Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Bohuslav Martinů (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)
 

Bohuslav Martinů (8. prosince 1890 Polička – 28. srpna 1959 Liestal, Švýcarsko) byl světově proslulý český[1] hudební skladatel hudební moderny 20. století. Jeho umělecký vývoj prošel od impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu.

 

Život a dílo
 

Pocházel z rodiny poličského obuvníka a pověžného, narodil se ve věžní místnosti zdejšího chrámu svatého Jakuba. Na pražské konzervatoři, kterou navštěvoval v letech 1906–10, prošel několika odděleními – studoval hru na housle, klavír a varhany. V letech 1920–23 působil jako houslista v České filharmonii. Nadále ale skladbu studoval soukromě; ovlivněn českou hudební tradicí, impresionismem Claude Debussyho a literární dekadencí. Teprve když měl za sebou první závažné kompozice, stal se v letech 1922–23 žákem Josefa Suka. Od roku 1923 žil trvale mimo vlast.

 

Pokračoval ve studiu v Paříži u skladatele Alberta Roussela (1869–1937), protože obdivoval francouzské umění, především jeho řád, čistotu, rovnováhu a vytříbený vkus. Kosmopolitní Paříž se však po roce 1920 změnila. Impresionismus již dávno nevládl hudební scéně, tentokrát to byla hudba Pařížské šestky, jazz a především Stravinskij, který mu ukázal, jak mohou být do hudebního umění přesvědčivě zpracovány folklórní motivy. To jej přivedlo ke komponování skladeb inspirovaných lidovou hudbou, počínaje pantomimickým baletem Špalíček. Stejně tak jako Stravinskij i on záhy a s úspěchem koketoval s jazzem, například v Jazzové suitě a baletu Kuchyňská revue, nebo v opeře Tři přání. V důsledku hospodářské krize třicátých let obrátil svou pozornost ke komorní hudbě. Nejvýrazněji jej ovlivnil novoklasicismus s hudební formou concerta grossa, pocházející ze 17. století. Ta se mu stala základem pro řadu nových děl. V předvečer podepsání Mnichovské dohody, která jej trvale oddělila od rodné země, zkomponoval i přes velké pracovní vytížení Polní mši na texty Jiřího Muchy a žalmů. Odkryl v ní své hluboké emoce a bolest i přes zdánlivě nezaujatý postoj k politické situaci. Výmluvné je věnování Československým dobrovolníkům na francouzské frontě.

 

Jeho klíčovým dílem třicátých let se stala „opera snů“ Julietta. V tomto díle opouští svůj geometrický novoklasicistní styl, aby prozkoumal iracionální svět představ s jeho na fantazii založenou „snovou logikou“. V hudbě, která je spojena se stále unikající krásnou Juliettou, použil harmonický postup moravské modulace, později nazývaný v martinůovské literatuře jako „Juliettin spoj“. Tento spoj byl použit např. i v závěrečné části Tarase Bulby Leoše Janáčka a je velkým momentem jeho pozdních skladeb jako „ideé fixe“. Spoj se ve skladbách nevyskytuje příliš často, ale svou nápadností na sebe strhává pozornost. Ve Spojených státech pak usiloval o nový lyrismus, který nebyl v tehdejší soudobé hudbě nijak rozšířen. V období čtyřicátých let nabýval fantazijní prvek v jeho tvorbě stále větší důležitosti. Symfonie z válečného období komponované pro americké orchestry jsou pozoruhodné svou spontánností, logickým uspořádáním celku, rytmickou svěžestí a silně synkopovanou melodií. Vzácnou harmonickou čistotu a především nedefinovatelnou „českou aurou“ připomíná pozdní tvorbu Antonína Dvořáka.
 

V padesátých letech získal dostatečnou odvahu a našel i technické prostředky, které mu umožnily vytvářet díla plná fantazie a nespoutaného výrazu i při zachování smyslu pro formu. Tento umělecký přístup obohatil jeho pozdní velké kompozice jako jsou Symfonické fantazie (Symfonie č. 6) a průzračné dílo Fresky Pierra della Francesca, v nichž kultivovaná neoimpresionistická struktura předchází principy aleatoriky a navozuje nekonečný svět imaginace. Souběžně s těmito díly komponoval řadu skladeb s lidovými náměty, tzv. „pozdravy domů„, které ilustrují jednoduchost a neobyčejnou čistotu výrazu. V posledních letech svého života se bez přehnané a závažné sentimentality začínal znovu obracet k základním otázkám lidské existence. Tato tendence je zřejmá v Řeckých Pašijích a v „Eposu o Gilgamešovi“ a především v instrumentálních skladbách jako jsou „Paraboly“ a Koncert č. 4 pro klavír „Inkantace“. V pozdním období vyslovil myšlenku, která pro posluchače 21. století stále více nabývá na významu:

 

Umělec se stále ptá po smyslu života, svého vlastního i lidstva, hledá pravdu. Systém neurčitosti otevírá naše každodenní životy. Tlak mechanizace a uniformity je pro člověka impulsem k tomu, aby protestoval a umělec má jen jednu možnost, jak tento protest vyjádřit a tím je jeho hudba.

 

Zemřel 28. srpna 1959 ve švýcarském Liestalu a byl pohřben, podle vlastního přání, na Sacherově pozemku na Schönenbergu. V roce 1979 byly jeho pozůstatky převezeny do rodné Poličky, kde byl pohřben vedle své ženy Charlotty, zemřelé v předcházejícím roce. V rodném městě je také zbudován jeho památník a muzeum.[2]

 

Se svojí ženou se seznámil v cirkuse. Po představení za ní zašel a beze slova jí strčil do ruky papírek se svojí adresou. Jeho žena v knížce Můj život s Bohuslavem Martinů napsala že to byl jeho „nejodvážnější čin jaký kdy udělal“.


Nejvýznamnější skladby
 

* 1. smyčcový kvartet, 1920–21
* Loutky I–III, 1912–24
* Half-Time, 1924
* 2. smyčcový kvartet, 1925
* Kuchyňská revue, jazzový balet o 1 dějství, 1927, baletní libreto Jarmila Kröschlová, verše J. L. Budín (= JUDr. Jan Löwenbach)
* Voják a tanečnice, komická opera o třech dějstvích, 1927, libreto J. L. Budín (= JUDr. Jan Löwenbach) podle Platovy komedie Pseudolus
* Tři přání, opera-film, 1929
* Violoncellový koncert, 1930
* Špalíček, balet, 1931–32
* Hry o Marii, opera, 1933–34
* Julietta (Snář), opera, 1936–37
* 4. smyčcový kvartet, 1937
* Concerto grosso, 1937
* Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, 1938
* Sinfonietta giocossa pro klavír a orchestr, 1940
* 1. symfonie, 1942
* 2. symfonie, 1943
* 3. symfonie, 1944
* 4. symfonie, 1945
* 5. symfonie, 1946
* 6. smyčcový kvartet, 1946
* Ženitba, opera, 1952
* 6. symfonie (Symfonické fantazie), 1953, premiéra 1955
* Gilgameš, oratorium, 1954–55
* Otvírání studánek, kantátový cyklus, 1955
* Fresky Piera della Francesca, 1955
* 4. klavírní koncert Inkantace, 1956
* 5. klavírní koncert Fantasia concertante, 1957
* Mirandolina, opera, 1959
* Řecké pašije, opera, první verze 1954–1957, druhá verze 1957–1959
* Ariadna, opera, 1958

 

Bohuslav Martinů - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče

Bohuslav Martinů: Loutky I-III (souborné vydání) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Koncert pro housle a orchestr č. 1 noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír (rev. vyd., ed. A. Březina) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 4 (kapesní partitura) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 4 (hlasy) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 5 (kapesní partitura) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 5 (hlasy) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 6 (kapesní partitura) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 6 (hlasy) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Symfonie č. 1 noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcové trio č. 1 (kapesní partitura) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcové trio č. 1 (hlasy) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4 noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Symfonické fantazie (Symfonie č. 6) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Film en miniature noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Jaro v zahradě noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Loutky II noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Loutky III noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Mikeš z hor noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Bajky noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Inventions noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Vánoce noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Impromptu (Tři skladby pro housle a klavír) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Koncert pro housle a orchestr č. 2 noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Intermezzo (Čtyři skladby pro housle a klavír) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Písničky na dvě stránky noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Bergerettes per violino, violoncello e pianoforte noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Čtyři věty (Quatre Mouvements) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Nový Špalíček noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Dvě písně na texty negerské poezie noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sonatina pro housle a klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová: Koleda milostná noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Čtyři písně na slova české lidové poezie noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sonatina pro trubku a klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Ronda pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, dvoje housle a klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Kytice noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek (1924) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Motýli a rajky noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Drobné klavírní skladby noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sonáta C dur pro housle a klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Klavírní skladby noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Nové slovenské písně pro zpěv a klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Scherzo (Divertimento) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sextet pro klavír a dechové nástroje noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Koncert pro klavír a orchestr č.3 noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Petrklíč noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sonáta d moll pro housle a klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Par T.S.F. (Na vlnách rozhlasu) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Špalíček - II. orchestrální suita z baletu noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Špalíček - I. orchestrální suita z baletu noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Divadlo za branou - suita noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sen o minulosti. Symfonická věta noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Kouzelné noci noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Skici / Hry pro klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Dvě písně (zpěv a klavír) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Hry o Marii noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Sonáta pro dvoje housle a klavír noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Písničky pro dětský sbor / Ptačí hody noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Česká říkadla noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Scherzo noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Concertino pro violoncello a malý orchestr noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Loutky I noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Paraboly noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Koncert pro dvoje housle a orchestr noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Romance z pampelišek noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Divertimento (Serenáda IV pro dva hoboje, klavír a smyčce) noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Duo concertant pro dvoje housle a orchestr noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: První sonáta noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Par T.S.F. noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: 2. concerto pro klavír a orchestr noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Bibliografický katalog noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: 3. koncert noty akordy tab text,
Martinů a Polička - Popelka F., Popelka I., Junek D. noty akordy tab text,
Bohuslav Martinů: Písničky na jednu stránku noty akordy tab text,