Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Zdeněk Šesták (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Zdeněk Šesták (* 10. prosince 1925, Cítoliby u Loun) je český hudební skladatel. Je známý tvorbou symfonickou, komorní a sborovou. Propaguje díla autorů cítolibské skladatelské školy 18. století.
 

Životopis

 

Pochází z hudbymilovné rodiny. Matka byla učitelka a zpívala v chrámovém sboru, otec hrál na violoncello v orchestru Železničářské filharmonie v Praze. Cítolibskou obecnou školu navštěvoval v letech 1931-1936, Reálné gymnázium v Lounech 1936-1944. Komponování studoval na Pražské konzervatoři v letech 1945-1950 u Emila Hlobila a Miroslava Krejčího. Své hudební vzdělání doplnil paralelním studiem hudební vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy u Josefa Huttera a Jana Němečka. V té době rovněž navštěvoval přednášky Jana Patočky o antické filosofii. Během vojenské presenční služby v letech 1950-1952 působil jako flétnista u Vojenské divizní hudby ve Slaném. 1952-1954 působil v Ústředním domě lidové tvořivosti v Praze, 1954-1957 v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého a Ústředním domě armády. Od 1957 svobodné povolání jako hudební skladatel. V letech 1968-1969 ústřední dramaturg symfonické, komorní a vokální hudby v Československém rozhlasu. 1991-1992 přednášel hudební regionalistiku na katedře hudební vědy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Je členem Společnosti českých skladatelů, Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost, Umělecké besedy a sdružení Pondělníci. V roce 2006 mu bylo Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 uděleno uznání za přínos filosofii vzdělávání. V roce 2008 obdržel cenu Ministerstva kultury České republiky za celoživotní přínos české kultuře v oblasti hudby.


Tvorba a muzikologický výzkum

 

Šestáka lze považovat za syntetika, poučeného z české a světové tvorby 20. století. Jeho díla nepodléhají módním vlnám a nenalezneme v nich snahu po líbivost. Mají pevný tvar a přehlednou kompozici. Hudebními prostředky řeší Šesták etické a ontologické otázky, jak napovídají názvy jeho skladeb. V tom je ovlivněn zejména stálým studiem antické filosofie a rovněž barokní homiletické literatury. Náměty skladeb nalézá rovněž v historii, literatuře a poezii.

 

Náhodný objev hesla "Urtica" (Kopřiva) v Dlabaczově lexikonu českých umělců ze začátku 19. století ho přivedl ke studiu skladatelské tvorby cítolibské rodiny Kopřivů a dalších příslušníků cítolibské skladatelské školy, zejména Jana Adama Galliny, Jana Nepomuka Venta a Jakuba Lokaje.


Dílo (výběr)


Orchestrální a vokálně-symfonická hudba

 

* Symfonická fantazie (Variační), 1966
* Symfonie č. 2, 1970
* Symfonie č. 3, 1971
* Symfonie č. 4 (pro smyčcový orchestr), 1973
* Symfonie č. 5 "Chronos", 1978
* Symfonie č. 6 "Věčný nepokoj srdce", 1979
* Koncert pro smyčcový orchestr, 1973
* Sonata sinfonica pro orchestr dechových nástrojů, zvony a tympány, 1976
* Symfonické variace "Zpřítomnění okamžiku", 1980
* Symfonická freska "Paměť", 1981
* Symfonický dramatický obraz "Euripides", 2001
* Koncert pro housle č. 1 "Sursum corda", 1981
* Koncert pro housle č. 2 "Jan houslista", 1983
* Koncert pro violu "Sokratovské meditace", 1982,
* Koncert pro violoncello č. 1 "Světlo naděje", 2002
* Koncert pro violoncello č. 2 "Cesta poznání", 2005
* Vokálně symfonický fragment "Fatum" (podle Sofokla) pro sóla, sbor, orchestr a varhany, 1983
* Oratorium "Královna Dagmar" (libreto Dagmar Ledečová), 1989

 

Komorní hudba pro smyčcové nástroje

 

* Smyčcový kvartet č. 3 "Akroasis", 1974
* Smyčcový kvartet č. 4 "Známý hlas", 1975
* Smyčcový kvartet č. 5 "Labyrint duše", 1976
* Smyčcový kvartet č. 6 "Máchovské variace", 1993
* Smyčcový kvartet č. 7 "Soliloquia", 1994
* Smyčcový kvartet č. 8 "Hledání světla", 1996
* Smyčcový kvartet č. 9 "Sisyfos", 1999
* Smyčcový kvintet č. 1 "Concentus musicus", 1975
* Smyčcový kvintet č. 2 "Conscientia temporis", 2000
* Smyčcový sextet "Chvála života", 2001

 

Komorní hudba pro dechové nástroje

 

* Concertino pro dechový kvintet, 1964
* Divertimento concertante pro pět dechových nástrojů, 1966
* Pět virtuózních invencí pro fagot, 1966
* Sonata pro dva klarinety, 1967
* Tři metamorfozy pro flétnu, 1968
* Musica tripartita pro klarinet, 1968
* Partita profana, 1975
* Euterpé pro hoboj a klavír, 1977
* Gratulační kasace, 1977
* Sonata da camera pro dechové nástroje, 1978
* Evocationes paschales pro trubku a varhany, 1993
* Sonata "Dies laetitiae" pro trubku a varhany, 1994
* Partita capriccioso (Hommage à Jan Vent) pro dechové nástroje, 1997
* Symposium musicum pro dechový ansámbl, 1997
* Herakleitos (Movimenti musicali per nove stromenti a fiato), 1998
* Nonetto (Hommage à Josef Triebensee) pro dechové nástroje a kontrabas, 1999
* Musica bizzara pro fagot a klavír, 1999
* Trois pièces pro klarinet a klavír, 1999

 

Vokální hudba


Písňové cykly s klavírem

 

* Čtyři dramatické fragmenty podle Manon Lescaut Vítězslava Nezvala (Komorní kantáta), 1975
* Blahoslavenství hudby. Cyklus písní pro bas a klavír na básně Vladimíra Šefla, 1983
* Hořké smutky Françoise Villona pro tenor a klavír, 1983
* Česká hudba. Cyklus písní na verše Vladimíra Šefla pro bas a klavír, 1984
* Dalekáť cesta má... Cyklus písní na verše K. H. Máchy pro baryton a klavír, 1984
* Neutíkej mi, chvíle blouznivá pro tenor a klavír (na verše Josefa Hory), 1984
* Hlas milého svého slyším (na biblický text Písně písní) pro mezzosoprán a klavír, 1985
* Naléhavý souzvuk tvarů (na verše Michelangela Buonarrotiho) pro bas a klavír, 1989
* Hledání moudrosti (na biblický text Knihy Kazatel) pro baryton a klavír, 1990
* Moudrost lásky. Komorní kantáta na texty Josefa Jelena pro soprán, bas a klavír, 1991

 

Sborové cykly - poemy a capella

 

* Hommage à Apollinaire, 1972
* Portrét Konstantina Biebla, 1974
* Puškinské vigilie, 1978

 

Skladby pro dívčí (dětský) sbor s klavírem

 

* Co to zvoní, co to cinká. Dětské sbory s klavírem na texty Jana Čarka, 1959
* Zvěstování jara. Kantáta na slovanskou lidovou poezii, 1979
* Vítej, slunko líbezné. Kantáta na českou lidovou poezii, 1980
* Vychádzalo súnečko. Kantáta na moravskou lidovou poezii, 1980
* Kdež ta ruože prokvitá. Kantáta na českou středověkou poezii, 1982
* V nově zem se zase směje. Kantáta na texty A. J. Puchmajera, 1984

 

Duchovní hudba


Mše

 

* Missa brevis Citolibensis, 1949

 

Kantáty

 

* In Deo speravit cor meum, 1976
* Cantate Domino canticum novum, 1981
* Laudate Dominum omnes gentes, 1983
* Excita, Domine corda nostra, 1989
* Laetentur coeli et exultet terra, 1992
* Canticum poeticum de Adalberto sancto pro sóla, sbor a varhany, 1996

 

Diskografie

 

* Symfonická fantazie Variační, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, dirigent Jiří Stárek, Panton 1967, č. kat. 010-9994
* Symfonie č. 3, Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Jaromír Nohejl, Panton 1972, č. kat. 110320 G
* Hommage à Apollinaire (výběr), Pěvecký sbor Československého rozhlasu, sbormistr Milan Malý, Supraphon 1974, č. kat. 119 1576 G
* Koncert pro smyčcový orchestr, Symfonický orchestr Československého rozhlasu, dirigent Josef Hrnčíř, Panton 1975, č. kat. 11-0553 G; Supraphon 1980, č. kat. 1410-2755
* Symfonie č. 2, Symfonický orchestr Československého rozhlasu, dirigent Josef Hrnčíř, Panton 1976, č. kat. 11 0576 F
* Smrt Manon Lescaut (Závěrečná část kantáty na text V. Nezvala), Pěvecký sbor Československého rozhlasu, sbormistr Milan Malý, Brigita Šulcová soprán, Ivo Žídek tenor, Jiří Pokorný klavír, Panton 1976, č. kat. 11 0631 G
* Partita profana, Parthia di Praga: Z. Hebda, J. Hebda hoboje, J. Váca anglický roh, J. Šebek, B. Marek fagoty, Panton 1977, č. kat. 11-0671
* Portrét Konstantina Biebla, Pěvecký sbor Československého rozhlasu, sbormistr Milan Malý, Panton 1977, č. kat. 110615
* Pět virtuózních invencí pro fagot, Valerij Popov, Melodia-Vic (Japonsko) 1987, č. kat. 2347; David Breidenthal, Crystal Records (USA) 2002, č. kat. CD 842
* Gratulační kasace, Collegium musicum Pragense, dirigent František Vajnar, Panton 1979, č. kat. 8119-0105
* Smyčcový kvintet č. 1 Concentus musicus, Kvarteto českých filharmoniků: R. Novosad, V. Kolouch housle, J. Kreft viola, , K. Vok violoncello, L. Malý j. h. viola, Supraphon 1979, č. kat. 1119-2597 G
* Puškinské vigilie, Pěvecký sbor Československého rozhlasu, sbormistr Milan Malý, Supraphon 1980, č. kat. 1119-2763 G; Panton 1983, č. kat. 8112-0383
* Koncert pro housle č. 1 Sursum corda, Státní symfonický orchestr Gottwaldov, dirigent Jiří Pinkas, Antonín Novák housle, Panton 1982, č. kat. 8110-0356
* Symfonické variace Zpřítomnění okamžiku, Česká filharmonie, dirigent Zdeněk Košler, Supraphon 1982, č. kat. 1119-3209 G
* Sonata da camera pro dechové nástroje, Colegium musicum Pragense, dirigent František Vajnar, Panton 1982, č. kat. 8110-0262 G
* Vítej, slunko líbezné. Kantáta na českou lidovou poezii, Iuventus paedagogica, sbormistr J. Kolář, Jitka Nešverová klavír, Panton 1984, č. kat. 8112-0470 G
* Kdež ta ruože prokvitá. Kantáta na českou středověkou poezii, Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála, Jiří Holeňa klavír, Supraphon 1984, č. kat. 1113-3668 G
* Vokálně symfonický fragment Fatum (podle Sofokla) pro sóla, sbor, orchestr a varhany, Filmový symfonický orchestr, dirigent Mario Klemens, Pěvecký sbor Československého rozhlasu, sbormistr Pavel Kühn, Brigita Šulcová a Karel Petr zpěv, Panton 1986, č. kat. 8112-0633
* V nově zem se zase směje. Kantáta na texty A. J. Puchmajera, Iuventus paedagogica, sbormistr J. Kolář, Jitka Nešverová klavír, Panton 1987, č. kat. 810723
* Sonata sinfonica pro orchestr dechových nástrojů, zvony a tympány, Česká filharmonie, dirigent František Vajnar, Český rozhlas 1987, č. kat. CR 0053-2031 (CD)
* Koncert pro housle č. 2 Jan houslista, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, dirigent Otakar Trhlík, Antonín Novák housle, Panton 1988, č. kat. 810843
* Dominus dixit ad me; Viderunt omnes fines terrae (dvě části kantáty Laetentur coeli et exultet terra), Kühnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Kühn (snímek Českého rozhlasu), Santa Barbara Music Publishing (USA) 2000, č. kat. SBMP CD 5
* Smyčcový kvintet č. 2 Conscientia temporis, nahrálo Kociánovo kvarteto: P. Hůla, M. Černý housle, Z. Paďourek viola, V. Bernášek violoncello, Daniel Trgina viola j. h., Arco diva 2005, č. kat. UP 0079-2 131 (CD)
* Compositions for Orchestra: Paměť, Euripides, Koncert pro housle č. 1, Koncert pro violu, Symfonie č. 5 a 6, nahrál SOČR, Moravská filharmonie Olomouc a Česká filharmonie; dirigenti: Ondřej Kukal, Jiří Pinkas, Marek Štilec, Zdeněk Mácal, Jaromír Nohejl, Jiří Malát; housle: Antonín Novák, viola: Pavel Janda; Radioservis 2010, č. katalogu CR0501-2 (2 CD)

 

Ediční činnost

 

* Hudba citolibských mistrů 18. století, 2 LP, Supraphon 1968, č. katalogu 0 12 0251.
* Hudba citolibských mistrů 18. století, 5 LP, Supraphon 1985, č. katalogu 1119 4081-85 G.
* Musica antiqua Citolibensis, Supraphon 1994, č. katalogu 11 2148 - 2 - výběr z nahrávek z let 1968 a 1985.
* Musica antiqua Citolibensis, Supraphon 2007, 4 CD, č. katalogu SU 3908-2 - kompletní reedice nahrávek z let 1968 a 1985.

 

Zdeněk Šesták - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Zdeněk Šesták: 5. smyčcový kvartet noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták: Studentská knížka noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták: Vítej slunko líbezné noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták: Puškinské Vigilie noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták: Sonata Da Camera noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták: Portrét Konstantina Biebla noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták: Euterpé noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták - Pět virtuosních invencí pro fagot noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták: Laudate Dominum omnes gentes noty akordy tab text,
Zdeněk Šesták: Koncert pro smyčcový orchestr noty akordy tab text,