Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

www.ceskyhudebnislovnik.cz

 

Blatný, Josef, skladatel, varhaník a pedagog, narozen 19. 3. 1891, Brno, zemřel 18. 7. 1980, tamtéž.


Vyrostl v rodině varhaníka a ředitele kůru u brněnských minoritů a později u sv. Tomáše Vojtěcha Blatného, který absolvoval Janáčkovu varhanickou školu spolu s prvním dirigentem Janáčkovy Její pastorkyně Cyrilem Metodějem Hrazdírou v roce 1888. Josef Blatný vystudoval v Brně učitelský ústav (maturita1909), kde na jeho hudební vývoj měl podstatný vliv Ferdinand Vach. Poté navštěvoval varhanickou školu, kde studoval u Leoše Janáčka kompozici a u Marie Dvořákové klavír (1910–12), v němž se pak ještě zdokonalil u Viléma Kurze. Na varhanické škole učil v letech 1912–14 a 1918–19 hru na varhany, teorii a liturgický zpěv. Přešel na nově zřízenou brněnskou konzervatoř nejdříve jako její tajemník a od roku 1928 jako učitel varhan a přiřazených předmětů (do 1956). Po vzniku Janáčkovy akademie múzických umění byl na akademii pověřen vyučováním varhanní improvizace (1947–55). Byl prvním českým varhaníkem a ředitelem kůru v kostele sv. Jakuba v Brně (1934–41), kde si získal jméno jako vynikající varhanní improvizátor. Byl hudebním referentem v Moravskoslezské revue IX/X a publikoval též v Hudebních rozhledech III–1926/27.


Skladatelsky vycházel Josef Blatný ze své varhanické praxe a z důvěrné znalosti repertoárových potřeb chrámových sborů. Svědčí o tom řada jeho varhanních preludií a fug, sonáta op.11, Toccata e Scherzo a řada dalších skladeb, ve kterých využívá bohatých možností nástroje. Pro potřeby chrámových kůrů byla určena moteta, dvě mše, Otče náš pro smíšený sbor a varhany op. 31 a další liturgické a varhanní skladby. Byl jedním z mála Janáčkových žáků, který nehledal zdokonalení u jiných učitelů kompozice. Od svého učitele získal zájem o moderní harmonické postupy, nové technické a výrazové prostředky, zcela mimo jeho dosah zůstalo Janáčkovo dramatické cítění. Svým temperamentem a duchovním zaměřením byl introvert, jemuž nejvíce odpovídala kontemplativní lyrika. Proto v jeho tvorbě převažují komorní a vokální skladby: klavírní a houslové sonáty, klavírní trio, tři smyčcové kvartety, klavírní kvartet, písně Zpovědník duší, Luna a slunce, sbory Tiché chvíle, Naše pole. Komorní charakter mají též Sinfonia brevis - mírová pro smyčcový orchestr a Komorní symfonie op. 53. Výjimečné postavení zaujímá rozsáhlé oratorium Lotr na pravici pro altové sólo, recitátora, smíšený sbor a symfonický orchestr na text Jaroslava Durycha, které vzniklo v padesátých letech bez jakékoliv naděje na provedení, jehož se mu dodnes nedostalo. Z celého díla byla v roce 1982 nahrána v rozhlase pouze předehra pod názvem Overtura seria a v roce 1999 zazněl na festivalu Forfest průřez kantátou sestavený ze sólových zpěvů a recitace s klavírním průvodem, který uved skladatelův syn Pavel Blatný. Jedinečné místo zastává Josef Blatný mezi skladateli velmi úspěšných instruktivních skladeb pro klavír i jiné nástroje, které patří k tomu nejlepšímu, co bylo u nás v tomto oboru napsáno.

 

Dílo


I. Dílo hudební

 

Klavírní


Čtyři skladby op. 4 (1921, Brno 1922, O.Pazdírek);
Suita op. 9 (prov. Brno 14. 4. 1956); Etudy op. 33 (1951);
Preludium fuga a toccata op. 43 (1956);
Sonáta op. 51 (1960);
Sonatina op. 56 (1962);
Díkuvzdání op. 61 (1965). Instruktivní skladby pro klavír: První etudy op. 23 (Praha 1947, Vyšehrad);
Radostné chvíle op. 40 (1955);
Sonatinky op. 41 (1955, Praha 1961, SHV).

 

Varhanní


Tři pastorální preludia (1916, 1918, 1928, Brno 1928, O. Pokoj);
Sonáta op.11 (1938);
Variace na vánoční píseň op.15 (1942, Praha 1956 ve sbírce Česká varhanní tvorba II);
Te Deum a Alleluja op. 16 (1942);
Snadná preludia op. 20 ( 1944, Praha 1947, Vyšehrad);
Preludium a fuga op. 22 (1943–44);
Preludio festivo e Fuga op. 36 (1954);
Toccata a Scherzo op. 38 (1955);
Pět preludií op. 63 (1965);
Sonata demolice op. 66 (1965).

 

Komorní


Sonáta pro housle a klavír č. 1 op. 6 (1926), č.2 op. 47 (1957), č.3 op. 70 (1968);
Malá suita pro housle a klavír op. 42 (1955);
Píseň a Rondo pro klarinet a klavír op. 17 (1942);
Introdukce, píseň heroická a pochod pro trubku a klavír op. 21 (1944);
Čtyři miniatury pro basklarinet a klavír op. 65 (1965);
Sonáta pro flétnu a klavír op. 69 (1967);
Klavírní trio op. 32 (150);
Preludium, Romance a Scherzo pro 2 housle a klavír op. 39 (1955);
Trio op. 59 (1963); Smyčcový kvartet č.1 op. 7 (1928), č. 2 op. 34 (1954), č.3 op. 54 (1962); Klavírní kvartet op. 71 (1968);
Suita pro 2 flétny, klarinet a fagot op. 26 (1947).

Orchestrální


Sinfonia brevis – mírová, pro smyčcový orchestr op. 45 (1957);
Komorní symfonie op. 53 (1961).

 

Vokální


Zpovědník duší, písně s průvodem klavíru op.8 (Viktor Dyk, 1931, Brno 1932, O. Pokoj);
Luna a slunce, písně s průvodem klavíru op. 19 (Jan Opolský, Bohuslav Reynek, František Kašpar, 1943);
Jaro, písně s průvodem klavíru op. 44 (Renata Pandulová, 1956).

 

Sbory ženské


Smyčec, balada o 6 dílech op. 5 (Charles Gros, Bohuslav Reynek, prov. VSMU, Brno 27. 9. 1924);
Tiché chvíle op. 12, (s doprovodem klavíru, Antonín Sova, Bohuslav Reynek, 1940);
Večerní píseň v háji (s varhanami, Václav Kosmák, Brno 1920, Občanská tiskárna);
Koleda (František Odvalil, Brno 1920, B. Svoboda).

 

Sbory mužské


Buďte písní slaveni op. 28, č. 1 (Josef Kalus, 1942);
Návrat z polí op. 28 č.2 (týž, 1949).

 

Sbory smíšené


Píseň osvobození (Dalibor Chalupa, Brno 1922, O.Pazdírek);
Naše pole op. 14 (Antonín Sova, čestná odměna pražského Hlaholu 1947);
Otče náš op. 31, č. 2 (s varhanami, 1950);
2 mše (op. 10, 1935 a op. 29, 1948);
přes 100 motet a další chrámové skladby;
melodram Kyjov (Petr Bezruč, 1928).
Kantáta La saletta op. 30 (s klavírem nebo varhanami a harfou, Antonín Stříž, 1949).
Oratorium Lotr na pravici pro alt sólo, recitátora, smíšený sbor a orchestr (Jaroslav Durych, 1953).

 

Josef Blatný: Instruktivní skladbičky pro klavír

Josef Blatný - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku