Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Dudy (15)

Dudy


Skotské dudy (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Skotské dudy patří do skupiny aerofonů s dvojitým plátkem. Při dělení dle způsobu vrtání melodické píšťaly, se jedná o kónické (kuželové) vrtání. Tvar kónického typu zvnějšku zdánlivě připomíná konec trubky či polnice a průměr vnitřního otvoru se postupně rozšiřuje shora dolů. Kónický typ je často vyroben z jednoho kusu dřeva (v současnosti bývá někdy nahrazováno plastem) a vybaven dvojplátkem (podobný jako např. u hoboje). Kónický typ dud je velmi hlučný a má velmi pronikavý zvuk.


Historie

 

Zvuk dud je velmi často spojován právě ze Skotskem. Nejedná se však o původní skotský či dokonce keltský nástroj. Ještě před dvěma či třemi sty let byly dudy běžným nástrojem prakticky po celé Evropě a jejich varianty se dosud vyskytují v lidové hudbě celé Evropy. O tom, že v minulosti se jednalo o naprosto běžný hudební nástroj, svědčí i množství vyobrazení jak od neznámých umělců, tak například od Dürera, Breughela, Hogartha a dalších.

 

Dudy se pravděpodobně se vyvinuly z jednoho nástroje v hlubokém dávnověku. Kónický typ byl nalezen například při vykopávkách ve starém Egyptě a cylindrický typ byl velmi populární ve starověkém Řecku. Pozůstatek dvouplátkového nástroje se našel i ve starověkém Sumeru. Existují slabé náznaky, že dudy byly známé i ve starověkém Římě. Známý je příběh, podle něhož hrál císař Nero na píšťalu připojenou k vaku, jenž mačkal paží. Nedostatek důkazů o existenci dud ve starověkém Římě je dán pravděpodobně tím, že dudy byly pramálo známé vzdělancům oné doby a byly vnímány jako nedůležitý či dokonce podřadný nástroj tehdejšími profesionálními hudebníky[1].

 

Až do 12. století tak byly dudy pravděpodobně velmi okrajovým nástrojem, který přetrvával pouze v uzavřených komunitách, v nichž se možná udržel jako relikt z dávné doby. Změna nastala s křižáckými výpravami. Nastala „renesance“ dud v Evropě. Pravděpodobným impulsem byl střet s tehdy velmi vyvinutou a kulturní civilizací na Blízkém východě, znovuobjevení již zapomenutých znalostí. Okolo roku 1200 byla situace v Evropě již naprosto odlišná. Dudy jsou obrazeny jsou v manuskriptech, na církevních i světských plastikách. S dudami se v této době setkáme prakticky v celé Evropě, od Švédska po Itálii, od Balkánu po Anglii. Většinou se setkáváme s vyobrazením chanteru kónického typu připojeného k vaku ve tvaru vaku na víno a s jednou basovou píšťalou.

 

Používání basové píšťaly přišlo pravděpodobně ve stejný okamžik s vakem či možná o něco později. Nicméně již ve 13. století byly dudy s jednou basovou píšťalou široce rozšířeny (Anthony Baines, Woodwind Instruments and their History, London, 1977). Basová píšťala vypadala prakticky stejně, jako dnes – několik samostatných dílů, jejichž nastavením bylo možné píšťalu naladit, a „trumpetové“ či „zvonové“ ukončení. Plátek byl pravděpodobně jednoduchý (stejný jako u dud cylindrického typu).

 

Nejstarší záznamy o dudách v Británii se vztahují k Anglii, kde je můžeme nalézt zobrazené například na náhrobním kamenu z počátku 13. století v Northumberlandu (G. V. B. Charlton, The Northumbrian Bagpipes, Archeologia Aeliana, 1927). První písemný záznam se vztahuje k dudákům hrajícím na královském dvoře. V tomto dokumentu z roku 1334 se také poprvé objevuje slovo dudy v Británii. O padesát let později, přesněji v roce 1386 se s dudami také poprvé setkáváme v anglické literatuře – v Povídkách canterburských od Williama Chaucera. Nejstarší zachované dudy (či spíše jejich část), které jsou datovány do konce 13. či počátku 14. století, pochází z Anglie a byly nalezeny při vykopávkách na hradě Weoley v hrabství Warwick.

 

První písemné zprávy o dudách ve Skotsku pocházejí z doby podstatně mladší. První zmínky nalezneme např. ve hře napsané králem Jakubem I. (panoval v letech 1424-1437) či v účetních záznamech o proplácení dvorních hudebníků z počátku 16. století, kde vedle mnoha dalších byla proplacena určitá částka i anglickému (sic!) dudákovi. Z keltských oblastí jsou záznamy ještě mladšího data – ze skotské Vysočiny pocházejí z roku 1549 a z Irska z období konce vlády Tudorovců. V keltských oblastech také dudy, respektive dudáci plnili naprosto jiné úkoly, nežli jinde v Evropě. V Evropě se dudáci dělili do dvou základních skupin. První z nich byli městští či vesničtí dudáci, většinou velmi svérázné typy, často alkoholici, žebráci či osoby stojící na okraji společnosti, kteří hráli během trhů, svateb, pohřbů. Druhou skupinu tvořili pastevci či ovčáci, kteří trávili většinu roku mimo společnost a dudy používali nejen pro zábavu, ale též ke svolávání stáda. V keltském Skotsku a Irsku však dudy sloužily jako nástroj, který měl podněcovat bojovníky do bitvy a jímž byli též oplakáváni mrtví válečníci. Byli zde také vesničtí či církevní dudáci, nicméně rozdíl oproti dudákům ve zbytku Evropy je více než zřetelný. Při bitvě u Pinkie poblíž Edinburghu v roce 1549 je zaznamenáno, že „ zatímco se Francouzi připravovali k bitvě, divocí Skoti se do zbraně svolávali zvukem dud“ (Beague, Histoire de la Guerre d´Ecosse, 1556). Téměř totožná zpráva pochází i z Irska. V roce 1544 pochodovali irští vojáci Londýnem za zvuku dud a v roce 1566 v bitvě místo obligátních trubek používali dudy.

 

První skotské dudy byly pravděpodobně pouze s jedním dronem – basovým. Dvoudronové dudy se v Evropě rozšířily někdy v průběhu šestnáctého století. Pravděpodobně první obrázek skotských dud s třemi drónami nalezneme na obrázku z roku 1683, na kterém jsou znázorněni britští vojáci na přístavním mole v Tangieru. V pozadí je vidět skupina čtyř dudáků, s pravděpodobně třídronovými dudami (obraz je uložen v Národním námořním muzeu v Greenwichi).

 

Materiálem pro výrobu prvních skotských dud bylo původně dřevo z místních zdrojů (zimostráz, cesmína, švestka, jabloň, a pod.). Spoje se dělaly buď z rohoviny, olova či cínu. Dovozový materiál jako např. blackwood (blackwood) či slonovina se ve Skotsku rozšířily v osmdesátých letech 18. století. Zpočátku byl používán i eben, ale později převládl blackwood, který se ukázal jako podstatně výhodnější materiál. Pro levnější varianty se používal a používá dřevo kokosových palem.

 

Od roku 1781 začali dudáci soutěžit v soutěži, kterou pořádala Highland Society of London. První cenou pro vítěze byly skotské dudy. Nejméně jedny tyto dudy z prvopočátků soutěže se dochovaly a jsou velmi podobné dudám současným. Ve viktoriánské době se rozšířilo používání těžší slonoviny a pro nejdražší dudy i stříbrné kování.

 

Dudáci (a tím pádem i výrobci) se brání jakékoliv změně, která by změnila výsledný zvuk dud. Proto také dosud nemají skotské dudy žádnou mechaniku, neumožňují chromatické ladění, stejně jako neumožňují hraní o oktávu výše. Jediné změny, ke kterým v průběhu let došlo, se většinou týkají konstrukce chanteru. Moderní chantery jsou lehčí, jejich stěny jsou tenčí a většina již nemá slonovinové zakončení. Jejich zvuk je vyrovnanější. Ačkoliv jsou hlubší tóny stále hlasitější než tóny vysoké, rozdíl již není natolik markantní. Další změnou je používání plastů místo dřeva. Plastové chantery jsou podstatně levnější a kvalita celkové produkce je vyrovnanější. Pro jednodušší ladění jsou určeny hlavně pro dudácké skupiny, pro sólová vystoupení však nejsou nejideálnější.

 

Ale zpět k dudám v Evropě. Závěrem lze shrnout, že v Evropě byly dudy znovuobjeveny v průběhu 12. století a že se velmi rychle rozšířily po celém kontinentu. Do Anglie se dudy dostaly v průběhu 13. století, nebyly však přijaty v konzervativním prostředí keltských oblastí Skotska a Irska. Zde se rozšířily až mnohem později (nejpozději však v 15. století). Neexistují však žádné důkazy, které by dokazovaly, že dudy se dostaly do Irska ze Skotska či opačně. V současné době zažívají dudy (a to nejen skotské) svoji další renesanci, a to nejen v tradiční hudbě, ale i v hudbě moderní.

 

Dudy - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy

song
 Archibald Campbell Of Kilberry (March)
93rd's Farewell To Parkhurst (March)
Aberlour House (Strathspey)
Angus Campbell's Farewell To Stirling (March)
Angus Mac Rae (Reel)
Angus Macpherson Of Inveran (March)
Arlitrach (Jig)
Arniston Castle (Strathspey)
Arthur Bignold Of Lochrosque (March)
Arthur's Seat (Strathsey)
Athole Cummers (Strathspey)
Atholl Highlanders March To Loch Katrine (March)
Auntie Cairistion (Jigs)
Ballater Rant (Reel)
Balmoral Castle (Strathspey)
Barbara's (Strathsey)
Blair Drummond (Strathspey)
Bob Of Fettercairn (Strathspey)
Bonnie Ann (March)
Bridge Of Perth (Reel)
Brig. Gen. Ronald Cheape Of Tiroran (March)
Bristly Beard (Reel)
By Loch Etive Side [Slow Air]
Ca' The Ewes (Reel)
Cabar Freidh (Strathspey)
Cairo To Tunis (March)
Cameronian Rant (Reel)
Cannich Bridge (Jig)
Canter's Bonnet (Jig)
Cap. Norman Orr Ewing (March)
Capt. Jack Murray (Strathspey)
Capt. P.D. Wallace (March)
Captain Batchelor, Glasgow Academy
Cecily Ross (Reel)
Clementina (Reel)
Climbing Duniquaich (Strathsey)
Cluny's Strathspey
Colonel J. R. Farquharson (Strathsey)
Colonel Macleod (Reel)
Craig-n-darroch (March)
Cuairt Nam Fir-eun Og (The Flight Of The Eaglets) [Slow Air]
Delvinside (Strathspey)
Doctor Mac Leod Of Alnwick (March)
Donachd Head (Jig)
Dorrotor Bridge (Strathspey)
Dovecote Park (March)
Drops Of Brandy (Jig)
Duncan Lamont (Reel)
Duntroon (Reel)
Eight Men Of Moidart (Reel)
Foot It Neatly (Reel)
Heroes Of Dunkirk [Retreat]
Highland Harry (Strathsey)
Hugh Calder [Strasthspey]
Charles Edward Hope Vere (March)
Charlie's Welcome (Reel)
Ian Macleod (Slow March)
J. Douglas Ramsay, Esq. Of Bamff (March)
J. Mclagan (March)
Jacky Latin (Reel)
Jamie Ray (Jig)
John Mac Coll's Farewell To The Scottish Horse (March)
John Mac Gregor Murray's March
John Mackechnie (Reel)
John Mackenzie's Farewell To Strathglass (March)
John Morrison Esq. Of Assynt House March
Kantata To El Arish (March)
Kenny Would Dance With The Maid (Jigs)
Kessock Ferry (Strathsey)
Kilberry Castle (March)
Lady Loudon (Strathspey)
Lady Madelina Sinclair (Strathspey)
Leaving Glendale (March)
Leaving Lunga (March)
Leaving Poart Askaig (March)
Leaving St. Kilda (Slow Air)
Loch An Duin (Reel)
Loch Carron (Reel)
Loch Monar [Slow Air]
Lochiel's Away To France (Reel)
Lord Alexander Kennedy (March)
Lord Mac Donald (Reel)
Mac Beth's Strathspey
Mac Lennan's Overcoat (Strathspey)
Macalister's Dirk (Reel)
Macdougall Of Lunga (March)
Mackay's Farewell To 71st (March)
Maclean Of Pennycross (March)
Maggie Cameron (Strathspey)
Major A.N. Donaldson Of Amulree
Major General Bruce Matthews (March)
Malcolm Johnston (Reel)
Malcolm Macpherson (Jig)
Mike Cassidy (Jig)
Millbank Cottage (March)
Minnie Hynd (Jig)
Miss Elspeth Campbell (March)
Miss Mary O'beirne's Welcome To Kildsonan
Miss Proud (Reel)
Mrs H. L. Macdonald Of Dunach (March)
Mrs Hugh Calder (March)
Mrs Macdonald Of Dunach (Strathspey)
Mrs Macdougall
Mrs Macdougall (March)
Mrs Margaret Anderson Of Craigellachie (March)
Mrs. Pat Mac Laghach (March)
Nellie's Strathspey (Strathspey)
Over The Isles To America (Reel)
Paddy's Leather Breeches (Jig)
Pandora's Reel
Pipe Major W. Ross's Welcome To Sutherland (March)
Pipe-major William Lawrie's Favourite (March)
Pretty Lilian (March)
Pretty Marion (Reel)
Rell O'tulloch (Reel)
Roderick Macdonald (Strathspey)
Royal Scottish Piper's Society (March)
Sandy Cameron (Reel)
Scorrybreck Falls (Reel)
South Uist Golf Club (Strathspey)
Struy Lodge (Reel)
Take Your Gun To The Hill (Strathsey)
Taymouth Castle (March)
The 51st Highland Division (March)
The 72nd's Farewell To Dover (March)
The 74th's Farewell To Edinburgh (March)
The 75th's Entry To Tripoli (March)
The 78 Regiment (March)
The Baldooser (Jig)
The Balmoral Highlanders (March)
The Barley Mow (Jig)
The Birks Of Abergeldie (Strathsey)
The Black Mill (Reel)
The Braemar Highlanders (March)
The Braes Of Brecklet (March)
The Burning Of The Piper's Hut (March)
The Caledonian Society Of London (Strathsey)
The Clan Mac Coll (March)
The Clucking Hen (Reel)
The Conundrum (March)
The Countess Of Dysarts Welcome To Edinburgh Castle [Retreat]
The Crags Of Stirling (March)
The Downie Weaver (Strathspey)
The Duke Of Edinburgh (Strathspey)
The Dunkeld Highlanders (March)
The Edinburgh Volunteers (March)
The Ewe With The Crooked Horn (Strathspey)
The Flaggon (Reel)
The Fourth Of June (Strathspey)
The Glasgow Caithness Centenary Gathering (March)
The Glengarry Gathering (March)
The Grey Bob (Reel)
The Helmsdale Fishers (Jig)
The Highland Division At Akarit (March)
The Highland Wedding (March)
The Highlands Of Banffshire (Strathsey)
The Hill Of South Uist (March)
The Hite Sands Of Mersa Matruh (March)
The Invernes Rant (Strathsey)
The Lonach Gathering (March)
The Macpherson's Farewell (March)
The Maids Of Kintal (March)
The Marchioness Of Tullibardine (March)
The Merry Maids Of Sunnyside (Reel)
The Norman Campbell's Farewell To Perth (March)
The Old Ruins (Reel)
The Piper's Bonnet (Strathspey)
The Red Brae (Jig)
The Rejected Suitor (Reel)
The Relief Of Ladysmith (March)
The Seventy First's Highlanders (March)
The Shaggy Grey Buck (Jig)
The Sheepwife (Reel)
The Shepherd's Crook (Strathspey)
The Smith Of Chilliechassie (Reel)
The Sprig Of Ivy (March)
The Stable Boys (Jig)
The Stirlingshire Militia (March)
The Tailor's Wedding (Jig)
The Time Is Ripe (Jig)
Theid Mi Dhachaidh 'Chro Chinn T-saile (Slow Air)
Thomson's Dirk (Reel)
Tulloch Gorm (Strathspey)
Tulloch Mccarrick (March)
Willie Cummings (Reel)
Willie Gray (Strathspey)
Wren's Death (Reel)