Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Akordeon (35)

Koncertina (5)

Melodeon (1)

Akordeon


Akordeon (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Akordeon, zvaný též tahací harmonika (slangově také dršťky a zednický klavír), je hudební nástroj, u něhož jsou zdrojem zvuku kovové jazýčky, rozechvívané proudem vzduchu. Ten je získáván pohybem měchu. Pro ovládání nástroje slouží dvě skupiny kláves. Akordeon patří mezi aerofony.

 

Akordeonem v dnešním pojetí se rozumí stejnozvučný chromatický nástroj, tedy takový, u kterého výška tónu nezávisí na směru pohybu měchu a na kterém lze zahrát úplnou chromatickou stupnici. Harmonikou rozumíme různozvučný diatonický nástroj, kde se výška tónu mění v závislosti na pohybu měchu a který je laděný v konkrétní diatonické stupnici (nelze zahrát některé půltóny). Terminologie není zcela ustálená. V některých publikacích se harmonika používá jako zastřešující název zahrnující i akordeon, v jiných se toto označení omezuje pouze na různozvučné a diatonické nástroje.

 

 

Historie

 

První akordeony začal v roce 1822 stavět Friedrich Buschmann v Berlíně. Své nástroje označoval jménem Handäoline. Patent na nástroj s názvem akordeon získal v roce 1829 vídeňský nástrojář Cyrill Demian.


Typy akordeonů


Podle diskantu

 

* Klávesový akordeon

 

Klávesový neboli pianový akordeon má v diskantové části klaviaturu s rozsahem většinou od dvou do tří oktáv.

 

* Knoflíkový akordeon

 

Knoflíkový akordeon má v diskantové části několik řad knoflíků.


Podle basů

 

* Se standardními basy

 

Standardní basy (Stradella basses) mají dvě řady knoflíků se základními tóny v rozsahu jedné lomené oktávy a několik akordových řad.

 

* S melodickými basy

 

Melodické basy umožňují hru základních tónů v rozsahu několika oktáv.


Možné jsou všechny čtyři kombinace: klávesový nebo knoflíkový akordeon se standardními nebo melodickými basy.


Podle rozsahu

 

Ve střední a západní Evropě je nejběžnější klávesový akordeon se standardními basy. Ten se podle rozsahu dělí následovně.

 

* 60 basů – 26 kláves
* 48 basů – 34 kláves
* 60 basů – 34 kláves
* 80 basů – 37 kláves
* 96 basů – 37 kláves
* 120 basů – 42 (43) kláves

 

Příbuzné nástroje

 

Jako akordeon se někdy nepřesně označují i různozvučné diatonické harmoniky a jejich varianty.

 

* Bandoneon
* Koncertina
* Melodeon
* Heligonka

 

Mezi velmi významné skladatele pro klávesový akordeon patří Ilja Havlíček a Bohumil Bláha.


Konstrukce

 

Akordeon má diskantovou část a basovou část, které jsou spojené měchem. Diskantová část se ovládá pravou rukou a část basová se ovládá rukou levou. Součástí diskantové a basové části jsou rejstříky, které mění zvuk tónů.


Diskant

 

Diskant neboli melodická část slouží pro hru pravou rukou. U piánové harmoniky je pro ovládání použita klaviatura běžného uspořádání (jako na klavíru) s menšími klávesami. U knoflíkové harmoniky slouží pro ovládání diskantové části kulatá tlačítka (knoflíky), uspořádaná do dvou až šesti řad. Ve vodorovném směru postupují tóny v malých terciích, v šikmém směru po půltónech. Po třech vodorovných řadách se tóny opakují, což umožňuje hru v různých tóninách se stejným prstokladem. Umístění tónu (poloha základního tónu) není jednotné, existuje systém vídeňsko-francouzský, italský, holandský a další.


Bas

 

Basová část sa ovládá prsty levé ruky s výjimkou palce. Počet knoflíků je různý. Malé nástroje mohou mít 12–32 basů, střední mívají 48, 60, 72 nebo 96 basů a u největších nástrojů může počet basů dosahovat 120, 140 nebo 180. Větší rozsah se příliš nevyskytuje. Knoflíky jsou umístěny v několika řadách, které jsou od shora uspořádány takto:

 

1. řada – pomocné basy (terciové tóny – velké tercie od základního tónu)

2. řada – základní basy (základní tóny)

3. řada – durové akordy (od odpovídajícího základního tónu)

4. řada – mollové akordy (od odpovídajícího základního tónu)

5. řada – dominantní septakordy (od odpovídajícího základního tónu)

6. řada – zmenšené septakordy (od odpovídajícího základního tónu)

 

Někdy bývá za šestou řadu doplněna ještě 7. řada se zvětšenými kvintakordy, případně před první řadu druhá pomocná řada s malými terciemi.

 

Na zadní desce těla basové části je vzduchový ventil, kterým se vpouští a vypouští z měchu vzduch.


Popsaný systém standardních basů je nejběžnější, jeho nevýhodou však je, že neumožňuje hru melodií ve větším rozsahu než velká septima a vytváření libovolných akordů. Proto se u koncertních nástrojů vyskytuje chromatika, tzv. melodický bas. Může mít trojí uspořádání.

 

* Barytonový bas – nachází se před první řadou standardních basů blíže k měchu. Je seřazen ve třech řadách po půltónech. Většinou se rozsah pohybuje od kontra E až po cis3, samozřejmě se dá rozšiřovat pomocí rejstříků.
* Konvertor – umožňuje přepínat jedinou sadu knoflíků do režimu standardních nebo melodických basů.
* Melodický systém obou hmatníků – nástroj vůbec neobsahuje standardní basy. Jde spíše o experimentální záležitost.

 

Měch

 

Kožený měch je tvořen mnoha záhyby a slouží k čerpání vzduchu pro rozeznívání jazýčků diskantové i basové části. Přívod vzduchu k jazýčkům je ovládán klávesami. Změnou rychlosti pohybu měchu lze ovládat dynamiku hry.


Rejstříky

 

Ke každému tónu přísluší obvykle větší počet jazýčků, které se vybírají pomocí rejstříkových spínačů, umístěných v diskantové i basové části. Umožňují spínat tóny v několika oktávových polohách, dvojice mírně rozladěných jazýčků vytvářejí tremolo.

 

Akordeon - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy

 

product_code
Oh, Susanna [Foster, Stephen Collins]
And I Do Love You So (Don Mclean)
(Everything I Do) I Do It For You [Adams, Bryan]
Waltz In E Flat [Tchaikovsky, Pyotr Ilyich]
Waltz In D Minor Op.39 No.9 [Brahms, Johannes]
Valse Moderato [Beynon, Ivor]
Valse Allegretto [Beynon, Ivor]
Tiptoe Thro' The Tulips With Me [Burke]
The Miller Of Dee [Traditional]
The Band Played On [Ward, Charles B.]
Tango I [Beynon, Ivor]
So Dumb But So Beautiful [Jerome]
A Melody From Germany
Santa Lucia [Traditional]
One Moment In Time [Houston, Whitney]
Oh! Susanna [Foster, Stephen]
Minuet [Telemann, Georg Philipp]
Merrily We Roll Along [Traditional]
Lullaby [Brahms, Johannes]
Lightly Row [Traditional]
Ländler [Schubert, Franz]
Landler [Schubert, Franz]
Helston Furry Dance [Traditional]
First Waltz [Beynon, Ivor]
Contretanz [Beethoven, Ludwig Van]
Andante [Telemann, Georg Philipp]
Siciliana [Schumann, Robert]
In The Shade Of The Old Apple Tree
Tic-tock Polka
Pennsylvania Polka
Just Because
Just Another Polka
Hop-scotch Polka
Hoop-dee-doo
Beer Barrel Polka (Roll Out The Barrel)
You're A Grand Old Flag
When Johnny Comes Marching Home
Sweet Rosie O'grady
My Wild Irish Rose [Olcott, Chaucey]
Candle In The Wind [John, Elton] [Taupin, Bernie]
Melody Of Love
Have I Told You Lately [Morrison, Van]
Ida, Sweet As Apple Cider
Dixie [Emmett, Daniel Decatur]
America, The Beautiful
After The Ball
You Must Love Me (Evita) [Madonna]
Without You [Carey, Mariah] [Nilsson, Harry]
When You Tell Me That You Love Me [Ross, Diana]
Unchained Melody [Righteous Brothers, The]
Tread Softly
The First Time I Ever Saw Your Face (Roberta Flack)
Sometimes When We Touch (Dan Hill)
Too Fat Polka (She's Too Fat For Me)
My Gal Sal