Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Flétna příčná (1)

Klavír (5)

Kytara (1)

Melodická linka/akordy (1)

Pozoun (2)

Trubka (1)

Emil Hradecký


www.emilhradecky.cz


EMIL HRADECKÝ (*25. 2. 1953 v Praze)

 

Je absolventem konzervatoře v Praze. Po studiích začal působit jako pedagog na ZUŠ v Praze 7. Vyslovíme - li jméno Emil Hradecký, ozvou se hned tři profese: skladatel, učitel, vydavatel. Každá z nich však volá po upřesnění. Už ta první ukazuje šíři skladatelského zaměření Emila Hradeckého. V jeho tvorbě mají četná zastoupení skladby vokální, často přímo adresně určené souborům RADOST - PRAHA, PUERI GAUDENTES a GAUDIUM, s nimiž se ocitá pod stejnou střechou, ale které jsou vstřícně přijímány desítkami jiných sborů. Není dnes soutěže nebo koncertu dětského pěveckého sboru, aby se tam neobjevila některá Hradeckého skladba, a to pro ty nejmenší, tak ty náročné, vyjadřující se soudobým hudebním jazykem. Je to přirozenost a nápaditost, která zájemce přitahuje, ačkoliv se nevnucuje lacinou snadností. A tak není divu, že sbory zpívají jeho díla i v zahraničí pro svou působivost a jako hudební poselství z této země.

 

Jazzové skladby jsou často spojeny s jeho učitelským údělem. Během své pedagogické činnosti došel k poznání, že děti motivuje ke hře na hudební nástroj jazzová a taneční hudba. Výrazná rytmika skladeb jim otevírá nový hudební svět. Je jen málo učitelů hudby, kteří se s takovou důsledností a zaujatostí věnují se svými žáky tomuto žánru. Jím pořádané každoroční jazzové koncerty jeho žáků jsou svého druhu událostí. Jejich moderování Janou Koubkovou, to není náhoda, ale projev uznání záslužné hudebně pedagogické činnosti Emila Hradeckého. Šíři jeho skladatelského zájmu a dovednosti pak představují též tak odlišná instrumentální seskupení jako dechový orchestr, sólový písňový cyklus, klasický smyčcový kvartet či vokálně instrumentální skladby na biblické texty.

 

Na poněkud riskantní, ale velmi záslužnou cestu se dal jako vydavatel hudby pro děti a mládež, jíž se jiná vydavatelství věnují jen okrajově a často spíš podbízivě. Jeho vydávání hudebnin a CD má jasnou koncepci a vzbuzuje nebývalý zájem zvláště mezi učiteli. A tak si můžeme jen přát, aby se mu jeho dobré dílo dařilo.

 

A nakonec jedna poznámka osobní: Je pro mě vždycky hodné obdivu, jaké šíře výkonů je schopen tento skromný a nenápadný člověk jménem Emil Hradecký.


Pavel Jurkovič

 

NAHRÁVKY ČESKÉHO ROZHLASU V PRAZE:


Písně kosmické - cyklus pro sbor a klavír
Láska - cyklus pro dívčí sbor a capella
Tři milostné písně - pro dívčí sbor, housle a keltskou harfu
Milostné písně - cyklus pro tenorový hlas a klavír
Tři sbory na biblické texty - cyklus pro chlapecký a mužský sbor
Gloria Patri - pro chlapecký a mužský sbor, klavír a bicí nástroje
Čo len ten potóčik - mužský sbor a capella
Kdyby mi tak bylo - mužský sbor a capella
Sbory a sborky pro kluky a holky - cyklus pro dětský sbor a klavír
Devět variací a fuga na téma W.A. Mozarta - klavír
Smyčcový kvartet

 

OCENĚNÍ:


Kdo je kdo - v české republice na přelomu 20. století
Kdo je kdo - osobnosti české současnosti 2005
International Biographical Center, Cambridge, England
American Biographical Institute, North Carolina, USA
International Who’s Who Series, England

 

INSTRUKTIVNÍ LITERATURA A UČEBNICE:


Malé jazzové album - klavír (Bärenreiter 2000)
Tance pro kytaru (Panton 1989)
Hrajeme na klavír podle akordových značek (Edit 1991)
Džezové kousky pro dvacet prstů - klavír (Emil Hradecký 1992)
Klavír a děti (spoluautor D. Šimáčková) - klavírní školička (Fontána 1992)
Jazz Winds (Bärenreiter 2004)
Jazzové etudy - klavír (Emil Hradecký 1993)
Taneční skladby pro čtyři ruce - klavír (Bärenreiter 2002)
Dětský karneval - klavír (Amos editio s.r.o. 2002)
Od blues po disko - keyboard a dechové nástroje (Emil Hradecký 1998)
Skladbičky na dvě stránky - klavír (Emil Hradecký 1994)
Snadné ragtimy – zjednodušená klavírní úprava ragtimů S. Joplina (Emil Hradecký 2000)
Snadné sonatiny (Emil Hradecký 2006)

 

METODICKÉ POMŮCKY:


Hudební nástroje – CD, spoluautor P. Jurkovič (Raabe 2004)
Improvizace k hudebně pohybové výchově – MC a CD
Hudební nástroje - videokazeta
Hudební pomůcka – MC a CD
Relaxační hudba - MC a CD
Řemesla – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Jaro - léto – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Podzim - zima – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Popelka (hudební pohádka) - videokazeta + MC
Šípková Růženka (hudební pohádka) - videokazeta + MC
Cirkus Humberto - videokazeta + MC

 

ZPĚVNÍKY:


Zpěvníček pro nejmenší (Supraphon 1987)
Tři kouzelníci (Středočeské nakladatelství 1990)
Zpěvník do dětské kapsy + MC (Emil Hradecký 1996)

 

VOKÁLNÍ TVORBA:


Milostné písně - cyklus pro tenorový hlas a klavír
Sbory a sborky pro kluky a holky – sborník skladeb pro dětský sbor a klavír
Tři drobnosti pro malé zpěváky - sborový cyklus, text V. Fischer
Láska - cyklus pro dívčí sbor a capella na texty lid. poezie
Písně kosmické - cyklus pro sbor a klavír, text V. Fischer
Tři sbory na biblické texty - cyklus pro chlapecký a mužský sbor
Něco pro Vás, paní Koubková - jazz
Vyznání louce a Vyznání růži - pro smíšený sbor, text V. Fischer
Tři milostné písně - pro dívčí sbor, housle a keltskou harfu na texty lid. poezie
Gloria Patri - pro chlapecký a mužský sbor, klavír a bicí nástroje
Čo len ten potóčik - mužský sbor a capella, text lid. poezie
Kdyby mi tak bylo - mužský sbor a capella, text lid. poezie

 

INSTRUMENTÁLNÍ TVORBA:


Smyčcový kvartet
Meditace per flauto solo
Devět variací a fuga na téma W. A. Mozarta - klavír
Melancolic danza a rondo - flétnový kvintet
Suita pro flétnu a housle
Fantasia – varhany
Balada – harfa

 

SKLADBY PRO DECHOVÝ ORCHESTR:


Sletová Fox - polka
Slunečný rag Swing - polka, (Emil Hradecký 1995)

 

www.emilhradecky.cz


EMIL HRADECKÝ (*25. 2. 1953 v Praze)

 

Je absolventem konzervatoře v Praze. Po studiích začal působit jako pedagog na ZUŠ v Praze 7. Vyslovíme - li jméno Emil Hradecký, ozvou se hned tři profese: skladatel, učitel, vydavatel. Každá z nich však volá po upřesnění. Už ta první ukazuje šíři skladatelského zaměření Emila Hradeckého. V jeho tvorbě mají četná zastoupení skladby vokální, často přímo adresně určené souborům RADOST - PRAHA, PUERI GAUDENTES a GAUDIUM, s nimiž se ocitá pod stejnou střechou, ale které jsou vstřícně přijímány desítkami jiných sborů. Není dnes soutěže nebo koncertu dětského pěveckého sboru, aby se tam neobjevila některá Hradeckého skladba, a to pro ty nejmenší, tak ty náročné, vyjadřující se soudobým hudebním jazykem. Je to přirozenost a nápaditost, která zájemce přitahuje, ačkoliv se nevnucuje lacinou snadností. A tak není divu, že sbory zpívají jeho díla i v zahraničí pro svou působivost a jako hudební poselství z této země.

 

Jazzové skladby jsou často spojeny s jeho učitelským údělem. Během své pedagogické činnosti došel k poznání, že děti motivuje ke hře na hudební nástroj jazzová a taneční hudba. Výrazná rytmika skladeb jim otevírá nový hudební svět. Je jen málo učitelů hudby, kteří se s takovou důsledností a zaujatostí věnují se svými žáky tomuto žánru. Jím pořádané každoroční jazzové koncerty jeho žáků jsou svého druhu událostí. Jejich moderování Janou Koubkovou, to není náhoda, ale projev uznání záslužné hudebně pedagogické činnosti Emila Hradeckého. Šíři jeho skladatelského zájmu a dovednosti pak představují též tak odlišná instrumentální seskupení jako dechový orchestr, sólový písňový cyklus, klasický smyčcový kvartet či vokálně instrumentální skladby na biblické texty.

 

Na poněkud riskantní, ale velmi záslužnou cestu se dal jako vydavatel hudby pro děti a mládež, jíž se jiná vydavatelství věnují jen okrajově a často spíš podbízivě. Jeho vydávání hudebnin a CD má jasnou koncepci a vzbuzuje nebývalý zájem zvláště mezi učiteli. A tak si můžeme jen přát, aby se mu jeho dobré dílo dařilo.

 

A nakonec jedna poznámka osobní: Je pro mě vždycky hodné obdivu, jaké šíře výkonů je schopen tento skromný a nenápadný člověk jménem Emil Hradecký.


Pavel Jurkovič

 

NAHRÁVKY ČESKÉHO ROZHLASU V PRAZE:


Písně kosmické - cyklus pro sbor a klavír
Láska - cyklus pro dívčí sbor a capella
Tři milostné písně - pro dívčí sbor, housle a keltskou harfu
Milostné písně - cyklus pro tenorový hlas a klavír
Tři sbory na biblické texty - cyklus pro chlapecký a mužský sbor
Gloria Patri - pro chlapecký a mužský sbor, klavír a bicí nástroje
Čo len ten potóčik - mužský sbor a capella
Kdyby mi tak bylo - mužský sbor a capella
Sbory a sborky pro kluky a holky - cyklus pro dětský sbor a klavír
Devět variací a fuga na téma W.A. Mozarta - klavír
Smyčcový kvartet

 

OCENĚNÍ:


Kdo je kdo - v české republice na přelomu 20. století
Kdo je kdo - osobnosti české současnosti 2005
International Biographical Center, Cambridge, England
American Biographical Institute, North Carolina, USA
International Who’s Who Series, England

 

INSTRUKTIVNÍ LITERATURA A UČEBNICE:


Malé jazzové album - klavír (Bärenreiter 2000)
Tance pro kytaru (Panton 1989)
Hrajeme na klavír podle akordových značek (Edit 1991)
Džezové kousky pro dvacet prstů - klavír (Emil Hradecký 1992)
Klavír a děti (spoluautor D. Šimáčková) - klavírní školička (Fontána 1992)
Jazz Winds (Bärenreiter 2004)
Jazzové etudy - klavír (Emil Hradecký 1993)
Taneční skladby pro čtyři ruce - klavír (Bärenreiter 2002)
Dětský karneval - klavír (Amos editio s.r.o. 2002)
Od blues po disko - keyboard a dechové nástroje (Emil Hradecký 1998)
Skladbičky na dvě stránky - klavír (Emil Hradecký 1994)
Snadné ragtimy – zjednodušená klavírní úprava ragtimů S. Joplina (Emil Hradecký 2000)
Snadné sonatiny (Emil Hradecký 2006)

 

METODICKÉ POMŮCKY:


Hudební nástroje – CD, spoluautor P. Jurkovič (Raabe 2004)
Improvizace k hudebně pohybové výchově – MC a CD
Hudební nástroje - videokazeta
Hudební pomůcka – MC a CD
Relaxační hudba - MC a CD
Řemesla – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Jaro - léto – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Podzim - zima – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Popelka (hudební pohádka) - videokazeta + MC
Šípková Růženka (hudební pohádka) - videokazeta + MC
Cirkus Humberto - videokazeta + MC

 

ZPĚVNÍKY:


Zpěvníček pro nejmenší (Supraphon 1987)
Tři kouzelníci (Středočeské nakladatelství 1990)
Zpěvník do dětské kapsy + MC (Emil Hradecký 1996)

 

VOKÁLNÍ TVORBA:


Milostné písně - cyklus pro tenorový hlas a klavír
Sbory a sborky pro kluky a holky – sborník skladeb pro dětský sbor a klavír
Tři drobnosti pro malé zpěváky - sborový cyklus, text V. Fischer
Láska - cyklus pro dívčí sbor a capella na texty lid. poezie
Písně kosmické - cyklus pro sbor a klavír, text V. Fischer
Tři sbory na biblické texty - cyklus pro chlapecký a mužský sbor
Něco pro Vás, paní Koubková - jazz
Vyznání louce a Vyznání růži - pro smíšený sbor, text V. Fischer
Tři milostné písně - pro dívčí sbor, housle a keltskou harfu na texty lid. poezie
Gloria Patri - pro chlapecký a mužský sbor, klavír a bicí nástroje
Čo len ten potóčik - mužský sbor a capella, text lid. poezie
Kdyby mi tak bylo - mužský sbor a capella, text lid. poezie

 

INSTRUMENTÁLNÍ TVORBA:


Smyčcový kvartet
Meditace per flauto solo
Devět variací a fuga na téma W. A. Mozarta - klavír
Melancolic danza a rondo - flétnový kvintet
Suita pro flétnu a housle
Fantasia – varhany
Balada – harfa

 

SKLADBY PRO DECHOVÝ ORCHESTR:


Sletová Fox - polka
Slunečný rag Swing - polka, (Emil Hradecký 1995)

 

Emil Hradecký: Jazz Winds

Emil Hradecký: Jazz Winds

Emil Hradecký: Jazzové etudy

Emil Hradecký: Jazzové etudy

Emil Hradecký: Malé jazzové album

Emil Hradecký: Malé jazzové album

Emil Hradecký: Jazzové kousky pro dvacet prstů

Emil Hradecký: Jazzové kousky pro dvacet prstů

Emil Hradecký: Taneční skladby pro klavír čtyři ruce

Emil Hradecký: Taneční skladby pro klavír čtyři ruce

Emil Hradecký - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče

Emil Hradecký: Jazz Winds noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Jazzové etudy noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Malé jazzové album noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Jazzové kousky pro dvacet prstů noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Taneční skladby pro klavír čtyři ruce noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Jazzový trombon noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Skladbičky na dvě stránky noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Zpěvník do dětské kapsy + CD noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Zpěvník do dětské kapsy noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Tance pro kytaru noty akordy tab text,

 

Emil Hradecký - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče

Emil Hradecký: Jazz Winds noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Jazzové etudy noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Malé jazzové album noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Jazzové kousky pro dvacet prstů noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Taneční skladby pro klavír čtyři ruce noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Jazzový trombon noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Skladbičky na dvě stránky noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Zpěvník do dětské kapsy + CD noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Zpěvník do dětské kapsy noty akordy tab text,
Emil Hradecký: Tance pro kytaru noty akordy tab text,