růženka
o Popelka
o Sněhurka
* Carlo Collodi (1826 - 1890): Pinocchio
* Lewis Carroll (1832 - 1898)
o Alenka v říši divů
o Za zrcadlem
* Oscar Wilde (1856 - 1900)
o Slavík a růže
* Selma Lagerlöfová (1858 - 1940)
* Alan Alexander Milne (1882 - 1956): Medvídek Pú
* Antoine de Saint-Exupéry (1900 - 1944): Malý princ

 

Písničky z pohádek a dětských filmů

Písničky z pohádek a dětských filmů

Písničky z pohádek a dětských filmů - noty, akordy, texty písní,

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

 1.    Rumburakův tah - Rumburakův krach akordy noty tab text,
 2.    Trpasličí svatba akordy noty tab text,
 3.    Či a či a čičiči, jsou to kluci kočičí akordy noty tab text,
 4.    Dobro s láskou vítěží akordy noty tab text,
 5.    Princezny jdou si hajnout akordy noty tab text,
 6.    Čert ví proč akordy noty tab text,
 7.    Co tu je, to tu je  akordy noty tab text,
 8.    Co se to tam blýská akordy noty tab text,
 9.    Kabrňák Ferda akordy noty tab text,
 10.  To jsem já akordy noty tab text,
 11.  Jabloňová panna akordy noty tab text,
 12.  Jsem vášnivá akordy noty tab text,
 13.  Kdybych byla vlaštovkou akordy noty tab text,
 14.  Královský slib akordy noty tab text,
 15.  Dáme klukovi školy (Lotr - intelektuál) akordy noty tab text,
 16.  Míša Kulička akordy noty tab text,
 17.  Skálo, skálo akordy noty tab text,
 18.  Hezký den akordy noty tab text,
 19.  Rumcajs akordy noty tab text,
 20.  Nezkazíme švandu žádnou akordy noty tab text,
 21.  Teď radostně já půjdu v boj akordy noty tab text,
 22.  Prozraď mi ozvěno akordy noty tab text,
 23.  Plaváček akordy noty tab text,
 24.  Cestu znám jen já akordy noty tab text,
 25.  Jedno zrnko popela akordy noty tab text,
 26.  Přestalo se slunce smát akordy noty tab text,
 27.  Já chtěla bych mít jednoho dráčka akordy noty tab text,
 28.  Paní Pučmeloudová akordy noty tab text,
 29.  Písnička vážky akordy noty tab text,
 30.  S tebou mě baví svět akordy noty tab text,
 31.  Mám přání akordy noty tab text,
 32.  Láska na sto let akordy noty tab text,
 33.  Tak se, čerte, snaž akordy noty tab text,
 34.  Tom a Jerry akordy noty tab text,
 35.  Má to listy, strom to není akordy noty tab text,
 36.  Pruhovaní kamarádi akordy noty tab text,
 37.  Máš-li s kým akordy noty tab text,
 38.  Bůh a Lucifer akordy noty tab text,
 39.  Z pekla štěstí akordy noty tab text,
 40.  Písnička pro dráčka akordy noty tab text,
 41.  Já s loutnou světem se toulám akordy noty tab text,
 42.  Král má dvanáct panen akordy noty tab text,
 43.  Proč jsem chutnal rybu akordy noty tab text,
 44.  Štěněcí písnička akordy noty tab text,
 45.  Žofka akordy noty tab text,
 46.  Princezna Běla akordy noty tab text,
 1. Ať nám svět závidí akordy noty tab text,
 2. Baletí baletka baletí akordy noty tab text,
 3. Batě satě akordy noty tab text,
 4. Byl jednou jeden kaz akordy noty tab text,
 5. Byly jednou čtyři tety akordy noty tab text,
 6. Co se děje v groteskách akordy noty tab text,
 7. Dobré ráno s Dádou akordy noty tab text,
 8. Draka bolí zub akordy noty tab text,
 9. Duhová kulička akordy noty tab text,
 10. Hvězda na vrbě akordy noty tab text,
 11. Chytila jsem na pasece žížalu akordy noty tab text,
 12. Jablkodomek akordy noty tab text,
 13. Jezevčík akordy noty tab text,
 14. Jó, když jsou botky malý akordy noty tab text,
 15. Kdo má kolo akordy noty tab text,
 16. Kolik je na světě věcí akordy noty tab text,
 17. Maxipes Fík akordy noty tab text,
 18. Nech ty ksichty! akordy noty tab text,
 19. Na klouzačce akordy noty tab text,
 20. Ovečka akordy noty tab text,
 21. Pipi Dlouhá Punčocha akordy noty tab text,
 22. Písnička na "S" (Se starým syslem) akordy noty tab text,
 23. Pohlazení akordy noty tab text,
 24. Popelka - Duet prince a Popelky akordy noty tab text,
 25. Popelka - Píseň Popelky akordy noty tab text,
 26. Popelka - Píseň prince akordy noty tab text,
 27. Popelka - Úvodní píseň vandráka akordy noty tab text,
 28. Potkal Punťa Rin Tin Tina akordy noty tab text,
 29. Slib Oskara kosa akordy noty tab text,
 30. Statistika akordy noty tab text,
 31. Škola kuřátek akordy noty tab text,
 32. To se ale dějí věci! akordy noty tab text,
 33. Večerníček akordy noty tab text,
 34. Aj, je to lúka velmi široká akordy noty tab text,
 35. Ať anděl strážný akordy noty tab text,
 36. Bílý blues akordy noty tab text,
 37. Bylo čtvrt a bude půl akordy noty tab text,
 38. Močila konopě akordy noty tab text,
 39. Oči, oči, očka akordy noty tab text,
 40. Píseň z filmu O statečném kováři akordy noty tab text,
 41. Píseň z filmu Princ a Večernice akordy noty tab text,
 42. Slza z tváře padá akordy noty tab text,
 43. Znám jednu krásnou princeznu akordy noty tab text,
 44. Cirkus akordy noty tab text,
 45. Co já všechno dovedu akordy noty tab text,
 46. Malé kotě akordy noty tab text,
 47. Máme rádi zvířatka akordy noty tab text,
 48. Na okně seděla kočka akordy noty tab text,
 49. Sluníčko akordy noty tab text,
 50. Včera neděle byla akordy noty tab text,
 1. Máme tu další dobrý den akordy noty tab text,
 2. Když se načančám akordy noty tab text,
 3. Urozenost lidského srdce akordy noty tab text,
 4. Růžička červená akordy noty tab text,
 5. Všechno naruby akordy noty tab text,
 6. Cesta ke štěstí akordy noty tab text,
 7. Byl to nebo nebyl král akordy noty tab text,
 8. Fůra starostí akordy noty tab text,
 9. Doktore, je to pravda akordy noty tab text,
 10. Ach, pane doktore, zachraňte mě akordy noty tab text,
 11. Léto je prima akordy noty tab text,
 12. Rýma akordy noty tab text,
 13. Štěně akordy noty tab text,
 14. Chtěl bych umět hrát blues akordy noty tab text,
 15. Drak akordy noty tab text,
 16. Provazolezec akordy noty tab text,
 17. Pejsek si s kočičkou hrál akordy noty tab text,
 18. Kam ten potůček akordy noty tab text,
 19. Ddáda akordy noty tab text,
 20. Co všechno se může stát akordy noty tab text,
 21. Každý máme něco akordy noty tab text,
 22. Doktor Škrášek akordy noty tab text,
 23. Velbloud akordy noty tab text,
 24. Rudla Šmudla akordy noty tab text,
 25. Když jsem slony pásala akordy noty tab text,
 26. Létající Čestmír akordy noty tab text,
 27. Dáme klukovi školy akordy noty tab text,
 28. Putování akordy noty tab text,
 29. Pod dubem akordy noty tab text,
 30. Řízni, řízni akordy noty tab text,
 31. Mniši jsou tiší akordy noty tab text,
 32. Seznamte se akordy noty tab text,
 33. Nám se stalo něco překrásného akordy noty tab text,
 34. Strašlivá píseň pouťová akordy noty tab text,
 35. Každý máme koníčka akordy noty tab text,
 36. Uf, ta krása nesmírná akordy noty tab text,
 37. Já a fotoaparát akordy noty tab text,
 38. Déle ut to nevydržím akordy noty tab text,
 39. Teče voda, teče akordy noty tab text,
 40. Jdu cestou necestou akordy noty tab text,
 41. Libě zní loutna akordy noty tab text,
 42. Čí to koníčky akordy noty tab text,
 43. A teď babo raď akordy noty tab text,
 44. Široký, hluboký akordy noty tab text,
 45. Žádnej neví akordy noty tab text,
 46. Hrnky s pukličkama akordy noty tab text,
 47. Za mě sde panenko vdej akordy noty tab text,
 48. A já sám akordy noty tab text,
 49. Lístečku akordy noty tab text,
 50. O tureckým kraji akordy noty tab text,
 51. Můj milej akordy noty tab text,
 52. Vím jednou oudolí akordy noty tab text,
 53. Kdyby se v komnatách akordy noty tab text,
 54. Jestli to nedude láska akordy noty tab text,
 55. Není to příjemné pomšlení akordy noty tab text,
 56. Rozmarýnek akordy noty tab text,
 57. Jojo akordy noty tab text,
 58. Tak už to v našem zámku chodí akordy noty tab text,
 59. Já ti prstýnek dám akordy noty tab text,
 60. Vrátka od pohádky akordy noty tab text,
 61. Nes mě, loďko akordy noty tab text,
 62. Pluj, moje růže, dál a dál akordy noty tab text,
 1.    A pohádky je konec akordy noty tab text,
 2.    Beznadějný blues akordy noty tab text,
 3.    Byl jednou jeden vlk akordy noty tab text,
 4.    Cesta akordy noty tab text,
 5.    Den je slunečný akordy noty tab text,
 6.    Dělání, dělání akordy noty tab text,
 7.    Fantomas akordy noty tab text,
 8.    Habaděj akordy noty tab text,
 9.    Hajný je lesa pán akordy noty tab text,
 10.  Hlupáku, najdu tě akordy noty tab text,
 11.  Holubí pírko akordy noty tab text,
 12.  Já už to vím akordy noty tab text,
 13.  Jak se do lesa volá akordy noty tab text,
 14.  Jedním tahem akordy noty tab text,
 15.  Kdepak ty ptáčku hnízdo máš akordy noty tab text,
 16.  Když z nebe začnou padat kvítka akordy noty tab text,
 17.  Koloběžka akordy noty tab text,
 18.  Královské reggae akordy noty tab text,
 19.  Kujme pikle akordy noty tab text,
 20.  Láska má dneska svůj den akordy noty tab text,
 21.  Mach a Šebestová akordy noty tab text,
 22.  Milujte se a množte se akordy noty tab text,
 23.  Mlsné slůně akordy noty tab text,
 24.  Muzikantova písnička akordy noty tab text,
 25.  O šípkových růžích akordy noty tab text,
 26.  Píseň Bajaji akordy noty tab text,
 27.  Píseň o raketě akordy noty tab text,
 28.  Píseň rybáře akordy noty tab text,
 29.  Pozvání akordy noty tab text,
 30.  Pramen zdraví akordy noty tab text,
 31.  Prstýnek akordy noty tab text,
 32.  Rozvíjej se poupátko akordy noty tab text,
 33.  Rybička v kýblu akordy noty tab text,
 34.  Saxana akordy noty tab text,
 35.  Skřítkové, zedníci akordy noty tab text,
 36.  Stěžuju si svému stínu akordy noty tab text,
 37.  Svítí slunce nad hlavou akordy noty tab text,
 38.  Škola má dovolenou akordy noty tab text,
 39.  Trpaslík akordy noty tab text,
 40.  Turnaje akordy noty tab text,
 41.  Vadí, nevadí akordy noty tab text,
 42.  Včelka Mája akordy noty tab text,
 43.  Větře, větříčku akordy noty tab text,
 44.  Vodník akordy noty tab text,
 45.  Vstupní píseň rádce Atakdále akordy noty tab text,
 46.  Zamiloval se oblázek do oblázku akordy noty tab text,
 47.  Znám jednu starou zahradu akordy noty tab text,
 48.  Ztracená bačkorka akordy noty tab text,
 49.  Žluťásku, žluťásku akordy noty tab text,

 

Písničky z pohádek a dětských filmů - noty, akordy, texty písní,

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

 1.    Rumburakův tah - Rumburakův krach akordy noty tab text,
 2.    Trpasličí svatba akordy noty tab text,
 3.    Či a či a čičiči, jsou to kluci kočičí akordy noty tab text,
 4.    Dobro s láskou vítěží akordy noty tab text,
 5.    Princezny jdou si hajnout akordy noty tab text,
 6.    Čert ví proč akordy noty tab text,
 7.    Co tu je, to tu je  akordy noty tab text,
 8.    Co se to tam blýská akordy noty tab text,
 9.    Kabrňák Ferda akordy noty tab text,
 10.  To jsem já akordy noty tab text,
 11.  Jabloňová panna akordy noty tab text,
 12.  Jsem vášnivá akordy noty tab text,
 13.  Kdybych byla vlaštovkou akordy noty tab text,
 14.  Královský slib akordy noty tab text,
 15.  Dáme klukovi školy (Lotr - intelektuál) akordy noty tab text,
 16.  Míša Kulička akordy noty tab text,
 17.  Skálo, skálo akordy noty tab text,
 18.  Hezký den akordy noty tab text,
 19.  Rumcajs akordy noty tab text,
 20.  Nezkazíme švandu žádnou akordy noty tab text,
 21.  Teď radostně já půjdu v boj akordy noty tab text,
 22.  Prozraď mi ozvěno akordy noty tab text,
 23.  Plaváček akordy noty tab text,
 24.  Cestu znám jen já akordy noty tab text,
 25.  Jedno zrnko popela akordy noty tab text,
 26.  Přestalo se slunce smát akordy noty tab text,
 27.  Já chtěla bych mít jednoho dráčka akordy noty tab text,
 28.  Paní Pučmeloudová akordy noty tab text,
 29.  Písnička vážky akordy noty tab text,
 30.  S tebou mě baví svět akordy noty tab text,
 31.  Mám přání akordy noty tab text,
 32.  Láska na sto let akordy noty tab text,
 33.  Tak se, čerte, snaž akordy noty tab text,
 34.  Tom a Jerry akordy noty tab text,
 35.  Má to listy, strom to není akordy noty tab text,
 36.  Pruhovaní kamarádi akordy noty tab text,
 37.  Máš-li s kým akordy noty tab text,
 38.  Bůh a Lucifer akordy noty tab text,
 39.  Z pekla štěstí akordy noty tab text,
 40.  Písnička pro dráčka akordy noty tab text,
 41.  Já s loutnou světem se toulám akordy noty tab text,
 42.  Král má dvanáct panen akordy noty tab text,
 43.  Proč jsem chutnal rybu akordy noty tab text,
 44.  Štěněcí písnička akordy noty tab text,
 45.  Žofka akordy noty tab text,
 46.  Princezna Běla akordy noty tab text,
 1. Ať nám svět závidí akordy noty tab text,
 2. Baletí baletka baletí akordy noty tab text,
 3. Batě satě akordy noty tab text,
 4. Byl jednou jeden kaz akordy noty tab text,
 5. Byly jednou čtyři tety akordy noty tab text,
 6. Co se děje v groteskách akordy noty tab text,
 7. Dobré ráno s Dádou akordy noty tab text,
 8. Draka bolí zub akordy noty tab text,
 9. Duhová kulička akordy noty tab text,
 10. Hvězda na vrbě akordy noty tab text,
 11. Chytila jsem na pasece žížalu akordy noty tab text,
 12. Jablkodomek akordy noty tab text,
 13. Jezevčík akordy noty tab text,
 14. Jó, když jsou botky malý akordy noty tab text,
 15. Kdo má kolo akordy noty tab text,
 16. Kolik je na světě věcí akordy noty tab text,
 17. Maxipes Fík akordy noty tab text,
 18. Nech ty ksichty! akordy noty tab text,
 19. Na klouzačce akordy noty tab text,
 20. Ovečka akordy noty tab text,
 21. Pipi Dlouhá Punčocha akordy noty tab text,
 22. Písnička na "S" (Se starým syslem) akordy noty tab text,
 23. Pohlazení akordy noty tab text,
 24. Popelka - Duet prince a Popelky akordy noty tab text,
 25. Popelka - Píseň Popelky akordy noty tab text,
 26. Popelka - Píseň prince akordy noty tab text,
 27. Popelka - Úvodní píseň vandráka akordy noty tab text,
 28. Potkal Punťa Rin Tin Tina akordy noty tab text,
 29. Slib Oskara kosa akordy noty tab text,
 30. Statistika akordy noty tab text,
 31. Škola kuřátek akordy noty tab text,
 32. To se ale dějí věci! akordy noty tab text,
 33. Večerníček akordy noty tab text,
 34. Aj, je to lúka velmi široká akordy noty tab text,
 35. Ať anděl strážný akordy noty tab text,
 36. Bílý blues akordy noty tab text,
 37. Bylo čtvrt a bude půl akordy noty tab text,
 38. Močila konopě akordy noty tab text,
 39. Oči, oči, očka akordy noty tab text,
 40. Píseň z filmu O statečném kováři akordy noty tab text,
 41. Píseň z filmu Princ a Večernice akordy noty tab text,
 42. Slza z tváře padá akordy noty tab text,
 43. Znám jednu krásnou princeznu akordy noty tab text,
 44. Cirkus akordy noty tab text,
 45. Co já všechno dovedu akordy noty tab text,
 46. Malé kotě akordy noty tab text,
 47. Máme rádi zvířatka akordy noty tab text,
 48. Na okně seděla kočka akordy noty tab text,
 49. Sluníčko akordy noty tab text,
 50. Včera neděle byla akordy noty tab text,
 1. Máme tu další dobrý den akordy noty tab text,
 2. Když se načančám akordy noty tab text,
 3. Urozenost lidského srdce akordy noty tab text,
 4. Růžička červená akordy noty tab text,
 5. Všechno naruby akordy noty tab text,
 6. Cesta ke štěstí akordy noty tab text,
 7. Byl to nebo nebyl král akordy noty tab text,
 8. Fůra starostí akordy noty tab text,
 9. Doktore, je to pravda akordy noty tab text,
 10. Ach, pane doktore, zachraňte mě akordy noty tab text,
 11. Léto je prima akordy noty tab text,
 12. Rýma akordy noty tab text,
 13. Štěně akordy noty tab text,
 14. Chtěl bych umět hrát blues akordy noty tab text,
 15. Drak akordy noty tab text,
 16. Provazolezec akordy noty tab text,
 17. Pejsek si s kočičkou hrál akordy noty tab text,
 18. Kam ten potůček akordy noty tab text,
 19. Ddáda akordy noty tab text,
 20. Co všechno se může stát akordy noty tab text,
 21. Každý máme něco akordy noty tab text,
 22. Doktor Škrášek akordy noty tab text,
 23. Velbloud akordy noty tab text,
 24. Rudla Šmudla akordy noty tab text,
 25. Když jsem slony pásala akordy noty tab text,
 26. Létající Čestmír akordy noty tab text,
 27. Dáme klukovi školy akordy noty tab text,
 28. Putování akordy noty tab text,
 29. Pod dubem akordy noty tab text,
 30. Řízni, řízni akordy noty tab text,
 31. Mniši jsou tiší akordy noty tab text,
 32. Seznamte se akordy noty tab text,
 33. Nám se stalo něco překrásného akordy noty tab text,
 34. Strašlivá píseň pouťová akordy noty tab text,
 35. Každý máme koníčka akordy noty tab text,
 36. Uf, ta krása nesmírná akordy noty tab text,
 37. Já a fotoaparát akordy noty tab text,
 38. Déle ut to nevydržím akordy noty tab text,
 39. Teče voda, teče akordy noty tab text,
 40. Jdu cestou necestou akordy noty tab text,
 41. Libě zní loutna akordy noty tab text,
 42. Čí to koníčky akordy noty tab text,
 43. A teď babo raď akordy noty tab text,
 44. Široký, hluboký akordy noty tab text,
 45. Žádnej neví akordy noty tab text,
 46. Hrnky s pukličkama akordy noty tab text,
 47. Za mě sde panenko vdej akordy noty tab text,
 48. A já sám akordy noty tab text,
 49. Lístečku akordy noty tab text,
 50. O tureckým kraji akordy noty tab text,
 51. Můj milej akordy noty tab text,
 52. Vím jednou oudolí akordy noty tab text,
 53. Kdyby se v komnatách akordy noty tab text,
 54. Jestli to nedude láska akordy noty tab text,
 55. Není to příjemné pomšlení akordy noty tab text,
 56. Rozmarýnek akordy noty tab text,
 57. Jojo akordy noty tab text,
 58. Tak už to v našem zámku chodí akordy noty tab text,
 59. Já ti prstýnek dám akordy noty tab text,
 60. Vrátka od pohádky akordy noty tab text,
 61. Nes mě, loďko akordy noty tab text,
 62. Pluj, moje růže, dál a dál akordy noty tab text,
 1.    A pohádky je konec akordy noty tab text,
 2.    Beznadějný blues akordy noty tab text,
 3.    Byl jednou jeden vlk akordy noty tab text,
 4.    Cesta akordy noty tab text,
 5.    Den je slunečný akordy noty tab text,
 6.    Dělání, dělání akordy noty tab text,
 7.    Fantomas akordy noty tab text,
 8.    Habaděj akordy noty tab text,
 9.    Hajný je lesa pán akordy noty tab text,
 10.  Hlupáku, najdu tě akordy noty tab text,
 11.  Holubí pírko akordy noty tab text,
 12.  Já už to vím akordy noty tab text,
 13.  Jak se do lesa volá akordy noty tab text,
 14.  Jedním tahem akordy noty tab text,
 15.  Kdepak ty ptáčku hnízdo máš akordy noty tab text,
 16.  Když z nebe začnou padat kvítka akordy noty tab text,
 17.  Koloběžka akordy noty tab text,
 18.  Královské reggae akordy noty tab text,
 19.  Kujme pikle akordy noty tab text,
 20.  Láska má dneska svůj den akordy noty tab text,
 21.  Mach a Šebestová akordy noty tab text,
 22.  Milujte se a množte se akordy noty tab text,
 23.  Mlsné slůně akordy noty tab text,
 24.  Muzikantova písnička akordy noty tab text,
 25.  O šípkových růžích akordy noty tab text,
 26.  Píseň Bajaji akordy noty tab text,
 27.  Píseň o raketě akordy noty tab text,
 28.  Píseň rybáře akordy noty tab text,
 29.  Pozvání akordy noty tab text,
 30.  Pramen zdraví akordy noty tab text,
 31.  Prstýnek akordy noty tab text,
 32.  Rozvíjej se poupátko akordy noty tab text,
 33.  Rybička v kýblu akordy noty tab text,
 34.  Saxana akordy noty tab text,
 35.  Skřítkové, zedníci akordy noty tab text,
 36.  Stěžuju si svému stínu akordy noty tab text,
 37.  Svítí slunce nad hlavou akordy noty tab text,
 38.  Škola má dovolenou akordy noty tab text,
 39.  Trpaslík akordy noty tab text,
 40.  Turnaje akordy noty tab text,
 41.  Vadí, nevadí akordy noty tab text,
 42.  Včelka Mája akordy noty tab text,
 43.  Větře, větříčku akordy noty tab text,
 44.  Vodník akordy noty tab text,
 45.  Vstupní píseň rádce Atakdále akordy noty tab text,
 46.  Zamiloval se oblázek do oblázku akordy noty tab text,
 47.  Znám jednu starou zahradu akordy noty tab text,
 48.  Ztracená bačkorka akordy noty tab text,
 49.  Žluťásku, žluťásku akordy noty tab text,