Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

www.musica.cz

 

Matoušek Lukáš


Narozen: 29.5.1943 Praha

Životopisná data

 

Lukáš Matoušek vystudoval Pražskou konzervatoř (1961-67) v oborech klarinet (u Milana Kostohryze), dirigování (Václav Smetáček) a skladba (Zdeněk Hůla). Poté absolvoval dvouletý kurz elektronické a konkrétní hudby v Československém rozhlasu. V letech 1969 až 1975 se pak soukromě vzdělával u Miloslava Kabeláče a v roce 1981 dokončil studium kompozice u Ctirada Kohoutka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 1979 ještě absolvoval studium středověké hudby v Londýně (stipendium od British Council). Souběžně byl po deset let učitelem klarinetu na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku (dnes Konzervatoř Jana Deyla), v osmdesátých letech byl rovněž hudebním režisérem Čs. rozhlasu v Praze. Od začátku devadesátých let minulého století se uplatňuje jako hudební režisér a dramaturg v nahrávací společnosti Studio Matouš. V letech 2000 - 2006 působil jako dramaturg Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde se zasloužil o provedení řady skladeb 20. století. Od roku 2001 je pedagogem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Je zakladatelem (1963) a vedoucím vokálně instrumentálního souboru Ars cameralis. V tomto souboru, který je zaměřen na středověkou hudební kulturu v její konfrontaci se současnou tvorbou, hraje Matoušek také na klarinet a historické nástroje, které sám zhotovuje podle dochovaných vzorů nebo výtvarných předloh. Jeho badatelský zájem se soustřeďuje na hudbu české a světové gotiky, přičemž na základě zevrubného archívního studia rekonstruuje staré skladby. Se svým souborem Ars cameralis podnikl mnoho zahraničních turné, nahrál několik významných CD titulů a mnoho dalších skladeb pro řadu evropských a televizních vysílacích stanic. O výsledcích svých bádání v oblasti hudebních nástrojů středověku přednáší na různých mezinárodních konferencích a publikuje v řadě muzikologických periodikách.

 

Od začátku 60. let byl zaujat tvůrčím kvasem tzv. Nové hudby a tíhnul k dodekafonickým a post-webernovským vzorům tehdejší západní hudební avantgardy. V 70. letech byl ovlivněn aleatorikou a timbrovou kompozicí, v 90. letech i částečně post-modernou. Zároveň se ale snažil tyto modernistické tendence propojovat se zákonitostmi raně polyfonického myšlení tzv. staré hudby a v nejlepších skladbách se mu podařilo docílit přesvědčivé stylové syntézy. V období tzv. normalizace (sedmdesátá a osmdesátá léta) byly jeho skladby hrány více v zahraničí (často na největších mezinárodních hudebních festivalech), nežli v Čechách. Důvodem k tomu bylo mezinárodní skladatelské ocenění jeho duchovně zaměřené Kantáty č. 3 „Lamentatio Jeremiae", kterou autor bezprostředně reagoval na invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Skladba byla dva týdny před připravovaným pražským provedením zakázána. V roce 1971 obdržela Prémii města Norimberku v rámci skladatelské soutěže Musica sacra Nürnberg a její premiéra se konala téhož roku v USA (Louisville, Ky.). Mezi dirigenty, kteří s úspěchem uvedli Matouškova díla jmenujme např. Sir Charlese Mackerasse, Gennadije Rožděstvenského, Jiřího Bělohlávka nebo Ole Schmidta.


Dílo
 

Orchestrální skladby a skladby pro větší soubory

 

Garden Music pro 12 dechových nástrojů (1962) 10´
In memoriam J. F. Kennedy pro 12 sólových nástrojů (1964) 7´
Hudba pro Bayreuth - II. invence pro 10 dechových nástrojů (1966) 8´
Koncert pro bicí a dechové nástroje (1967) Pa 15´
Příběhy pro orchestr podle básní Vladimíra Holana (1975) ČHF 15´
Proměny ticha pro 12 smyčcových nástrojů (1977) ČHF 10´
Sonáta pro kontrabas a komorní soubor (1980) 10´
Kořeny času /Radices temporum/ pro symfonický orchestr (1981) ČHF, CD Český rozhlas (P 1999) 15´
Fanfára 17. listopadu pro 12 žesťových nástrojů (1990) CD Studio Matouš 5´
Viderunt omnes fines millennii pro dechové kvinteto a smyčce (1999) 5´
Paměť pražského paláce pro komorní orchestr (2003) 10´
Sonáta pro housle a komorní orchestr (2003) 15´
Tři novelety pro hoboj a smyčce (2004) 12´
Věnec sonetů pro violoncello a orchestr (1996/2000/2009) 36´

 

Komorní skladby

 

Náznaky - pět malých kousků pro flétnu a klarinet (1962)3´
Invence pro sólové violoncello (1963) 6´
Kánonická cvičení pro dva nástroje (1965) 6´
Sedm hříchů Hieronyma Bosche pro flétnu, basklarinet, klavír a bicí (1971) ČHF, o Pa 10´
Ohlédnutí Orfeovo pro flétnu, violu a harfu nebo klavír (1973) ČHF 9´
Vzpomínka na pana Sudka pro žesťový sextet (1979) ČHF, o Su, CD Studio Matouš 10´
Proměny ticha pro smyčcové kvarteto (1980) CD Studio Matouš 9´
Sonáta pro housle a klavír (1980) Pa, CD Studio Matouš 14´
Sonatina pro klarinet a klavír (1983), verze pro alt saxofon a klavír (2007) ČHF, ČRo 8´
Kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot (1987) ČHF 10´
Česká intráda pro žestě (1992) 4´
Hommage à Machaut pro klarinet, violu a klavír (1993) 6´
Věnec sonetů pro violoncello a klavír (1996/2000) 34´
Stíny a odlesky pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír (1999, 2000) ČRo 18´
MiN-Kaleidoskop pro komorní soubor /zkomp. pro norský soubor MiNensemblet/ (2002) 12´
Trio pro klarinet, housle a klavír (2002) 12´
Mozaika pro dvě flétny a klavír (2003), CD Cavalli Records 7´
Tři novelety. Trio pro hoboj, housle a klavír (2004) 14´
- verze pro hoboj a smyčcový kvartet 14´
Óda na radost pro recitaci, housle, violoncello a klavír na text Vladimíra Holana (2008) 12´
Canones diversi pro housle a klarinet (1962, 1964, 1965, 2000, přeprac. 2009) 9´

 

Skladby pro sólový nástroj

 

Pět kánonů pro sólový klarinet (1962) Pa 4´
Letokruhy pro flétnu a recitaci na text Josefa Hrubého (1962) 6´
Preludium a fuga pro klavír (1978/8) 5´
Intimní hudba pro sólovou violu (1968) ČHF, Chester Music, CD Arta Records 6´
- verze pro sólové violoncello Chester Music 6´
Afekty pro cimbál (1972) 7´
Aztékové pro 1 hráče na bicí nástroje (1978) CD Studio Matouš 10´
Sólo pro klarinet (2003) 7´
Fantasie pro varhany (2008) 5´

 

Vokální skladby

 

Tartuffův trest pro soprán, mezzosoprán, flétnu a basklarinet na slova A. Rimbauda (1964) ČHF 4´
II. kantáta (na starozákonní text Žalmu č. 92) pro soprán, basklarinet, fagot a trombón (1966) 7´
Pečeť mlčení (Sigillum silentii) na biblické texty pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír (1970/97) CD Studio Matouš 14´
Barvy a myšlenky pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, violu a cembalo na texty malířů a básníků o umění (1976) CD Studio Matouš 15´
Ani bolest nedožijem... Písně na verše Vladimíra Holana pro sólový hlas (1997) 8´

 

Sborové skladby

 

III. kantáta na starozákonní latinský text Pláče Jeremiášova pro sóla, smíšený sbor a čtyři žesťové nástroje (1969) ČHF 14´
Klárčina říkadla. Cyklus dětských sborů na texty českých lidových říkadel (1974) Pa , 5´
Vodička, voda. Cyklus dětských sborů à capella na slova Jana Čarka (1977) Pa 6´
Květ z ráje pro recitátora a dětský nebo dívčí sbor na slova J. Seiferta (1983) CD Bonton Music 9´
Květ z ráje pro smíšený sbor a smyčcový kvartet na slova J. Seiferta (1989) 10´
Řada různých dětských písní pro dětské sbory

 

Instruktivní skladby

 

Exotický tanec pro klarinet sólo (1961) Pa 2´
Aleatorní suita pro tři trubky a pozoun (1975) 8´
Šest snadných duet pro dva klarinety (1986) 5´
Rondino pro dvě zobcové flétny, cembalo /klavír/ a violoncello /ad libitum/ (1989) 3´
Miniatura pro hoboj a klavír (1990) 5´
Renesanční suita pro tři zobcové flétny (1990), Moeck 8´

 

Instrumentace skladeb jiných autorů

 

Hoquetus Guillauma de Machaut pro flétnu, klarinet a violu (1972) o Pa 3´
Ut heremita solus (Motet J. Ockeghema) pro flétnu, klarinet, violu, violoncello a klavír (1982) 10´
Osm německých písní pro děti (J. Kř. Vaňhal) pro dětský sbor a smyčce (1988) 12´
Řada úprav a instrumentací historické hudby pro různá obsazení

 

Lukáš Matoušek - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Lukáš Matoušek: Stará a nová česká hudba pro zobcové flétny (album) noty akordy tab text,
Lukáš Matoušek: Vodička, voda, Klárčina říkadla noty akordy tab text,
Lukáš Matoušek: Sonáta pro housle a klavír noty akordy tab text,