Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

www.ceskyhudebnislovnik.cz

 

Mach, Stanislav, skladatel a pedagog, narozen 4. 9. 1906, Jilemnice, zemřel 24. 12. 1975, Čáslav.

Studoval na hudební škole v Pardubicích, vykonal státní zkoušky z hudby v Praze (1928/29). Majitel hudební školy v Jilemnici (1928), kde založil Cyril­skou jednotu a byl sbormistrem zpěváckého spol­ku Branislav (od 1929), s nímž provedl např. Smetanovu Českou píseň (1936) i několik oper (Prodaná nevěsta 1929 a 1937, V studni 1929 a 1932, Tvrdé palice 1930, Starý ženich 1931). Pak v Čáslavi ředitelem kůru, učitel (od 1942) a ředitel hudební školy (od 1946) a od 1961 Lidové školy umění. Sbormistr Hlaholu (od 1945), organizátor hudebního života (Čáslavské hudební středy, Dusíkova Čáslav) a jiné. Uznávaný hudební pedagog a plodný skladatel instruktivních děl. Napsal na 170 skladeb různého obsazení. Ceněny jsou zvláště jeho skladby pro housle s klavírem, kde se snažil o uplatnění zásad Ševčíkovy školy.

Vydané skladby klavírní: Ze starých dob op. 55 (1938, Hradec Králové, Hnyk), 2 tance op. 56 (1938, Holub, Holice) a op. 58 (tamtéž), Dětem pro radost op. 76 (1939, 3 vydání u Hny­ka), Pohádka o Švandovi op. 79 (2 vydání, tamtéž), Roční nálady op. 81 (2 vydání, tamtéž) a jiné. Housle (s klavírem): Koncertina d moll op. 45 (1936, 2 vydání u Pokoje), G dur op. 48 (1937, Mojmír Urbánek), a moll op. 54 (1938, 2 vydání u Hnyka), A dur op. 60 (2 vydání tamtéž), h moll op. 118 (1947, Orbis), dále Na koncertním po­diu op. 57 (5, 1938, 2 vydání, u Hnyka), První melodie mladého houslisty op. 63 (1939, 2 vydání tamtéž, KLHU), Sonatina facile op. 66 (1941, Mojmír Urbánek), Snadné koncertino na motivy národních písní op. 74 (1940, 2 vydání, František Urbánek), 3 sklad­by op. 92 (1944, 2 vydání u Hnyka, KLHU), Studánka op. 103 (30 národních písní, 2 vydání u Františka Urbánka, dále Orbis a KLHU), 30 melodických cvičení op. 124 (1951, KLHU), 20 melodických cvičení op. 131 (1954, KLHU) aj. Orchestrální: Dva pochody (Jilemnice 1937). Písně, sbory: Jilemnické písničky op. 73 (vlastním nákladem), Pa­mátce matčině op. 77 (Brno, Pokoj), Tři oslav­né sbory (mužské, Mojmír Urbánek 1936), Modlitba za vlast (V. B.-Třebízský, 1945, Hnyk) a jiné. Chrámové: Mše E dur op. 29 (1930, Cy­rill), Missa brevis et facilis op. 35 (1934, Brno, Pokoj), Missa in honorem s. Venceslai op. 64 (se svatováclavským chorálem, 1939, Hnyk), Česká vánoční mše S nebes ráje op. 94 (1942, Olomouc 1946, Velehrad), další drobnosti vlastním nákladem, v diecézním nakladatelství Alber tinum v Hradci Králové a jiné. V rukopise skladby komorní, zvláště Klavírní kvintet (1960), Va­riace pro fagot a malý orchestr op. 40 (1935 až 1936, provedeno rozhlas), Fantasii na chorál sv. Václave op. 7 (varhany s orchestrem, 1928), Sym­fonii e moll op. 20 (1929), ouvertury Monothematická op. 28 (dechový orchestr, 1931) a Kde domov můj? op. 31 (1932), kantátu Probu­zení op. 32 (A. Pochop, 1932), opery Šípko­vá Růženka op. 37 (Z. Metelka, 1932/33, 3 jednání, provedeno Jilemnice 21. 4. 1935), Čarov­né housle (dětská opera, M. Holková, 1955, provedeno 1957), Stříbrná studánka (František Wenig a Josef Kožíšek, 1950).

 

Stanislav Mach - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Stanislav Mach: Studánka op. 103 (30 lidových písní v úpravě pro sólové housle) noty akordy tab text,
Stanislav Mach: První melodie mladého houslisty op. 63 (čtyři snadné skladbičky pro housle s průvodem klavíru noty akordy tab text,