Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

www.musica.cz

 

Neumann Věroslav


Narozen: 27.5.1931 Citoliby
Zemřel: 28.11.2006 Praha

Životopisná data

 

Věroslav Neumann získal formální hudební vzdělání v kompozici v pražské Akademii múzických umění pod vedením Jaroslava Řídkého. Souběžně s tím se vzdělával praktickou hudební činností, když spolupracoval jako sbormistr a umělecký vedoucí s celou řadou amatérských i profesionálních souborů. Až do roku 1969 se věnoval organizační a politické práci v tehdejším Svazu československých skladatelů, jeho angažovanost se mu však nakonec paradoxně nevyplatila, paušálně normalizační Husákovský režim způsobil, ža Neumannovy skladby se v sedmdesátých létech nesměly provozovat (kromě vokálních a sborových skladeb pro děti). V devadesátých letech se mu dostalo částečné satisfakce, když byl jmenován ředitelem Pražské konzervatoře. Největší podíl na jeho tvorbě mají od počátku vokální skladby, zejména pak sborové písně a písně či sborové cykly pro děti různých věkových skupin a zaměření. Jeho sborové skladby pro dospělé, například "Nářek opuštěné Ariadny podle Monteverdiho", "In memoriam Pablo Neruda", , "Soleils couchants", "Atlantis" ad. jsou však také nemalého významu. Některé z těchto skladeb byly koncipovány jako vícejazyčné kusy, což usnadňuje jejich provádění i jinde ve světě. Za některé sborové skladby se mu dostalo významných mezinárodních ocenění, např. "Soleils Couchants" v Mezinárodní sborové soutěži v Tours (1982), již předtím získal ceny na Festivalu demokratické mládeže a studentstva ve Varšavě (1955) a v Helsinkách (1962); později dostal cenu vydavatelství Panton za "Zpěvy vzdoru a síly" (1987) a cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za "Atlantis" (1987). Mnoho z jeho písní pro děti bylo publikováno v různých sbornících bývalého SSSR a NDR, kde se staly součástí stálého reperotáru mnohých tamních těles.


Symfonické a komorní instrumentální tvorbě se Věroslav Neumann začal pravidelněji věnovat až ve svých zralých tvůrčích létech.

Dílo
 

VÝBĚR ZE SKLADEB

 

Instrumentální komorní skladby

 

Hudba pro violou a klavír (1968), CHF 13'
Pět kusů pro dvoje housle (1968), CHF 13'
Smyčcový kvartet (1969), SU, r SU 15'
Tři skladby pro varhany (1977) 11' 1. Meditace, 2. Interludium, 3. Na hrob L. Janáčka, PA (ve sb. Nuove Composizioni per Organo V.)
Pět dramatických sekvencí pro violoncello a klavír (1978) PA, r PA 15
Proklamace pro tubu a klavír (1981), CHF, API 12'
Podobizny muže pro housle a klavír (1987), CHF 9'
Lázeňské dopoledne stárnoucího elegána. Šot pro klarinet a klavír (1987), CHF, API 7'

 

Vokální komorní hudba

 

Osamělá. Čtyři písně na slova staré čínské poezie v českém překladu B. Mathesia, též německý text, pro soprán a klavír (1964), PA 15'
Sbohem, Amadee! sonatina pro koloraturní soprán a klavír (1987), CHF 14'
Rýmovačky. Pět písniček pro soprán, flétnu a klavír na verše současných českých básníků (1980), CHF 7'
Když zmlknou ptáci. Čtyři písně pro střední hlas a klavír na verše J. Seiferta (1985), ČHF 14'

 

Orchestrální skladby

 

Ode for symphony orchestra (1965-66), SU, r SU 10'
Invitation to a Cocktail Party (1967), SU, r SU 10'
Dedication to a chamber orchestra (1977), CHF, r PA 7'
Concert for trumpet, strings and tape recording (1980), CHF 14'
Symphonic Dances for full orchestra (1984), CHF, r PA 26'

 

Vokálně instrumentální skladby

 

Panorama Prahy. Tři symfonické obrazy pro baryton a orchestr na verše českých básníků, též německy a anglicky (1962), PA 16'
Komorní symfonie pro 16 zpěváků a 13 instrumentalistů (1972) 20'
Vánoce malých zpěváčků. suita českých a moravských lidových koled pro dětský (dívčí) sbor a kom. orchestr (1976), CHF 22'
V Čechách. Kantáta pro dívčí (dětský) sbor a orchestr na verše Jana Čarka a Fr. Nechvátala (1983), CHF 15'

 

Opery

 

Opera o komínku. Pěvecko-taneční buffa na text Karla Loose z 18. století (1965-66), DILIA, snímek ČST 26'
Gloria. Rozhlasová opera na vlastní libreto podle Karla Čapka (1970) 30'
Příběh se starou lenoškou. Celovečerní lyrická komedie na libreto Jana Zd. Nováka podle Ch. Dickense (1987), DILIA

 

Smíšené sbory

 

České poémy (1958), CHF 15' 1. Hornická balada (Josef Vaclav Sladek), 2. Jitřní píseň (Jiri Wolker), 3. Vlajka republiky (Jaroslav Seifert), 4. Jaro (Oldřich Böhm)
In Memoriam Pablo Neruda, na úryvky básně Pabla Nerudy "Ať procitne dřevorubec" s česko-španělským textem (1975), ČHF 7'
Soleils Couchants, to French lyrics by Paul Verlaine (1982), published: Editions a Coeur Joie, Lyon, France 3'
Atlantida, na text V. Nezvala (1985), CHF, r PA 6,5'
A Short Conversation. Scherzo for mixed voices to a text from a Czecho-German-English conversation handbook (1966). CHF 3,5'

 

Ženské (a dívčí) sbory

 

Prstýnek na verše Miroslava Floriana (1961 ), SU (ve sb. Sborový repertoár) 3'
Nářek opuštěné Ariadny podle Monteverdiho pro ženský sbor a recitaci na italský text, recitace česky nebo v překladu (1970), CHF, SU, SBMP, r SU, r Balkanton, Sofia 5'
Blossoming. A cycle of girls choruses to verse by Michal Cernik (1983) 1. Hide-and-Seek, 2. Is It a Kerchief ?, 3. Conjuring, 4. Daybreak, CHF 7,5'
Three Women' s Choruses with flute accompaniment to lyrics by Jaroslav Seifert and Vitezslav Nezval (1979) 7'
Daybreak. Women' s chorus to folk poetry (1979), CHF, API 4'
Dove Sta Amore, to verse by Lawrence Ferlinghetti translated by Jan Zabrana, with an Italian-Czech text (1985), CHF 3,5'

 

Mužské sbory

 

Zpěvy vzdoru a síly. Tři mužské sbory na verše českých revolučních básníků (1975), PA 9'

 

Dětské sbory

 

Green Years. A cycle of children' s duets with chamber music accompaniment to verse by Frantisek Branislav (1961 ), SU, r SU (selection) 9'
Intervals. Little songs for children to the composer' s own words (1971 ) EFO 10'
Three Strings of Songs for children with piano accompaniment to lyrics by Czech poets, also in German (1976), PA 18'
Miraculous Music. A song cycle to Slovak verse by Vladimir Reisel for children' s chorus, piano and recorder (1976), CHF, SBMP, r Melodia Moscow 10'
Cantatas and Other Jokes for Eager Beaver Children. A collection of children' s choruses with piano accompaniment to verse by Vaclav Fischer (1978), CHF 18'
In the Grass. Three children' s choruses a capella to Slovak verse by Ludmila Podjavorinska and Marie Razusova (1980), Olomouc Amusement Park 6,5'
Various Weather, for children' s choir, violin and piano to verse by Erich Sojka (1981 ), CHF 8'
We' ll Make the Whole Land Dance; In Our Band. Songs for children' s choir and piano to verse by Václav Fischer (1980), CHF 5'
The Dog; the Elephant; Nutmeg. Three pieces for children' s choir, trumpet and piano to verse by Jan Vodnansky (1986), CHF 7,5'

 

Instruktivní skladby

 

2x5 prstů. Devět klavírních kusů (1969), PA 11'
Pastorela, balad a ciacona pro 2 housle, nebo pro flétnu a klarinet, API (1971) 7'
Four Variations on a Brigand Theme for clarinet and piano (1979), PA 6'
Jazz Preludes for piano (1981), SU 7'

 

www.musica.cz

 

Neumann Věroslav


Narozen: 27.5.1931 Citoliby
Zemřel: 28.11.2006 Praha

Životopisná data

 

Věroslav Neumann získal formální hudební vzdělání v kompozici v pražské Akademii múzických umění pod vedením Jaroslava Řídkého. Souběžně s tím se vzdělával praktickou hudební činností, když spolupracoval jako sbormistr a umělecký vedoucí s celou řadou amatérských i profesionálních souborů. Až do roku 1969 se věnoval organizační a politické práci v tehdejším Svazu československých skladatelů, jeho angažovanost se mu však nakonec paradoxně nevyplatila, paušálně normalizační Husákovský režim způsobil, ža Neumannovy skladby se v sedmdesátých létech nesměly provozovat (kromě vokálních a sborových skladeb pro děti). V devadesátých letech se mu dostalo částečné satisfakce, když byl jmenován ředitelem Pražské konzervatoře. Největší podíl na jeho tvorbě mají od počátku vokální skladby, zejména pak sborové písně a písně či sborové cykly pro děti různých věkových skupin a zaměření. Jeho sborové skladby pro dospělé, například "Nářek opuštěné Ariadny podle Monteverdiho", "In memoriam Pablo Neruda", , "Soleils couchants", "Atlantis" ad. jsou však také nemalého významu. Některé z těchto skladeb byly koncipovány jako vícejazyčné kusy, což usnadňuje jejich provádění i jinde ve světě. Za některé sborové skladby se mu dostalo významných mezinárodních ocenění, např. "Soleils Couchants" v Mezinárodní sborové soutěži v Tours (1982), již předtím získal ceny na Festivalu demokratické mládeže a studentstva ve Varšavě (1955) a v Helsinkách (1962); později dostal cenu vydavatelství Panton za "Zpěvy vzdoru a síly" (1987) a cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za "Atlantis" (1987). Mnoho z jeho písní pro děti bylo publikováno v různých sbornících bývalého SSSR a NDR, kde se staly součástí stálého reperotáru mnohých tamních těles.


Symfonické a komorní instrumentální tvorbě se Věroslav Neumann začal pravidelněji věnovat až ve svých zralých tvůrčích létech.

Dílo
 

VÝBĚR ZE SKLADEB

 

Instrumentální komorní skladby

 

Hudba pro violou a klavír (1968), CHF 13'
Pět kusů pro dvoje housle (1968), CHF 13'
Smyčcový kvartet (1969), SU, r SU 15'
Tři skladby pro varhany (1977) 11' 1. Meditace, 2. Interludium, 3. Na hrob L. Janáčka, PA (ve sb. Nuove Composizioni per Organo V.)
Pět dramatických sekvencí pro violoncello a klavír (1978) PA, r PA 15
Proklamace pro tubu a klavír (1981), CHF, API 12'
Podobizny muže pro housle a klavír (1987), CHF 9'
Lázeňské dopoledne stárnoucího elegána. Šot pro klarinet a klavír (1987), CHF, API 7'

 

Vokální komorní hudba

 

Osamělá. Čtyři písně na slova staré čínské poezie v českém překladu B. Mathesia, též německý text, pro soprán a klavír (1964), PA 15'
Sbohem, Amadee! sonatina pro koloraturní soprán a klavír (1987), CHF 14'
Rýmovačky. Pět písniček pro soprán, flétnu a klavír na verše současných českých básníků (1980), CHF 7'
Když zmlknou ptáci. Čtyři písně pro střední hlas a klavír na verše J. Seiferta (1985), ČHF 14'

 

Orchestrální skladby

 

Ode for symphony orchestra (1965-66), SU, r SU 10'
Invitation to a Cocktail Party (1967), SU, r SU 10'
Dedication to a chamber orchestra (1977), CHF, r PA 7'
Concert for trumpet, strings and tape recording (1980), CHF 14'
Symphonic Dances for full orchestra (1984), CHF, r PA 26'

 

Vokálně instrumentální skladby

 

Panorama Prahy. Tři symfonické obrazy pro baryton a orchestr na verše českých básníků, též německy a anglicky (1962), PA 16'
Komorní symfonie pro 16 zpěváků a 13 instrumentalistů (1972) 20'
Vánoce malých zpěváčků. suita českých a moravských lidových koled pro dětský (dívčí) sbor a kom. orchestr (1976), CHF 22'
V Čechách. Kantáta pro dívčí (dětský) sbor a orchestr na verše Jana Čarka a Fr. Nechvátala (1983), CHF 15'

 

Opery

 

Opera o komínku. Pěvecko-taneční buffa na text Karla Loose z 18. století (1965-66), DILIA, snímek ČST 26'
Gloria. Rozhlasová opera na vlastní libreto podle Karla Čapka (1970) 30'
Příběh se starou lenoškou. Celovečerní lyrická komedie na libreto Jana Zd. Nováka podle Ch. Dickense (1987), DILIA

 

Smíšené sbory

 

České poémy (1958), CHF 15' 1. Hornická balada (Josef Vaclav Sladek), 2. Jitřní píseň (Jiri Wolker), 3. Vlajka republiky (Jaroslav Seifert), 4. Jaro (Oldřich Böhm)
In Memoriam Pablo Neruda, na úryvky básně Pabla Nerudy "Ať procitne dřevorubec" s česko-španělským textem (1975), ČHF 7'
Soleils Couchants, to French lyrics by Paul Verlaine (1982), published: Editions a Coeur Joie, Lyon, France 3'
Atlantida, na text V. Nezvala (1985), CHF, r PA 6,5'
A Short Conversation. Scherzo for mixed voices to a text from a Czecho-German-English conversation handbook (1966). CHF 3,5'

 

Ženské (a dívčí) sbory

 

Prstýnek na verše Miroslava Floriana (1961 ), SU (ve sb. Sborový repertoár) 3'
Nářek opuštěné Ariadny podle Monteverdiho pro ženský sbor a recitaci na italský text, recitace česky nebo v překladu (1970), CHF, SU, SBMP, r SU, r Balkanton, Sofia 5'
Blossoming. A cycle of girls choruses to verse by Michal Cernik (1983) 1. Hide-and-Seek, 2. Is It a Kerchief ?, 3. Conjuring, 4. Daybreak, CHF 7,5'
Three Women' s Choruses with flute accompaniment to lyrics by Jaroslav Seifert and Vitezslav Nezval (1979) 7'
Daybreak. Women' s chorus to folk poetry (1979), CHF, API 4'
Dove Sta Amore, to verse by Lawrence Ferlinghetti translated by Jan Zabrana, with an Italian-Czech text (1985), CHF 3,5'

 

Mužské sbory

 

Zpěvy vzdoru a síly. Tři mužské sbory na verše českých revolučních básníků (1975), PA 9'

 

Dětské sbory

 

Green Years. A cycle of children' s duets with chamber music accompaniment to verse by Frantisek Branislav (1961 ), SU, r SU (selection) 9'
Intervals. Little songs for children to the composer' s own words (1971 ) EFO 10'
Three Strings of Songs for children with piano accompaniment to lyrics by Czech poets, also in German (1976), PA 18'
Miraculous Music. A song cycle to Slovak verse by Vladimir Reisel for children' s chorus, piano and recorder (1976), CHF, SBMP, r Melodia Moscow 10'
Cantatas and Other Jokes for Eager Beaver Children. A collection of children' s choruses with piano accompaniment to verse by Vaclav Fischer (1978), CHF 18'
In the Grass. Three children' s choruses a capella to Slovak verse by Ludmila Podjavorinska and Marie Razusova (1980), Olomouc Amusement Park 6,5'
Various Weather, for children' s choir, violin and piano to verse by Erich Sojka (1981 ), CHF 8'
We' ll Make the Whole Land Dance; In Our Band. Songs for children' s choir and piano to verse by Václav Fischer (1980), CHF 5'
The Dog; the Elephant; Nutmeg. Three pieces for children' s choir, trumpet and piano to verse by Jan Vodnansky (1986), CHF 7,5'

 

Instruktivní skladby

 

2x5 prstů. Devět klavírních kusů (1969), PA 11'
Pastorela, balad a ciacona pro 2 housle, nebo pro flétnu a klarinet, API (1971) 7'
Four Variations on a Brigand Theme for clarinet and piano (1979), PA 6'
Jazz Preludes for piano (1981), SU 7'

 

Věroslav Neumann - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Věroslav Neumann: 2 x pět prstů noty akordy tab text,
Věroslav Neumann: České národní písně noty akordy tab text,
Věroslav Neumann: Čtyři variace na zbojnické téma noty akordy tab text,
Věroslav Neumann: Pět dramatických sekvencí noty akordy tab text,
Věroslav Neumann: Tři šňůrky písniček pro děti noty akordy tab text,

 

Věroslav Neumann - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Věroslav Neumann: 2 x pět prstů noty akordy tab text,
Věroslav Neumann: České národní písně noty akordy tab text,
Věroslav Neumann: Čtyři variace na zbojnické téma noty akordy tab text,
Věroslav Neumann: Pět dramatických sekvencí noty akordy tab text,
Věroslav Neumann: Tři šňůrky písniček pro děti noty akordy tab text,