Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Kytara (2)

Varhany (1)

Zpěv (2)

Leoš Janáček


Leoš Janáček (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Leoš Janáček (3. července 1854 Hukvaldy – 12. srpna 1928 Ostrava) byl světově uznávaný český[1][2][3] hudební skladatel klasické hudby. Je ceněn především pro nezvyklou melodiku,[zdroj?] vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska. Ve světě je znám hlavně díky svým operám, orchestrálně-vokálnímu dílu Glagolská mše, Sinfoniettě, symfonické básni Taras Bulba a komorním skladbám, především smyčcovým kvartetům.

 

Život a dílo
 

Jeden z nejoriginálnějších zjevů české a světové hudební moderny se narodil v obci Hukvaldy na severovýchodní Moravě 3. července 1854. Studoval nejprve klášterní školu v Brně, kde se mu dostalo základního hudebního vzdělání. Tamtéž posléze absolvoval gymnázium. Poté odešel do Prahy, kde studoval na varhanické škole a dalšího hudebního vzdělání se mu dostalo v Lipsku a Vídni.

 

Posléze se vrátil zpět do Brna, kde se zúčastnil národně-osvobozeneckých aktivit. V roce 1881 založil varhanickou školu a stal se jejím prvním ředitelem. Působil jako dirigent a velmi brzy zahájil též svoji kariéru skladatele. Po vzniku Československa působil spolu s Vilémem Kurzem jako profesor brněnské pobočky mistrovské školy Pražské konzervatoře a v roce 1919 založil Konzervatoř Brno.

 

Velice brzy se oženil se svojí šestnáctiletou žákyní Zdeňkou Schulzovou. Za rok se jim narodila dcera Olga a později syn Vladimír, oba však zemřeli; syn už ve 2 a půl letech, dcera, když jí bylo 21 let.

 

Na počátku své skladatelské dráhy byl inspirován moravskou lidovou písní, užíval jejích nápěvů a studoval rytmiku a intonaci řeči, což posléze originálně převáděl do své hudby. Studoval též ruskou lidovou hudbu. Lidové písni jeho rodné lašské lidové kultury se věnoval též jako sběratel a folklorista. Podle vzoru Dvořákových „Slovanských tanců“ skložil podobný komplet, inspirovaný lidovou hudbou rodného kraje, s názvem „Lašské tance“.

 

Po složení nepříliš úspěšných oper Šárka a Počátek románu se mu dostalo prvního ocenění – opera Její pastorkyňa byla v roce 1904 nadšeně přijata brněnským publikem. K pražské premiéře Její pastorkyně došlo však až v roce 1916, otevřela mu však dveře do celého světa: pod názvem Jenůfa zaznamenala ještě téhož roku významný úspěch ve Vídni, posléze v Německu a v roce 1924 v New Yorku. Od roku 1916 složil dalších pět významných operních děl, dva smyčcové kvartety, několik suit a písňové cykly (nejznámější je Zápisník zmizelého).

 

Toto poslední období skladatelova života přineslo nejoriginálnější, nejvyzrálejší a světově proslulá díla orchestrální, především Sinfoniettu, symfonickou báseň Taras Bulba a slavnou Glagolskou mši, jednu z nejsvébytnějších skladeb světové hudby vůbec, mši napsanou ve staroslověnštině. Metoda Janáčkovy tvorby, která vykrystalizovala v Její pastorkyni, spočívající ve specifickém opakování motivů, úryvkovitosti a dramatické zkratce, stejně jako v originalitě práce s vývojem jednotlivých sekvencí, dostoupila v tomto díle vrcholu. Glagolská mše je současně ve vokálním projevu výsledkem dlouhodobého studia lidové hudby z hlediska sémantického. Skladatel zde s obdivuhodně jasnou vizí dospívá k pradávným kořenům slovanské hudební kultury a to nejen po stránce ryze hudební, ale též jazykové. Čerpá z cyrilometodějského odkazu, předkládá nám však atmosféru, která dýchá syrovou zemitostí člověka, který je spojen s přírodou ve smyslu pohanství. Jeho víra jakoby byla kombinací obou těchto výbav. Jedná se o naprosto nevšední dílo v celosvětovém měřítku nejen co do svébytnosti, ale též dokonalosti zpracování.

 

 

I v tomto vrcholném období jeho tvorby zůstala její významnou složkou tvorba operní. Opery Výlety pana Broučka, Věc Makropulos, ale především Káťa Kabanová a Příhody lišky Bystroušky dodnes dobývají s velkým úspěchem světové hudební scény. Poslední Janáčkovou opera Z mrtvého domu na motivy Dostojevského románu je velmi důstojným završením skladatelovy tvorby, zdůrazňujíc humanismus a vyjadřujíc jak soucit s trpícím člověkem, tak víru v možnost duchovní očisty i člověka společností zavrženého.

 

V Berlíně byla 8. prosince 1926 nadšeně přijata světová premiéra Concertina se sólistkou Ilonou Štěpánovou-Kurzovou (česká premiéra proběhla v Brně 16. února 1926).

 

Leoš Janáček byl členem České akademie věd a umění, Pruské akademie umění, dopisujícím členem The School of Slavonic Studies v Londýně a předsedou Klubu moravských skladatelů. Jeho stěžejní díla byla poctěna mnoha cenami. Masarykova univerzita mu v Brně udělila čestný doktorát filosofie za jeho celoživotní tvůrčí odkaz.

 

Jeden z nejvýznamnějších světových skladatelů, zemřel náhle v ostravské nemocnici 12. srpna 1928 na zápal plic, když se předtím nachladil za svého prázdninového pobytu v Hukvaldech.


Opery
 

* Šárka, libreto Julius Zeyer podle vlastního románu
* Počátek románu, libreto Jaroslav Tichý podle románu Gabriely Preissové
* Její pastorkyňa, libreto Leoš Janáček podle dramatu Gabriely Preissové
* Osud, libreto Fedora Bartošová podle Leoše Janáčka
* Výlety páně Broučkovy, libreto Viktor Dyk a František Serafínský Procházka podle románu Svatopluka Čecha
* Káťa Kabanová, libreto Leoš Janáček podle Ostrovského dramatu Bouře
* Příhody lišky Bystroušky, libreto Leoš Janáček podle knihy Rudolfa Těsnohlídka
* Věc Makropulos, libreto Leoš Janáček podle dramatu Karla Čapka
* Z mrtvého domu, libreto Leoš Janáček podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského

 

Orchestrální, vokálně instrumentální a komorní diskografie

 

* Mša glagolskaja, mše ve staroslověnštině; Česká filharmonie, Český filharmonický sbor, dirigent: sir Charles Mackerras
* Sinfonietta, Taras Bulba /Rhapsody for orchestra/, Mládí, Česká filharmonie, dirigent Karel Ančerl
* Lašské tance, Suita pro smyčce, Idyla, Státní filharmonie Brno, dirigent František Jílek
* String Quartet No. 1 „Kreutzer Sonata“, String Quartet No. 2 „Intimate Letters“, Talichovo kvarteto
* Concertino pro klavír, 2 housle, klarinet, fagot a lesní roh; Capriccio pro klavír (levou ruku) a dechový ansámbl. Česká filharmonie, dirigent: Václav Neumann, klavír: Rudolf Firkušný. Supraphon (CD).

 

Leoš Janáček (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Leoš Janáček (3. července 1854 Hukvaldy – 12. srpna 1928 Ostrava) byl světově uznávaný český[1][2][3] hudební skladatel klasické hudby. Je ceněn především pro nezvyklou melodiku,[zdroj?] vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska. Ve světě je znám hlavně díky svým operám, orchestrálně-vokálnímu dílu Glagolská mše, Sinfoniettě, symfonické básni Taras Bulba a komorním skladbám, především smyčcovým kvartetům.

 

Život a dílo
 

Jeden z nejoriginálnějších zjevů české a světové hudební moderny se narodil v obci Hukvaldy na severovýchodní Moravě 3. července 1854. Studoval nejprve klášterní školu v Brně, kde se mu dostalo základního hudebního vzdělání. Tamtéž posléze absolvoval gymnázium. Poté odešel do Prahy, kde studoval na varhanické škole a dalšího hudebního vzdělání se mu dostalo v Lipsku a Vídni.

 

Posléze se vrátil zpět do Brna, kde se zúčastnil národně-osvobozeneckých aktivit. V roce 1881 založil varhanickou školu a stal se jejím prvním ředitelem. Působil jako dirigent a velmi brzy zahájil též svoji kariéru skladatele. Po vzniku Československa působil spolu s Vilémem Kurzem jako profesor brněnské pobočky mistrovské školy Pražské konzervatoře a v roce 1919 založil Konzervatoř Brno.

 

Velice brzy se oženil se svojí šestnáctiletou žákyní Zdeňkou Schulzovou. Za rok se jim narodila dcera Olga a později syn Vladimír, oba však zemřeli; syn už ve 2 a půl letech, dcera, když jí bylo 21 let.

 

Na počátku své skladatelské dráhy byl inspirován moravskou lidovou písní, užíval jejích nápěvů a studoval rytmiku a intonaci řeči, což posléze originálně převáděl do své hudby. Studoval též ruskou lidovou hudbu. Lidové písni jeho rodné lašské lidové kultury se věnoval též jako sběratel a folklorista. Podle vzoru Dvořákových „Slovanských tanců“ skložil podobný komplet, inspirovaný lidovou hudbou rodného kraje, s názvem „Lašské tance“.

 

Po složení nepříliš úspěšných oper Šárka a Počátek románu se mu dostalo prvního ocenění – opera Její pastorkyňa byla v roce 1904 nadšeně přijata brněnským publikem. K pražské premiéře Její pastorkyně došlo však až v roce 1916, otevřela mu však dveře do celého světa: pod názvem Jenůfa zaznamenala ještě téhož roku významný úspěch ve Vídni, posléze v Německu a v roce 1924 v New Yorku. Od roku 1916 složil dalších pět významných operních děl, dva smyčcové kvartety, několik suit a písňové cykly (nejznámější je Zápisník zmizelého).

 

Toto poslední období skladatelova života přineslo nejoriginálnější, nejvyzrálejší a světově proslulá díla orchestrální, především Sinfoniettu, symfonickou báseň Taras Bulba a slavnou Glagolskou mši, jednu z nejsvébytnějších skladeb světové hudby vůbec, mši napsanou ve staroslověnštině. Metoda Janáčkovy tvorby, která vykrystalizovala v Její pastorkyni, spočívající ve specifickém opakování motivů, úryvkovitosti a dramatické zkratce, stejně jako v originalitě práce s vývojem jednotlivých sekvencí, dostoupila v tomto díle vrcholu. Glagolská mše je současně ve vokálním projevu výsledkem dlouhodobého studia lidové hudby z hlediska sémantického. Skladatel zde s obdivuhodně jasnou vizí dospívá k pradávným kořenům slovanské hudební kultury a to nejen po stránce ryze hudební, ale též jazykové. Čerpá z cyrilometodějského odkazu, předkládá nám však atmosféru, která dýchá syrovou zemitostí člověka, který je spojen s přírodou ve smyslu pohanství. Jeho víra jakoby byla kombinací obou těchto výbav. Jedná se o naprosto nevšední dílo v celosvětovém měřítku nejen co do svébytnosti, ale též dokonalosti zpracování.

 

 

I v tomto vrcholném období jeho tvorby zůstala její významnou složkou tvorba operní. Opery Výlety pana Broučka, Věc Makropulos, ale především Káťa Kabanová a Příhody lišky Bystroušky dodnes dobývají s velkým úspěchem světové hudební scény. Poslední Janáčkovou opera Z mrtvého domu na motivy Dostojevského románu je velmi důstojným završením skladatelovy tvorby, zdůrazňujíc humanismus a vyjadřujíc jak soucit s trpícím člověkem, tak víru v možnost duchovní očisty i člověka společností zavrženého.

 

V Berlíně byla 8. prosince 1926 nadšeně přijata světová premiéra Concertina se sólistkou Ilonou Štěpánovou-Kurzovou (česká premiéra proběhla v Brně 16. února 1926).

 

Leoš Janáček byl členem České akademie věd a umění, Pruské akademie umění, dopisujícím členem The School of Slavonic Studies v Londýně a předsedou Klubu moravských skladatelů. Jeho stěžejní díla byla poctěna mnoha cenami. Masarykova univerzita mu v Brně udělila čestný doktorát filosofie za jeho celoživotní tvůrčí odkaz.

 

Jeden z nejvýznamnějších světových skladatelů, zemřel náhle v ostravské nemocnici 12. srpna 1928 na zápal plic, když se předtím nachladil za svého prázdninového pobytu v Hukvaldech.


Opery
 

* Šárka, libreto Julius Zeyer podle vlastního románu
* Počátek románu, libreto Jaroslav Tichý podle románu Gabriely Preissové
* Její pastorkyňa, libreto Leoš Janáček podle dramatu Gabriely Preissové
* Osud, libreto Fedora Bartošová podle Leoše Janáčka
* Výlety páně Broučkovy, libreto Viktor Dyk a František Serafínský Procházka podle románu Svatopluka Čecha
* Káťa Kabanová, libreto Leoš Janáček podle Ostrovského dramatu Bouře
* Příhody lišky Bystroušky, libreto Leoš Janáček podle knihy Rudolfa Těsnohlídka
* Věc Makropulos, libreto Leoš Janáček podle dramatu Karla Čapka
* Z mrtvého domu, libreto Leoš Janáček podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského

 

Orchestrální, vokálně instrumentální a komorní diskografie

 

* Mša glagolskaja, mše ve staroslověnštině; Česká filharmonie, Český filharmonický sbor, dirigent: sir Charles Mackerras
* Sinfonietta, Taras Bulba /Rhapsody for orchestra/, Mládí, Česká filharmonie, dirigent Karel Ančerl
* Lašské tance, Suita pro smyčce, Idyla, Státní filharmonie Brno, dirigent František Jílek
* String Quartet No. 1 „Kreutzer Sonata“, String Quartet No. 2 „Intimate Letters“, Talichovo kvarteto
* Concertino pro klavír, 2 housle, klarinet, fagot a lesní roh; Capriccio pro klavír (levou ruku) a dechový ansámbl. Česká filharmonie, dirigent: Václav Neumann, klavír: Rudolf Firkušný. Supraphon (CD).

 

Leoš Janáček - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Leoš Janáček: Dunaj noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Skladby pro violoncello a klavír noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 (Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty ) (hlasy) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 (Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Klavírní skladby noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Capriccio pro klavír levou rukou & soubor dechových nástrojů noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Composizioni da camera per violino e pianoforte noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Putování dušičky (koncert pro housle a orchestr) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lašské tance noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Amarus (kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr) (partitura) noty akordy tab text,
AKCE! Leoš Janáček: Věčné evangelium (partitura) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Sinfonietta noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Skladby pro housle a klavír noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Concertino noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Meziaktní hudba z opery Liška Bystrouška noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Taras Bulba (Rapsodia per orchestra) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Šumařovo dítě noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Šumařovo dítě (Balada pro orchestr) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Amarus (kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr na slova Jaroslava Vrchlického) (klavírní výtah) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Věčné evangelium (klavírní výtah) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Sonáta pro klavír 1. X. 1905 noty akordy tab text,
Leoš Janáček: V mlhách noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lašské tance noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lístek odvanutý (z klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku ) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Slezské písně noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Národní tance na Moravě noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Čtveřice mužských sborů noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Elegie na smrt dcery Olgy noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Otčenáš noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Slavnostní sbor (pro mužské sólové kvarteto, ženský a mužský sbor) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Graduale in festo Purificationis B. V. M. (Coro misto a cappella) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Zdenčiny variace (Tema con variazioni) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Potulný šílenec noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Kašpar Rucký (ženský sbor se sopránovým sólem) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Čtyři balady pro střední hlas na slova lidové poezie noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mše B dur (podle Messe pour orgue Ference Liszta) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Dumka noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Dvacet šest lidových balad noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Putování dušičky - houslový koncert noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Čtvero mužských sborů moravských noty akordy tab text,
Svatava Přibáňová (editorka): Thema con variazioni - Leoš Janáček - korespondence s manželkou Zdeňkou a dcerou Olgou noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Zdrávas Maria noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Z díla Leoše Janáčka II noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Z díla Leoše Janáčka I noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Varhanní skladby (1875) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Varhanní skladby noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Suita z opery Z mrtvého domu noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Na Soláni čarták noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Zpěvná duma noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Sedmdesát tisíc (mužský sbor na slova Petra Bezruče) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mše Es dur (Nedokončená mše) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Hospodine! noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Dva tance (Kozáček, Srbské kolo) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Vlčí stopa (ženský sbor na slova Jaroslava Vrchlického) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Láska opravdivá noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Na Soláni čarták (Kantáta pro mužský sbor a orchestr) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lašské tance noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné (1928) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Ukvalská lidová poesie v písních noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Pilky noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lidová píseň a balada noty akordy tab text,
Z díla Leoše Janáčka 2 noty akordy tab text,
Z díla Leoše Janáčka 1 noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 - Listy důvěrné (studijní partitura) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 - Listy důvěrné (sada hlasů) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Capriccio pro klavír levou rukou a soubor dechových nástrojů noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mládí (hlasy) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mužské sbory II noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních (kytara a zpěv) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mládí (studijní partitura) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Hradčanské písničky (cyklus ženských sborů na slova Františka Serafína Procházky) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Cori maschili I noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Glagolská mše (verze poslední ruky) noty akordy tab text,

 

Leoš Janáček - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Leoš Janáček: Dunaj noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Skladby pro violoncello a klavír noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 (Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty ) (hlasy) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 (Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Klavírní skladby noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Capriccio pro klavír levou rukou & soubor dechových nástrojů noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Composizioni da camera per violino e pianoforte noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Putování dušičky (koncert pro housle a orchestr) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lašské tance noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Amarus (kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr) (partitura) noty akordy tab text,
AKCE! Leoš Janáček: Věčné evangelium (partitura) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Sinfonietta noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Skladby pro housle a klavír noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Concertino noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Meziaktní hudba z opery Liška Bystrouška noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Taras Bulba (Rapsodia per orchestra) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Šumařovo dítě noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Šumařovo dítě (Balada pro orchestr) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Amarus (kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr na slova Jaroslava Vrchlického) (klavírní výtah) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Věčné evangelium (klavírní výtah) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Sonáta pro klavír 1. X. 1905 noty akordy tab text,
Leoš Janáček: V mlhách noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lašské tance noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lístek odvanutý (z klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku ) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Slezské písně noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Národní tance na Moravě noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Čtveřice mužských sborů noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Elegie na smrt dcery Olgy noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Otčenáš noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Slavnostní sbor (pro mužské sólové kvarteto, ženský a mužský sbor) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Graduale in festo Purificationis B. V. M. (Coro misto a cappella) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Zdenčiny variace (Tema con variazioni) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Potulný šílenec noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Kašpar Rucký (ženský sbor se sopránovým sólem) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Čtyři balady pro střední hlas na slova lidové poezie noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mše B dur (podle Messe pour orgue Ference Liszta) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Dumka noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Dvacet šest lidových balad noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Putování dušičky - houslový koncert noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Čtvero mužských sborů moravských noty akordy tab text,
Svatava Přibáňová (editorka): Thema con variazioni - Leoš Janáček - korespondence s manželkou Zdeňkou a dcerou Olgou noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Zdrávas Maria noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Z díla Leoše Janáčka II noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Z díla Leoše Janáčka I noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Varhanní skladby (1875) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Varhanní skladby noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Suita z opery Z mrtvého domu noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Na Soláni čarták noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Zpěvná duma noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Sedmdesát tisíc (mužský sbor na slova Petra Bezruče) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mše Es dur (Nedokončená mše) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Hospodine! noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Dva tance (Kozáček, Srbské kolo) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Vlčí stopa (ženský sbor na slova Jaroslava Vrchlického) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Láska opravdivá noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Na Soláni čarták (Kantáta pro mužský sbor a orchestr) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lašské tance noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné (1928) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Ukvalská lidová poesie v písních noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Pilky noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Lidová píseň a balada noty akordy tab text,
Z díla Leoše Janáčka 2 noty akordy tab text,
Z díla Leoše Janáčka 1 noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 - Listy důvěrné (studijní partitura) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 - Listy důvěrné (sada hlasů) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Capriccio pro klavír levou rukou a soubor dechových nástrojů noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mládí (hlasy) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mužské sbory II noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních (kytara a zpěv) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Mládí (studijní partitura) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Hradčanské písničky (cyklus ženských sborů na slova Františka Serafína Procházky) noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Cori maschili I noty akordy tab text,
Leoš Janáček: Glagolská mše (verze poslední ruky) noty akordy tab text,