Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Jindřich Feld (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Jindřich Feld (19. února 1925, Praha – 8. července 2007, tamtéž) byl český hudební skladatel.

 

Život

 

Pocházel z hudební rodiny. Otec byl profesorem houslí na Pražské konzervatoři a matka byla také houslistkou.

 

Nejprve studoval hru na housle a violu u svého otce. Na Pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění v Praze vystudoval skladbu. Studia dokončil v roce 1952. V témže roce získal i doktorát filozofie na pražské Karlově univerzitě v oboru hudební vědy, estetiky a filozofie. Po úspěších na několika mezinárodních festivalech si jeho skladby získaly mezinárodní pozornost a Feld dostával i četné objednávky ze zahraničí.

 

Feldova skladatelská činnost může být rozdělena do tří období. V prvním se vyrovnával s tradicí evropské a především české hudby. Sem patří již jeho absolventská práce: Koncert pro orchestr a zejména jedna z jeho nejznámějších skladeb Koncert pro flétnu a orchestr (1954), který uvedl na koncertní podia světový flétnista Jean-Pierre Rampal. Totéž platí i o Koncertu pro violoncello a orchestr (1958) a dětské opeře Pošťácká pohádka.

 

Ve druhém období, zahrnujícím šedesátá léta, se zabýval soudobými kompozičními technikami (dodekafonií, serielní technikou, aleatorikou atd.) což přispělo k výraznějšímu stylovému vyhranění jeho tvorby. Toto období charakterizují skladby jako 4. smyčcový kvartet (státní cena 1968), 1. symfonie (1967), Suita pro smyčcový komorní orchestr (uvedená v Hanoveru také jako abstraktní balet) či Tři fresky pro orchestr. Nejvýznamnější skladbou tohoto období je patrně Dramatická fantasie pro symfonický orchestr "Srpnové dny", vytvořená na přelomu let 1968-1969 jako protest proti Invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

 

Třetí období, obsahující tvorbu z let sedmdesátých a osmdesátých, je obdobím syntézy dosavadních podnětů. Kromě řady nástrojových koncertů a komorních skladeb je nejzávažnějším a nejrozsáhlejším dílem jeho kantáta-oratorium Kosmova kronika česká na středověký latinský text.

 

Mezinárodní ohlas jeho skladeb vyústil i v rozsáhlou činnost pedagogickou. V letech 1968–1969 působil jako hostující profesor kompozice v AustrálieAustrálii na universitě v Adelaide. V letech 1972–1986 byl profesorem skladby na Pražské konzervatoři. Jako host přednášel na několika amerických univerzitách, v Dánsku, Norsku, Německé spolkové republice, Francii, Anglii a v Japonsku. Po roce 1989 působil jako funkcionář v různých výborech a organizacích. V létech 1990-1992 byl šéfredaktorem hudebního vysílání Československého rozhlasu.

 

Jindřich Feld obdržel za své skladby řadu cen v různých skladatelských soutěžích v Československu i v zahraničí. Jeho dílo bylo vydáno na mnoha CD předních světových firem.


Dílo

 

Dílo Jindřicha Felda zahrnuje převážně instrumentální hudbu a to jak orchestrální tak i komorní. Jediným scénickým dílem je dětská opera Pošťácká pohádka na námět Karla Čapka. Je rovněž autorem řady instruktivních skladeb pro různé nástroje.


Orchestrální skladby

 

* Divertimento pro smyčcový orchestr (1950)
* Furiant pro symfonický orchestr (1950)
* Koncert pro orchestr (1951)
* Veseloherní předehra (1953)
* Koncert in C pro komorní orchestr (1957)
* Dramatická předehra "Květen 1945" (1960)
* Suita pro smyčcový komorní orchestr (1961)
* Duryňská předehra pro symfonický orchestr (1961)
* Tři fresky pro symfonický orchestr (1963)
* Serenata giocosa per orchestra da camera
* 1. symfonie pro symfonický orchestr (1967)
* Dramatická fantasie "Srpnové dny" pro symfonický orchestr (1969)
* Komorní symfonieta pro smyčce (1971)
* Partita piccola pro akordeonový orchestr (1976)
* Evokace pro akordeonový orchestr a bicí nástroje (1978)
* Serenáda pro smyčcový komorní orchestr (1979)
* 2. symfonie pro symfonický orchestr (1983)
* Pohádky H. Ch. Andersena pro akordeonový orchestr (1984)
* Freska pro symfonický dechový orchestr (1985)
* Cosmae Chronica Boemorum, oratorium-kantáta pro sóla, smíšený sbor a symfonický orchestr (1988)
* Veselá předehra pro symfonický dechový orchestr (1996)
* Divertimento pro dechový orchestr (1997)
* 3. symfonie "Fin de siecle" pro symfonický orchestr (1998)
* Slavnostní americká fantazie pro symfonický orchestr, dechový orchestr, smíšený sbor a saxofon sólo (1999)
* Kasace pro smyčcový komorní orchestr (2000)
* Koncertantní hudba pro flétnový orchestr (2000)
* Sinfonietta pro symfonický orchestr "Pour les temps d'harmonie" (2001)

 

Koncertantní skladby

 

* Koncert pro flétnu a orchestr (1954)
* Rapsodie pro housle a orchestr (1956)
* Koncert pro violoncello a orchestr (1958)
* Koncert pro fagot a orchestr (1959)
* Koncertantní hudba pro hoboj, fagot a orchestr (1964)
* Sonáta pro flétnu a smyčcový orchestr (1965)
* Koncertantní skladba pro lesní roh a orchestr (1966), Leduc 6'
* Koncert pro hoboj a orchestr (1970)
* Koncertantní suita pro basklarinet, klavír, smyčce a bicí (1972)
* Koncert pro klavír a orchestr (1973)
* Koncert pro trombón a orchestr (1975)
* Koncert pro akordeon a orchestr (1975)
* Koncert pro housle a orchestr (1977)
* Koncertantní fantasie pro flétnu, smyčce a bicí (1980)
* Koncert pro saxofon a orchestr (1980, revize 1984)
* Koncert pro harfu a orchestr (1982)
* Koncertino pro flétnu, klavír a orchestr (1991)
* Dvě skladby pro violoncello a orchestr (Elegie a Burleska)
* Koncertino pro violoncello a smyčcový komorní orchestr (1999)
* Americké koncertino pro sopránový saxofon a komorní orchestr (2002)
* Koncertantní hudba pro flétnu, violu, harfu a smyčce (2005)

 

Skladby pro sólový nástroj a nástroj s klavírem

 

* Suita pro klarinet a klavír (1949)
* Čtyři kusy pro flétnu (1954)
* Dvě skladby pro violoncello a klavír (Elegie a Burleska)
* Sonáta pro violu a klavír (1955)
* Rapsodie pro housle a klavír (1956)
* Sonáta pro flétnu a klavír (1957)
* Preludium a toccata pro klavír (1959)
* Preludium a toccata pro dva klavíry (1960)
* Rapsodie pro varhany (1963)
* Suita pro akordeon (1965)
* Koncertní skladba pro lesní roh a klavír (1965)
* Čyři intermezza pro akordeon (1967)
* Sonatina pro fagot a klavír (1969)
* Sonatina pro klarinet a klavír (1970)
* Koncetantní suita pro basklarinet a klavír (a bicí nástroje ad libitum) (1971)
* Sonáta pro klavír (1972)
* Sonáta pro violoncello a klavír (1972)
* Kontrasty pro flétnu (1973)
* Sonáta pro kytaru (1974)
* Koncertantní skladba pro akordeon (1974)
* Rapsodická suita pro klarinet (1976)
* Toccata a passacaglia pro harfu (1976)
* Elegie pro sopránový saxofon (nebo hoboj) a klavír (1981)
* Sonáta pro hoboj (nebo sopránový saxofon) a klavír (1982)
* Preludium a fuga pro akordeon (1982)
* Koncertantní hudba pro violu a klavír (1983)
* Sonáta pro housle a klavír (1985)
* Sonatina pro lesní roh a klavír (1989)
* Sonáta pro altový saxofon a klavír (1989-90)
* Partita concertante pro violoncello (1990)
* Introduzione, toccata e fuga pro flétnu (1991)
* Rapsodická suita pro altový saxofon (1992)
* Sonatine américaine pro flétnu a klavír (1995)
* Musica capricciosa pro altový saxofon a klavír (1998)
* Fantasia concertante sul tema della Serenata di Ricardo Drigo per ocarina (2001)
* Erinnerung an Mozart für Zauberflöte solo (2001)
* Fantasia - Variazioni su un tema di Leonardo de Lorenzo per flauto solo (2002)

 

Komorní soubory

 

* 1. smyčcový kvartet (1949)
* 1. dechový kvintet (1949)
* 2. smyčcový kvartet (1952)
* Sonatina pro dvoje housle (1953)
* Komorní suita pro nonet (1960)
* Trio pro housle, violu a violoncello (1961)
* Duo pro flétnu a fagot nebo basklarinet (1962)
* 3. smyčcový kvartet (1962)
* Trio pro flétnu, housle a violoncello (1963)
* Capriccia pro dechový kvartet a kytaru (1964)
* 4. smyčcový kvartet (1965)
* Miniatury pro housle, kytaru a akordeon (1968)
* 2. dechový kvintet (1968)
* Kvintet pro žesťové nástroje (1970)
* Duo pro dva akordeony (1970)
* Smyčcový kvintet (se 2 violami) (1972)
* Trio pro housle (nebo flétnu), violoncello a klavír (1972)
* Pět slohových studií pro smyčcový kvartet, flétnu a harfu (1974)
* Koncertantní suita pro bicí nástroje (6 hráčů) (1976)
* Malé divertimento pro 4 lesní rohy (1976)
* Partita canonica pro 3 trubky a 3 trombóny (1977)
* Epigramy pro pikolu, tubu a harfu (1977)
* Serenáda pro 4 housle (1978)
* 5. smyčcový kvartet (1979)
* Hudba pro 2 akordeony (1979)
* Kasace pro 9 fléten (1980)
* Koncertantní duo pro 2 flétny (1981)
* Saxofonový kvartet (1981)
* Introdukce a Allegro pro akordeon a bicí (1983)
* Kvartetino pro zobcové flétny (1985)
* Laus cantus pro soprán a smyčcový kvartet (1985)
* Sonatina pro flétnu a harfu (1986)
* Concerto da camera pro dvě smyčcová kvarteta (1987)
* Trio pro hoboj, klarinet a fagot (1987)
* Duo pro housle a violoncello (nebo violu) (1989)
* Koncert pro saxofon, dva klavíry a bicí (1992)
* Kasace pro osm lesních rohů (1993)
* 6. smyčcový kvartet (1993)
* Trio giocoso pro klarinet (nebo altový saxofon), fagot a klavír (1994)
* Quintetto capriccioso pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu (1995)
* Divertimento pro flétnu a kytaru (1996)
* Kvintet pro saxofon (nebo klarinet) a smyčcový kvartet (1999)
* Flautarchia – Hudba pro flétnu a smyčcový kvartet (2000)
* Nokturno pro flétnu, housle, violu a violoncello (2002)

 

Vokální skladby

 

* Vojna. Cyklus mužských sborů na slova Fráni Šrámka (1954)
* Devět písniček dětem na slova Františka Halase a Josefa Kainara pro zpěv s klavírem (1958, 1964)
* Sbory o zvířátkách na slova Františka Hrubína, pro dětský sbor a klavír (1965)
* Tři invence pro smíšený sbor (1966)
* Přišlo jaro do vsi. Cyklus písniček pro děti na lidové texty s doprovodem klavíru (1973)
* Posměšky na jména, pro dívčí sbor a malý instrumentální soubor nebo klavír, na slova české lidové poesie (1973)
* Malé polyfonie na lidové texty a nápěvy pro dětský sbor a klavír (1974)
* Popěvky na 12 měsíců. Cyklus pro dětský sbor se sóly, s doprovodem klavíru, flétny a 2 trubek nebo orchestru na slova Václava Čtvrtka (1977)
* Gloria cantus. Smíšený sbor sbor a capella na latinská slova (1984)
* Posměšky na jména. Smíšený sbor a capella na české lidové texty (1985)
* Bajky pro dětský sbor, klavír a zobcovou flétnu na slova Vladimíra Šefla (1986)
* Čínské lidové písně pro soprán a smyčcový kvartet na čínská slova (1987)
* Zoologická zahrada. Epigramy pro dětský sbor a klavír na slova Vladimíra Šefla (1987)
* Rozverné pohádky pro dětský sbor (nebo sólo), klavír, kontrabas a bicí na slova Václava Fischera (1990)
* Dvě ukolébavky pro dětský sbor, zobcovou flétnu a klavír na slova Václava Fischera (2003)

 

Filmová hudba

 

* Bruncvík a lev (1980)
* Poselstvo krále Jíříka (1963)
 

Jindřich Feld starší (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Jindřich Feld (23. května 1883, Praha – 5. října 1953, Řevnicích) byl český houslista, hudební pedagog a skladatel.

 

Život

 

Vystudoval Pražskou konzervatoř u Štěpána Suchého a Otakara Ševčíka v roce 1903. Po absolutoriu se stal učitelem hudby u hraběte Zichyho v Košicích. Proslul jako houslový virtuóz. V letech 1906–1908 byl koncertním mistrem a dirigentem ve Zhořelci, učil na zemské hudební škole v Klagenfurtu a v Záhřebu. V Záhřebu působil i jako koncertní mistr orchestru záhřebské opery.

 

V roce 1910 se stal profesorem pražské konzervatoře. Po Karlu Hoffmannovi byl v roce 1937 jmenován profesorem mistrovské školy. Pod jeho vedením studovali budoucí vynikající hudebníci, jako např. Jaroslav Štěpánek, Ivan Kawaciuk, Rafael Kubelík, Jiří Novák a Nora Grumlíková.

 

Jeho skladatelské dílo není rozsáhlé a omezuje se vesměs na pedagogickou a instruktivní literaturu.


Dílo

 

* 2 partity pro zobcové flétny (nebo flétny příčné či hoboje)
* Due composizioni per violoncello e piano
* Elegie a burleska pro violoncello a klavír
* Koncert in C pro komorní orchestr
* Skladby pro 2 housle (3 svazky)
* 50 lidových písní a koled pro 2 housle ve snadném slohu

 

Jindřich Feld - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Jindřich Feld: Koncert pro flétnu a smyčcový orchestr, klavír, harfu a bicí noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Trio pro housle (flétnu), violoncello a klavír noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Sonatina pro dvoje housle noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Vánoční koledy pro dvoje housle noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Tři skladby noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Dvě partity pro zobcové flétny noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Dramatická fantazie pro symfonický orchestr noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Trio pro flétnu, housle a violoncello noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Koncert pro violoncello a orchestr noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Trio pro housle, violu a violoncello noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Dvě skladby pro violoncello a klavír noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Koncert pro harfu a orchestr noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Trio pro hoboj, klarinet a fagot noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Malé divertimento pro 4 lesní rohy noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Koncert pro violoncello a orchestr noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Sonatina pro lesní roh a klavír noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Sonáta pro kytaru noty akordy tab text,
Jindřich Feld: 50 lidových písní a koled pro dvoje housle noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Deset skladeb pro dvě kytary noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Sonáta noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Serenáda pro čtvery housle noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Sonáta pro klavír noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Smyčcový kvartet č. 6 noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Koncertantní hudba pro violu a klavír noty akordy tab text,
Jindřich Feld: II. symfonie noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Koncert pro housle a orchestr noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Komorní symfonieta pro smyčce noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Sonáta pro housle a klavír noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Smyčcový kvintet noty akordy tab text,
Jindřich Feld: Koncert pro violu a orchestr noty akordy tab text,