Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Zpěv


Zpěv (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Zpěv je specifický hlasový umělecký projev, který se cíleným střídáním tónů a zpravidla i rytmickou strukturou odlišuje od běžné řeči nebo recitace. Zpívající člověk se nazývá zpěvák nebo pěvec. Hudba, kterou zpěváci produkují, se nazývá píseň. Ta může být zpívaná jak a cappella (tzn. bez doprovodu) tak za doprovodu hudebníků a hudebních nástrojů. Počet hudebníků doprovázejících zpěváka je různý, od jediného člověka přes komorní orchestry až k celému symfonickému orchestru nebo big bandu. Zpěv se často realizuje ve skupině s dalšími hudebníky, například ve sboru zpěváků s různými hlasovými typy, nebo v tělese s hudebníky hrajícími na nástroje, jako rocková skupina nebo barokní těleso Téměř kdokoli, kdo umí mluvit, umí také zpívat, protože se zpěv podobá plynulé řeči.

 

Zpěv může být neformální, pro radost, třeba zpívání si ve sprše či karaoke. Nebo naopak může být velmi formální, jako v případě zpěvu během náboženského rituálu (např. mše), nebo profesionální pěvecké vystoupení na jevišti či v nahrávacím studiu. Zpěv na vysoké amatérské či profesionální úrovni obvykle vyžaduje přirozený talent, odborné vedení a pravidelné cvičení. Profesionální zpěváci většinou budují svou kariéru v jednom specifickém hudebním žánru, např. hudba vážná nebo rocková. Obvykle berou hodiny zpěvu u učitele zpěvu nebo hlasového kouče během celé své kariéry.

 

Styly zpěvu

 

V různých kulturách existuje mnoho stylů a technik zpěvu. V některých kulturách nebo společenských vrstvách a skupinách je zpěv běžnou součástí života většiny lidí, v některých je vysoce specializovaným uměním. Některé jazyky či nářečí jsou samy o sobě melodičtější než jiné a jsou považovány za zpěvné.

 

Zpěv může být sólový či sborový. Pěvecký sbor pak je vokální těleso s větším počtem zpěváků. Existují sbory mužské, ženské, dětské (např. Bambini di Praga, Rolnička, Sedmihlásek, Koncertní sbor Permoník) a smíšené (např. Český pěvecký filharmonický sbor).

 

Druhy hlasů
 

Druhy hlasů se u mužů pohybují od nejhlubšího basu k nejvyššímu tenoru, u žen pak od nejhlubšího altu k nejvyššímu sopránu.


Hlasové typy podle klasického schematu


Ženské

 

* Soprán je nejvyšší ženský a dětský hlas, v rozsahu asi c¹ až a². Rozeznáváme soprán dramatický, koloraturní apod.
* Mezzosoprán [mecosoprán] je ženský nebo chlapecký hlas, hlubší soprán, s plnějším tónem v poloze mezi sopránem a altem, spíše však altového zabarvení
* Alt je buď hluboký hlas ženský nebo chlapecký, jehož rozsah je asi e až f ² a někdy i větší. Hluboký alt nazýváme kontraalt.

 

Mužské

 

* Tenor je vysoký mužský hlas s rozsahem asi c až a¹ (někdy až c²). Vysoký tenor se nazývá kontratenor.
* Baryton je mužský hlas střední polohy mezi tenorem a basem, rozsah asi G až g¹
* Basbaryton je speciální mezistupeň mezi basem a barytonem, rozsah asi F až g¹, obvykle se jedná o světleji zabarvený bas.
* Bas je hluboký mužský hlas s rozsahem přibližně E až e¹ nebo f¹, hluboký bas mívá až kontra B. Podle barvy rozeznáváme bas „seriózní“ a bas „buffo“. Pozor: výraz „bas“ má význam i v instrumentální hudební skladbě coby nejhlubší hudební nástroj, základní hlas.

 

Zpěv - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany