Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Melodická linka/akordy (3)

Hosana


Hosana (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Hosana je termín užívaný v liturgii judaismu a křesťanství. V křesťanské liturgii objevuje jako součást hymnu „Sanctus“ v rámci liturgie.

 

Hosana pochází z hebrejského slova הושיעה נא Hoši’a na „prosím, zachraň“. Jedná se o imperativ hif’ilu slovesa ישע j-š-’, „zachránit“, „spasit“. Tento termín může mít význam obyčejné prosby o pomoc/záchranu, ale i o prosbu o zásah Boží ve prospěch svého lidu. Jako takový se objevuje i v 118. žalmu, který je však žalmem převážně oslavným. Z tohoto důvodu se význam tohoto slova posunul a kromě žádosti o pomoc a spásu znamená i výzvu k Bohu a jeho oslavu. Samotný výraz se v židovské liturgii objevuje u svátků Sukot a Hošana raba, kdy se za zpěvu slov Hoši’a na mává lulavem (palmovou ratolestí).

 

Termín se ve fonetickém přepisu do řečtiny objevuje i v evangeliích. Takto lidé volají, když Ježíš vstupuje do Jeruzaléma (kde bude krátce nato zabit). Zde se objevuje jednak samostatně jako jednoduché zvolání, a může mít tedy stejný význam jako ve 118. žalmu (zvolání a prosba o Boží zásah - prostřednictvím Ježíše), ale i s dativem („hosana synu Davidovu“) nebo ve spojení „na výsostech“ („ve výšinách“). V tomto druhém případě se již zcela zřejmě jedná o odvozené oslavné zvolání oslavující Ježíše jako krále či mesiáše.

 

Toto zvolání spolu s dalšími citacemi ze Starého zákona tvoří pak základní strukturu hymnu Sanctus, ale stojí i u základu různých slovních obratů. Napřiklad v italštině existuje odvozené sloveso „osannare“, tj. „holdovat“ někomu, „zpívat někomu hosana“, někoho „oslavovat“.

 

Hosana (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Hosana je termín užívaný v liturgii judaismu a křesťanství. V křesťanské liturgii objevuje jako součást hymnu „Sanctus“ v rámci liturgie.

 

Hosana pochází z hebrejského slova הושיעה נא Hoši’a na „prosím, zachraň“. Jedná se o imperativ hif’ilu slovesa ישע j-š-’, „zachránit“, „spasit“. Tento termín může mít význam obyčejné prosby o pomoc/záchranu, ale i o prosbu o zásah Boží ve prospěch svého lidu. Jako takový se objevuje i v 118. žalmu, který je však žalmem převážně oslavným. Z tohoto důvodu se význam tohoto slova posunul a kromě žádosti o pomoc a spásu znamená i výzvu k Bohu a jeho oslavu. Samotný výraz se v židovské liturgii objevuje u svátků Sukot a Hošana raba, kdy se za zpěvu slov Hoši’a na mává lulavem (palmovou ratolestí).

 

Termín se ve fonetickém přepisu do řečtiny objevuje i v evangeliích. Takto lidé volají, když Ježíš vstupuje do Jeruzaléma (kde bude krátce nato zabit). Zde se objevuje jednak samostatně jako jednoduché zvolání, a může mít tedy stejný význam jako ve 118. žalmu (zvolání a prosba o Boží zásah - prostřednictvím Ježíše), ale i s dativem („hosana synu Davidovu“) nebo ve spojení „na výsostech“ („ve výšinách“). V tomto druhém případě se již zcela zřejmě jedná o odvozené oslavné zvolání oslavující Ježíše jako krále či mesiáše.

 

Toto zvolání spolu s dalšími citacemi ze Starého zákona tvoří pak základní strukturu hymnu Sanctus, ale stojí i u základu různých slovních obratů. Napřiklad v italštině existuje odvozené sloveso „osannare“, tj. „holdovat“ někomu, „zpívat někomu hosana“, někoho „oslavovat“.

 

Hosana - Zpěvník křesťanských písní (kolektiv autorů)

Hosana - Zpěvník křesťanských písní (kolektiv autorů)

Hosana - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Hosana - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku