Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Klavír (1)

Sborový zpěv (1)

Jan Hanuš


Jan Hanuš (skladatel) (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Jan Hanuš (2. května 1915 v Praze - 30. července 2004 Praha) byl český hudební skladatel.

 

Život

 

Narodil se 2. května 1915 v Praze. Absolvoval v Praze obchodní akademii a soukromě studoval skladbu u Otakara Jeremiáše a na pražské konzervatoři dirigování u Pavla Dědečka. Pracoval v nakladatelství svého dědy Františka Augustina Urbánka.

 

Svou první skladbu napsal v roce 1936. Ve svých kompozicích navázal na českou hudební tradici Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Jeho tvorbu charakterizuje bohatá melodika s výrazně českým přízvukem a velkorysá architektonika. S odporem proti německé okupaci mají jeho skladby ze čtyřicátých let dramatický náboj a jeremiášovsky hutný zvuk (opera Plameny). Podobný výraz mají díla z doby po roce 1960, kdy použil nové kompoziční techniky (opera Pochodeň Prométheova).

 

V sedmdesátých a osmdesátých letech pracoval ve znamení syntézy tradičního s novými prvky. Svůj celoživotní tvůrčí zájem o duchovní hudbu vyvrcholil v Rekviem (1991-1995). Složil osm mší, kantáty a oratoria, velikonoční oratorium Ecce homo a Triptych ke cti sv. Anežky české Matky chudých, pět oper, tři balety, sedm symfonií, koncerty pro sólové nástroje a instrumentální miniatury i písničky pro děti a školní sbory.

 

Byl členem výboru Přítomnosti, Společnosti Zdeňka Fibicha, J. B. Foerstra a Otakara Ostrčila. Byl redaktorem Národního vydavatelství Orbis a do roku 1955 hlavním redaktorem hudebního odboru Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění odpovědný za sbírky Musicae Antiquae Bohemiacae. Spoluzaložil hudební nakladatelství Panton, byl aktivním členem Svazu československých skladatelů. Byl předsedou České společnosti pro hudební vědu, člen řídícího výboru ISME (Mezinárodní společnost pro hudební vědu) a předseda jeho české sekce, místopředseda České hudební společnosti a Unie českých pěveckých sborů, člen festivalového výboru Pražského jara. Jako redaktor se podílel na vydání sebraných prací Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha a spolupracoval na kritickém vydání děl Leoše Janáčka.

 

Byl oceněn řadou státních uznání v době komunistického režimu, ale všechna tato vyznamenání v roce 1989 vrátil. V roce 1999 Václav Havel věnoval Janu Hanušovi za vynikající umělecké výsledky medaili Za zásluhy. Obdržel Cenu Bedřicha Smetany (1999) a v roce 2000 Hanuš převzal čestné občanství města Jirkova. V roce 2004 se v rámci festivalu Jílovské zpívání stal čestným občanem města Jílové u Prahy, které je neodmyslitelně spjato s jeho životem. Během procesu se Slánským statečně a veřejně obhajoval i před Státní bezpečností svého přítele Rudolfa Margolia.


Dílo


Opery

 

* Plameny, op. 14, 1941-44
* Sluha dvou pánů, op. 42, 1958
* Pochodeň Prométhova, op. 54, 1961-63
* Pohádka jedné noci, op. 62, 1965-68
* Spor o bohyni, op. 105, 1983-84

 

Symfonie

 

* I. Symfonie E dur, Dolorosa, op. 12, 1941-42
* II. Symfonie G dur, Píseň bratra slunce, op. 26, 1951
* III. Symfonie d moll, Pravda světa, op. 38, 1956-57, na paměť Rudolfa Margolia
* IV. Symfonie, Píseň o Bernadetě, op. 49, 1960
* V. Symfonie, Horská řeč, op. 58, 1964-65
* VI. Symfonie, Noc bez luny, op. 92, 1978
* VII. Symfonie, Klíče Království, op. 116, 1989-90

 

Choreografické meditace

 

* Labyrint, op. 98, 1980-82

 

Balety a taneční drama

 

* Sůl nad zlato, op. 28, 1952-53
* Othello, op. 36, 1955-56

 

Kantáty, mše a pašije

 

* Země mluví, op. 8, 1940,1957, 1987, na paměť studentů povražděných v listopadu 1939
* Missa I, Pentocosta in Des a Pange lingua, op. 13, 1941–44
* Zpěv naděje, op. 21, 1945–48
* Povídám, povídám pohádku, op. 43, 1958
* Missa IV et Tantum ergo (in honorem d'Immaculatae), op. 44, 1959
* Missa V (Ut omnes unum sint), op. 60, 1966
* VI. Mše, chorální ordinarium a Otče náš, op. 77/I, 1972–73
* Pašije podle Matouše, op. 65/VII, 1977–78
* Pašije podle Jana, op. 65/VII, 1982
* VII. Mše – Hlaholská, op. 106, 1985
* Requiem (Missa VIII – Pro defunctis), op. 121, 1991–95

 

Oratoria

 

* Missa II, Pastoralis in G a Pange lingua, op. 25, 1950, revize 1983
* Missa III, Paschalis in D („Mors et vita“), Pange lingua, Regina coeli, Terra tremuit, Haec dies, op. 33, 1954
* Ecce Homo (Svědectví z konce času), op. 97, 1977–80
* Matka chudých, op. 113, 1987

 

Jan Hanuš (skladatel) (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Jan Hanuš (2. května 1915 v Praze - 30. července 2004 Praha) byl český hudební skladatel.

 

Život

 

Narodil se 2. května 1915 v Praze. Absolvoval v Praze obchodní akademii a soukromě studoval skladbu u Otakara Jeremiáše a na pražské konzervatoři dirigování u Pavla Dědečka. Pracoval v nakladatelství svého dědy Františka Augustina Urbánka.

 

Svou první skladbu napsal v roce 1936. Ve svých kompozicích navázal na českou hudební tradici Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Jeho tvorbu charakterizuje bohatá melodika s výrazně českým přízvukem a velkorysá architektonika. S odporem proti německé okupaci mají jeho skladby ze čtyřicátých let dramatický náboj a jeremiášovsky hutný zvuk (opera Plameny). Podobný výraz mají díla z doby po roce 1960, kdy použil nové kompoziční techniky (opera Pochodeň Prométheova).

 

V sedmdesátých a osmdesátých letech pracoval ve znamení syntézy tradičního s novými prvky. Svůj celoživotní tvůrčí zájem o duchovní hudbu vyvrcholil v Rekviem (1991-1995). Složil osm mší, kantáty a oratoria, velikonoční oratorium Ecce homo a Triptych ke cti sv. Anežky české Matky chudých, pět oper, tři balety, sedm symfonií, koncerty pro sólové nástroje a instrumentální miniatury i písničky pro děti a školní sbory.

 

Byl členem výboru Přítomnosti, Společnosti Zdeňka Fibicha, J. B. Foerstra a Otakara Ostrčila. Byl redaktorem Národního vydavatelství Orbis a do roku 1955 hlavním redaktorem hudebního odboru Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění odpovědný za sbírky Musicae Antiquae Bohemiacae. Spoluzaložil hudební nakladatelství Panton, byl aktivním členem Svazu československých skladatelů. Byl předsedou České společnosti pro hudební vědu, člen řídícího výboru ISME (Mezinárodní společnost pro hudební vědu) a předseda jeho české sekce, místopředseda České hudební společnosti a Unie českých pěveckých sborů, člen festivalového výboru Pražského jara. Jako redaktor se podílel na vydání sebraných prací Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha a spolupracoval na kritickém vydání děl Leoše Janáčka.

 

Byl oceněn řadou státních uznání v době komunistického režimu, ale všechna tato vyznamenání v roce 1989 vrátil. V roce 1999 Václav Havel věnoval Janu Hanušovi za vynikající umělecké výsledky medaili Za zásluhy. Obdržel Cenu Bedřicha Smetany (1999) a v roce 2000 Hanuš převzal čestné občanství města Jirkova. V roce 2004 se v rámci festivalu Jílovské zpívání stal čestným občanem města Jílové u Prahy, které je neodmyslitelně spjato s jeho životem. Během procesu se Slánským statečně a veřejně obhajoval i před Státní bezpečností svého přítele Rudolfa Margolia.


Dílo


Opery

 

* Plameny, op. 14, 1941-44
* Sluha dvou pánů, op. 42, 1958
* Pochodeň Prométhova, op. 54, 1961-63
* Pohádka jedné noci, op. 62, 1965-68
* Spor o bohyni, op. 105, 1983-84

 

Symfonie

 

* I. Symfonie E dur, Dolorosa, op. 12, 1941-42
* II. Symfonie G dur, Píseň bratra slunce, op. 26, 1951
* III. Symfonie d moll, Pravda světa, op. 38, 1956-57, na paměť Rudolfa Margolia
* IV. Symfonie, Píseň o Bernadetě, op. 49, 1960
* V. Symfonie, Horská řeč, op. 58, 1964-65
* VI. Symfonie, Noc bez luny, op. 92, 1978
* VII. Symfonie, Klíče Království, op. 116, 1989-90

 

Choreografické meditace

 

* Labyrint, op. 98, 1980-82

 

Balety a taneční drama

 

* Sůl nad zlato, op. 28, 1952-53
* Othello, op. 36, 1955-56

 

Kantáty, mše a pašije

 

* Země mluví, op. 8, 1940,1957, 1987, na paměť studentů povražděných v listopadu 1939
* Missa I, Pentocosta in Des a Pange lingua, op. 13, 1941–44
* Zpěv naděje, op. 21, 1945–48
* Povídám, povídám pohádku, op. 43, 1958
* Missa IV et Tantum ergo (in honorem d'Immaculatae), op. 44, 1959
* Missa V (Ut omnes unum sint), op. 60, 1966
* VI. Mše, chorální ordinarium a Otče náš, op. 77/I, 1972–73
* Pašije podle Matouše, op. 65/VII, 1977–78
* Pašije podle Jana, op. 65/VII, 1982
* VII. Mše – Hlaholská, op. 106, 1985
* Requiem (Missa VIII – Pro defunctis), op. 121, 1991–95

 

Oratoria

 

* Missa II, Pastoralis in G a Pange lingua, op. 25, 1950, revize 1983
* Missa III, Paschalis in D („Mors et vita“), Pange lingua, Regina coeli, Terra tremuit, Haec dies, op. 33, 1954
* Ecce Homo (Svědectví z konce času), op. 97, 1977–80
* Matka chudých, op. 113, 1987

 

Jan Hanuš - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Jan Hanuš: Fresky op. 51 noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Vteřiny v přírodě op. 18 (snadné klavírní maličkosti) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Chuť žít (Variační fantazie pro sólové housle op. 127) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: III. symfonie op.38 noty akordy tab text,
Jan Hanuš: V. symfonie pro orchestr noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Dvojkoncert pro hoboj (flétnu), harfu a orchestr noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Othello. II. suita z baletu noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Othello. I.suita z baletu noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Polní kvítí. Lidové písně, tance a koledy pro klavír na čtyři ruce noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Toč se větrníku ! noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Pražská nokturna pro komorní orchestr noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Malé nálady pro dvoje housle noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Dvojkoncert pro hoboj (flétnu), harfu a malý orchestr noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Partita pastorale op. 83 noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Deštník z Piccadilly op. 103 (tři zpěvy pro mužský hluboký hlas a orchestr) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Hudba věže op. 88 (Pocta Bohuslavu Martinů) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Měsíce op. 72/1 (písničky pro školní dětské sbory s doprovodem klavíru na básně Václava Fischera) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: IV. symfonie pro velký orchestr op. 49 noty akordy tab text,
Jan Hanuš: O deseti bratrech op. 32 (snadná cvičení a etudy pro mladé prsty) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Suita podle Mánesových obrazů op. 22 noty akordy tab text,

 

Jan Hanuš - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Jan Hanuš: Fresky op. 51 noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Vteřiny v přírodě op. 18 (snadné klavírní maličkosti) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Chuť žít (Variační fantazie pro sólové housle op. 127) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: III. symfonie op.38 noty akordy tab text,
Jan Hanuš: V. symfonie pro orchestr noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Dvojkoncert pro hoboj (flétnu), harfu a orchestr noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Othello. II. suita z baletu noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Othello. I.suita z baletu noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Polní kvítí. Lidové písně, tance a koledy pro klavír na čtyři ruce noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Toč se větrníku ! noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Pražská nokturna pro komorní orchestr noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Malé nálady pro dvoje housle noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Dvojkoncert pro hoboj (flétnu), harfu a malý orchestr noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Partita pastorale op. 83 noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Deštník z Piccadilly op. 103 (tři zpěvy pro mužský hluboký hlas a orchestr) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Hudba věže op. 88 (Pocta Bohuslavu Martinů) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Měsíce op. 72/1 (písničky pro školní dětské sbory s doprovodem klavíru na básně Václava Fischera) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: IV. symfonie pro velký orchestr op. 49 noty akordy tab text,
Jan Hanuš: O deseti bratrech op. 32 (snadná cvičení a etudy pro mladé prsty) noty akordy tab text,
Jan Hanuš: Suita podle Mánesových obrazů op. 22 noty akordy tab text,